Doğal Dil İşleme

 

 

 

Bölümler

◊    Dil / Language

◊    Ses Bilimi / Phonology

◊    Bürün Bilimi / Prosody

◊    Biçim Bilimi / Morphology

◊    Söz Dizimi / Syntax

◊    Anlam Bilimi /Semantics

◊    Söylem Bilimi / Discourse

◊    Edim Bilimi / Pragmatic

 

Uygulamalar

◊     Bilgisayarlı Çeviri

◊     Soru Yanıtlama

◊     Yazım Yanlışlarını Düzeltme

◊     Yetkin Bul ve Değiştir

◊     Tümcenin Öğelerinin Belirlenmesi

◊     Metin Etiketleme

◊     Sözcük Anlam Belirsizliğinin Giderilmesi

◊     Akraba Diller Arası Çeviri

◊     Anlatım Bozukluğu

◊     Türkçenin Anlamsal Görev Çözümlemesi

 

 

Ekler

◊     Kavramlar Sözlüğü

◊     İngilizce Dizin

◊     Türkçenin Çekim Ekleri

◊     Türkçenin Yapım Ekleri

◊     Türk Dilleri için Sözcük Sınıf Etiketleri

◊     Türk Dilleri için Etiketler

◊     Pann Treebank POS’s

◊     Türkçenin Dilsiz Sözcükleri

◊     İngilizcenin Dilsiz Sözcükleri