Kaynaklar

Bu kısımda yararlı kaynakları bulabilirsiniz. Bulabileceğiniz kaynakların isimleri aşağıda sıralanmıştır:

  • Bilişim Yasası

  • Rapor yazım kalıbı

You can find useful resources in this section. The sources you can find are listed below:

  • IT Law

  • Report writing format