TurkLang Toplantıları

I. Toplantı Astana (2013)
2. Toplantı Kazan (2014)
3. Toplantı Istanbul (2014)
4. Toplantı Kazan (2015)
5. Toplantı Bişkek (2016)