Fotoğraf Fotoğraf
Gala Yemeği 17 Kasım 2011 Akşam Yemeği 18 Kasım 2011 Astana Konferans 3 Ekim 2013 Astana 2014