Hindistan

 

 

Varanasi Varanasi – Ganj Ghatlar Varanasi – Sarnath Tapınağı Varanasi – Buda Heykeli
Khajuraho Khajuraho Tapınakları Khajuraho – Lakshmana Tapınağı Khajuraho – Parsvanatha Tapınağı
Orchha Orchha – Cihangir Sarayı Orchha – Raja Sarayı Köy (Khajuraho-Orchha arası)
Agra Agra Kalesi Agra – Taç Mahal Agra – Fatehpur Sikri
Jaipur Jaipur – Amber Saray Jaipur Kent Sarayı Jaipur Astroınomi Müzesi
Jaipur Rambach Palas Yeni Delhi Yeni Delhi – Kutup Minare Yeni Delhi – Bahai Tapınağı
Yeni Delhi Cuma Camisi Yeni Delhi Gandinin Anıtı Yeni Delhi – Gandinin Evi Yeni Delhi – Sinagog
Yeni Delhi – Kindom of Dreams Yeni Delhi – Humayun Kabri Yeni Delhi – Swaminarayan Akshardham Tapınağı Kolkata
Kolkata – Victoria Memorial Hall Kolkata – St. John’s Church Kolkata – Çiçek Pazarı Kolkata – Hooghly Nehri
Kolkata – Belur Math Shrine Kolkata – Jorasanko Thakur Bari Kolkata – Heykelciler Kolkata – Şerbetçi
Bose Indian Botanic Garden Big Ben Dadaji’s Temple & Garden Pareshnath Jain Mandir
Salt Lake Central Park Swami Vivekananda