İlgi Alanları

Akademik İlgi Alanları

  • Mikroişlemci / Mikrodenetçi Temelli Sistem Tasarımı
  • Gerçek Zaman Dizgelerinin Tasarımı
  • Büyük İşletmelerde Veri Güvenliği
  • Doğal Dil İşleme
  • Veri Madenciliği
  • Bilgi Sistemlerinin Analiz ve Tasarımı