Prof.Dr. Hüseyin Toros

İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

34469 Maslak, İstanbul, Türkiye

Tel: 212 285 73 53, 555 591 92 63, toros [at] itu edu tr

http://akademi.itu.edu.tr/toros/

https://www.facebook.com/huseyin.toros

https://www.linkedin.com/in/hüseyin-toros-72886478/

https://twitter.com/huseyintoros

https://www.instagram.com/huseyintoros33/

 

1965 yılında Mersin’in Değirmendere Köyü'nde doğdu. 1989 yılında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi (UUBF), Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1990 yılında, İTÜ UUBF’de çalışmaya başladı. 1993 yılında "Klimatolojik Serilerden Türkiye İkliminde Trend Analizi" konulu çalışmasını yaparak yüksek mühendis oldu. 2000 yılında "İstanbul'da Asit Yağışları Kaynakları ve Etkileri" konulu tezle doktorasını tamamladı. 2001-2009 yılları arasında İTÜ Bilişim Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak bilgisayar ve bilişim dersleri verdi. 2012 yılında doçent ve 2018'de profesör ünvanı aldı. 2018 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcılığı ve vekalet görevlerinde bulundu. Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bilimsel makaleleri, değişik medya kuruluşlarında güncel yazı ve yorumları bulunmaktadır. Hava kalitesi, iklim, veri ve modelleme konularında çalışmalarına devam etmektedir. Haziran 2019 tarihinden itibaren İTÜ Ortaköy MTAL müdürlüğü görevini de yapmaktadır.

---

 • İstanbul Teknik Üniversitesi, Profesör (2018)

 • Anadolu Üni., İnsan Kaynakları Yönetimi (2015)

 • İstanbul Teknik Üniversitesi, Doçent (2012).

 • KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Postdoc (2010).

 • İstanbul Teknik Üniversitesi, Doktora (2000).

 • İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek (1993).

 • İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisans (1989).

 • Mersin Dumlupınar Lisesi, (orta, lise) (1984).

 • Değirmendere İlkokulu (1977).

MESLEKİ DENEYİMLER

 • İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Okul Müdürü (2019-).

 • İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Müdür Yardımcısı ve Vekili, (2018 - 2018).

 • İTÜ, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı, (2013 - 2019).

 • İTÜ, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Doçent, (2012 - 2018).

 • İTÜ, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi, (2009 -2012)

 • İTÜ Bilişim Enstitüsü, Öğretim Görevlisi, (2002-2009).

 • İTÜ, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi, (1991-2002).

 • İTÜ, Uzay Mühendisliği Bölümü, Uzay Sistem Laboratuarı, Uzman, (1990-1991).

 • Gemsa General Makine San. Bilgi İşlem Sorumlusu, (1989-1990).

YAYINLAR

A- ULUSLARARASI MAKALELER

A-1 Expanded SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki yayınlar

 1. Abbasnia M., Toros H., 2018. Analysis of long-term changes in extreme climatic indices: a case study of the Mediterranean climate, Marmara Region, Turkey, Pure Appl. Geophys, 175,11, 3861–3873. (...)

 2. Toros H., Abbasnia M., Sagdic M., Tayanç M., 2017. Long-Term Variations of Temperature and Precipitation in the Megacity of Istanbul for the Development of Adaptation Strategies to Climate Change, Advances in Meteorology, 1-14. (...)

 3. Özelkan E, Karaman M, Mostamandy S, Uça Avcı Z. D, Toros H, 2015. Derivation of PM10 Levels Using OBRA on Landsat-5TM Images: A Case Study in Izmir, Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 24, No. 4b, 1585-1596, PSP.  (...)

 4. Toros H, Geertsema G, Cats G, 2014. Evaluation of the HIRLAM and HARMONIE numerical weather prediction models during an air pollution episode over Greater İstanbul Area. CLEAN - Soil, Air, Water, 42(7), 863-870. DOI:10.1002/clen.201200306 (...)

 5. Deniz A, Çelebi MH, İncecik S, Toros H, 2013. Analysis Of Ozone And Its Precursors At An Urbanized And Industrialized Creek Valley (Golden Horn, Istanbul, Turkey), Fresenius Env. Bul., 22,9. (...)

 6. Toros H, 2012. Spatio-temporal precipitation change assessments over Turkey. International Journal of Climatology, 32(9),1310-1325, DOI: 10.1002/joc.2353. (...)

 7. Toros H, 2012. Spatio-temporal variation of daily extreme temperatures over Turkey. International Journal of Climatology, 32(7),1047-1055. DOI: 10.1002/joc.2325. (...)

 8. Unal YS, Deniz A, Toros H, Incecik S, 2012. Temporal and spatial patterns of precipitation variability for annual, wet, and dry seasons in Turkey. International Journal of Climatology, 32(3), 392–405. DOI: 10.1002/joc.2274. (...)

 9. Ozdemir H, Mertoglu B, Demir G, Deniz A, Toros H, 2012. A case study of particulate matter pollution at the playgrounds in Istanbul using field measurements and meteorological modeling, Theoretical and Applied Climatology, 108(3-4),553-562, DOI: 10.1007/s00704-011-0543-4 (...)

 10. Unal YS, Toros H, Deniz A, Incecik S, 2011. Influence of Meteorological Factors and Emission Sources on Spatial and Temporal Variations of PM10 concentrations in Istanbul Metropolitan Area, Atmospheric Environment,45(31), 5504-5513. DOI:10.1016/j.atmosenv.2011.06.039. (...)

 11. Saylan L, Çaldağ B, Bakanoğulları F, Toros H, Yazgan M, Şen O, Özkoca Y, 2011. Spatial variation of the precipitation chemistry in the thrace region of Turkey, Clean – Soil, Air, Water 2011, 39 (5), 491–501. DOI: 10.1002/clen.201000065. (...)

 12. Deniz A, Toros H, Incecik S, 2011. Spatial variations of climate indices in Turkey. International Journal of Climatology 31(3), 394-403. DOI: 10.1002/joc.2081.(...)

 13. Ercelebi SG, Toros H, 2009. Extreme value analysis of Istanbul air pollution data, CLEAN - Soil, Air, Water, 37(2), 122-131. DOI: 10.1002/clen.200800041. (...)

 14. Şaylan L, Toros H, Şen O, 2009. Back trajectory analysis of precipitation chemistry in the urban and forest areas of Istanbul, Turkey, CLEAN - Soil, Air, Water, 37(2), 132-135.DOI: 10.1002/clen.200800001. (...)

 15. Toros H, Deniz A, Şaylan L, Şen O, Baloğlu M, 2005. Spatial variability of chilling temperature in Turkey and its effect on human comfort, Meteorology and Atmospheric Physics, 88 (1-2), 107-118. DOI: 10.1007/s00703-003-0072-5. (...)

 16. Şaylan L, Toros H, Şen O, 2002. Temporal variability of the precipitation chemistry in the forest area of Istanbul, Turkey, . Int. J. Environment and Pollution, 18(5), 508-516. (...)

 17. Şaylan L, Şen O, Toros H, Arısoy A, 2002, Solar energy potential for heating and cooling systems in big cities of Turkey, J. Energy Conversion and Management,43(14), 1829-1837. DOI:10.1016/S0196-8904(01)00134-0. (...)

 18. Tayanç M, Toros H, 1997. Urbanization effects on regional climate change in the case of four large cities of Turkey, Climatic Change, 35(4), 501-524. DOI: 10.1023/A:1005357915441. (...)

 19. Karaca M, Tayanç M, Toros H, 1995. Effects of urbanization on climate of İstanbul and Ankara, Atmospheric Environment, 29(23), 3411-3421. DOI:10.1016/1352-2310(95)00085-D. (...)

A-2 Diğer yayınlar

 1. Abbasnia M., Toros H., 2020. Trend analysis of weather extremes across the coastal and non-coastal areas (case study: Turkey) Journal of Earth System Science, 129, 95,1-13. (...)

 2. Topçu M.S., Toros H., 2019. Disiplinlerarası Fen, Teknoloji,Mühendislik ve Matematik Eğitimi:
  Meslek Lisesi Memleket Meselesi, İTÜ Vakfı Dergisi, Mayıs-Ağustos, 83 30-31. (...)

 3. Toros, H., Mokari, M. & Abbasnia, M., 2019. Regional variability of temperature extremes in the maritime climate of Turkey: a case study to develop agricultural adaptation strategies under climate change. Model. Earth Syst. Environ. 5, 857–865, doi:10.1007/s40808-019-00572-4 (...)

 4. Aydın D., Toros H., 2018. Prediction of Short-Term Electricity Consumption by Artificial Neural Networks Using Temperature Variables, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 14, 393-398. (...)

 5. Toros H., Kahraman A., Tilev-Tanriover S., Geertsema, G., Cats G., 2018. Simulating Heavy Precipitation with HARMONIE, HIRLAM and WRF-ARW: A Flash Flood Case Study in Istanbul, Turkey, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 13, 1-2. (...)

 6. Toros H., Anbarcı K., 2018. Hava Kirliliğine Dirençli Kentler, Şehir & Toplum, 10, 17-30. (...)

 7. Abbasnia M., Toros H., 2018. Monitoring Observed Changes in Warm-days Extremes over Turkey. Natural Resources Conservation and Research, 1, 1-4. (...)

 8. Toros H., Bağış S., Gemici Z., 2018. Ankara’da Hava Kirliliği Mekânsal Dağılımının Modellenmesi, Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1, 20-53. (...)

 9. Toros H., Bağış S., 2017. Hava Kirlilik Modellerinde Kullanılacak Emisyon Envanteri Oluşturulması için Yaklaşımlar ve İstanbul Hava Kirliliği Dağılımı Örneği, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(2), ss. 1-12. (...)

 10. Abbasnia M., Tavousi T., Khosravi M., Toros H., 2016. Investigation of interactive effects between temperature trend and urban climate during the last decades: a case study of Isfahan-Iran, EJOSAT, 4:7, 75-81, EJOSAT, 4:7, 75-81 (...).

 11. Abbasnia M., Toros H., 2016. Future changes in maximum temperature using the statistical downscaling model (SDSM) at selected stations of Iran, Model. Earth Syst. Environ., 2:68, 1-7 (...)

 12. Abbasnia, M., T. Tavosi., M. Khosravi, and H. Toros, 2016. Uncertainty analysis of future changes in daily maximum temperatures over Iran by using of GIS. Sepehr Geographical Information Journal, 25(97): 29-43. (In Persian ...)

 13. Abbasnia, M., T. Tavosi., M. Khosravi, and H. Toros, 2016. Spatial-temporal analysis of Heat Waves occurrences in Iran over the last three decades. Journal of Natural Environment Change, 2 (1), pp 25-33. (...)

 14. Abbasnia, M., M. Khosravi, H. Toros, and T. Tavosi, 2016. Comparative assessment between historical and future trends in the daily maximum temperature parameter of Iran, Natural Environment Change, 2 (2), pp 89-98.(...)

 15. Dursun S, Kunt F, Toros H, Mankolli H, 2014, Climate Change and the Changes in Regional Precipitation, International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES), 4(1), 1-4. (...)

 16. Hüseyin Toros, Ramazan Ayaz, Ali Ajder, Ali Durusu, Hayri Yıldırım, 2013. Online Load Shifting Of Electricity Production-Consumption For Reducing Environmental Hazard, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, EJOSAT, Vol. 1, No. 2, 39-42, ISSN: 2148-2683, (...)

 17. Toros H, Erdun H., Çapraz Ö., Özer B., Daylan E.B., Öztürk A.İ., 2013. Air Pollution and Quality Levels in Metropolitans of Turkey for Sustainable life, European Journal of Science and Technology (EJOSAT), 1(1), 12-18. (...)

 18. Toros H, 2011. Air quality forecast study with Enviro_Hirlam in Istanbul, Megapoli Newsletters, 10.

 19. Toros H, Geertsema G, Cats G, 2010. Evaluation of Hirlam and Harmonie precipitation forecasts for the Istanbul flash flood event of September 2009. Hirlam Newsletter, 56,37-46 (...)

B ULUSLARARASI BILDIRILER

B-1 Tam metinli bildiriler

 1. Oztürk Z., Arslantaş O.A., Beba H.E., Yılmaz M., Toros H., 2019. Air pollution reduction with intelligent transportation systems: Dilovası scenario, 18th World Clean Air Congress, 23-27 September 2019, Istanbul. (...)

 2. Mutlu M., Saka F.B., Bayramçavuş M., Toros H., 2019. Overall Evaluation of Ozone in Turkey and Data Quality Control, 9th International Symposium on Atmospheric Sciences, ATMOS-2019, 23-26 October Istanbul, Turkey. (...)

 3. Koyuncu, R., Kelkitli İ., Toros H., 2019. General Assessment of Sulfur Dioxide Gas (SO2) in Turkey and Data Quality Control, 9th International Symposium on Atmospheric Sciences, ATMOS-2019, 23-26 October Istanbul, Turkey. (...)

 4. Şahin A., İkbal Özge Yılmaz İ.Ö., Gözübüyük M., Toros H., 2019. Overall Evaluation of PM10 Gasses in Turkey and Data Quality Control, 9th International Symposium on Atmospheric Sciences, ATMOS-2019, 23-26 October Istanbul, Turkey. (...)

 5. Abbasnia M., Toros H., 2019. A Monthly Assessment of Human Bioclimatic Comfort Conditions in Istanbul, 9th International Symposium on Atmospheric Sciences, ATMOS-2019, 23-26 October Istanbul, Turkey. (...)

 6. Ünal Z.F., Dinç U., Özen C., Toros H., 2019. Air Pollution Forecasting for Ankara with Machine Learning Method, 9th International Symposium on Atmospheric Sciences, ATMOS-2019, 23-26 October Istanbul, Turkey. (...)

 7. Güçük C., Bektaş M., Çinicioğlu R., Aras E., Domaç Z., Nazaroğlu M., Bingül Z., Toros H., 2019. Evaluation of PM10 Behaviour In Iğdır, 9th International Symposium on Atmospheric Sciences, ATMOS-2019, 23-26 October Istanbul, Turkey. (...)

 8. Kara Y., Karakaya T., Pirselimoğlu P., Toros H., 2019. Overall Evaluation of NOX NO NO2 Gasses in Turkey and Their Data Quality Control, 9th International Symposium on Atmospheric Sciences, ATMOS-2019, 23-26 October Istanbul, Turkey. (...)

 9. Unal Z.F., Dinc U., Toros H., 2019. Application of deep learning method for air pollution forecasting on Ankara, The 1st International Conference on Air – Land – Sea Interaction ICALSI2019, 4-5 April 2019, Baku, Azerbaijan. (...)

 10. Yılmaz, M, Keşaf E, Toros H, Ulubey A, Hristova E., 2019. Meteorological evaluation of Edirne air pollution, AIP Conference Proceedings 2075, 120020 (...)

 11. Kartal, AB., Önder İ, Dişli F., Direk OM., Kara Ç., Kadıoğlu M., Toros H., 2017. Air quality analtysis studies of Ataşehir in İstanbul, 8th Atmospheric Sciences Symposium, 1 Kasım 2017.

 12. Abbasnia M., Toros H., 2017. Trend Analysis of Extreme Temperature Indices for Marmara Region of Turkey, 8th Atmospheric Sciences Symposium, 1 Kasım 2017.

 13. Abbasnia M., Bağış S., Toros H., 2017. Analysis of Changes in Precipitation Extremes over Marmara Region, Turkey, 8th Atmospheric Sciences Symposium, 1 Kasım 2017.

 14. Özen, C., Korkmaz E., Bağış S., Toros H., 2017. Performance Test of Weather Research and Forecasting (WRF) Model for Central Anatolia and Black Sea Regions of Turkey, 8th Atmospheric Sciences Symposium, 1 Kasım 2017.

 15. Diren DH., Toros H., Bağış S., 2016. Atmosferik Sayısal Modelde Yüzey Değişiminin Meteorolojik Parametrelere Etkisi İstanbul Örneği, 10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu (UTES), İstanbul/TÜRKİYE, 24 Ekim 2016.

 16. Çalıova E., Doğan N., Akbal Ö., Toros H., Şahin AD., 2016. Türkiye Geneli Ksu Ysu Yaklaşimlarinda Gün Uzunluğuna Bağli Uyku Ve Mesai Değerlendirmeleri, Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu (UTES), 24 Ekim 2016

 17. Doğan N., Toros H., Şahin AD., 2016. Ana Bileşenler Çözümlemesi Ile Yaz Saati Kiş Saati Uygulamalarinda Etkili Değişkenlerin Elde Edilmesi, Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu (UTES), 24 Ekim 2016.

 18. Doğan N., Toros H., Şahin AD., 2016. KSU YSU Süreçlerinde Meteorolojik Değişkenlerle Elektrik Tüketimi Arasindaki Ilişkinin Doğrusal Çoklu Regresyon Yöntemiyle Analizi, Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu (UTES), 24 Ekim 2016.

 19. Bahtiyar E., Deniz A., Toros H., 2015. Türkiye Geneli Yağış Ve Sıcaklık Verilerinde Eğilimler Ve Salınımlar, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, Vol. 791, No. 800, 28 Nisan 2015.

 20. Toros H., Tek A., Solum Ş., Yeniçeri N., Söğüt AS., Oğuzhan B., Çağlar ZN., Okçu D., Kalafat AG, Giden F., Koyuncu H., 2015. İstanbul Kandilli İkliminin 1912 2014 Yılları Arasında Salınım ve Eğilimleri, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, 28 Nisan 2015, s. 978-987.

 21. Bağış S., Çavuşoğlu P., Toros H. 2015. CBS Yardımıyla Emisyon Envanteri Oluşturulması Ankara Örneği, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, 28 Nisan 2015, s. 335-347.

 22. Oral HV., Ulusoy İ., Özelkan E., Toros H., 2015. Ankara ve Çevre İllerde Hava Kirliliği Dağılımı ve Emisyon Envanterinin Belirlenmesi, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, 28 Nisan 2015.

 23. Doğan N., Toros H., Deniz A., 2015. Ankara Bölgesi Hava Kirliliği Analizi Ve Modellemesi, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, 28 Nisan 2015.

 24. Özdemir B., Toros H., 2015. Balıkesir de Taşınım Meteorolojik Etkiler Kapsamında Hava Kirliliği Araştırması, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, Vol. 1, 28 Nisan 2015, s. 231-238.

 25. Mostamandy S., Toros H., 2015. A Case Study of Online Enviro Hirlam and Wrf Chem Model During An Air Pollution Episode in Istanbul, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, 28 Nisan 2015, s. 1039-1049.

 26. Erdun H., Öztürk A., Çapraz Ö., Deniz A., Dursun Ş., Toros H., 2015. Spatial Variation of PM10 in Turkey, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, 28 Nisan 2015, s. 311-323.

 27. Aydın D., Kavak AF., Toros H., 2015. Isınma ve Soğuma Derece Günlerin Elektrik Tüketimi Üzerindeki Etkisi, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, 28 Nisan 2015, s. 29-39, ISSN: 978-975-561-462-5.

 28. Çavuşoğlu P., Deniz A., İncecik S., Dursun Ş., Öztürk Aİ., Arslan M., Esmeray E., Toros H., 2015. Hava Kalitesi Ve Meteorolojik Modellerin Online Entegrasyonu Türkiye Örneği, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, 28 Nisan 2015, s. 324-334.

 29. Toros H., Deniz A., İncecik S., Sertan U., 2013. On the Establishment of Climatic Zones in Turkey with Regard to the Energy Labelling for Air Conditioners, CLIMAMED VII. Mediterranean Congress of Climatization, Istanbul, 3-4 October, 2013. (...)

 30. Toros H., Toros T., Dursun Ş., Arslan M., Efe B., Öztürk A.İ., Demirkaya Y., 2012. A green roadside project. International Conference on Towards future sustainable development, Shkodër, ALBANIA, 16 - 17 November 2012. (...)

 31. Jukka-Pekka Jalkanen J-P., Toros H., Johansson L., Kukkonen J., Incecik S., 2012. Early statistical analysis of ship emissions inventories in the İstanbul area. AIR QUALITY MANAGEMENT at URBAN, REGIONAL and GLOBAL SCALES, 4th International Symposium and IUAPPA Regional Conference 10-13 September 2012 Istanbul -Turkey. (...)

 32. Toros H, Deniz A, Coşkun M and Özturk A, 2011. Seasonal temperature fluctuation and change during 1961-2008 in Turkey. Proceedings of the Global Conference on Global Warming 2011, 11-14 July, 2011, Lisbon, Portugal. (...)

 33. Mentes S, Unal Y, Incecik S, Barutcu B, Tan E, Onol B, Topcu S, Toros H, Deniz A, Borhan Y, Akcakaya A, Dundar C, 2010. Short term wind energy prediction system (SWEPS), 1ère Conférenceyay Franco-Syrienne sur les énergies renouvelables Damas, 24-28 Octobre 2010. (...)

 34. İncecik S, Kahya C, Çalışkan E, Toros H, 2011. An overview of wind and solar energies usage in Turkey, Cost Actions ES 1002: Workshop 22-23 March 2011, Nice France. (...)

 35. Deniz A, Toros H, İncecik S, 2008. Climatic indicies in assessing of temperature and precipitation patterns in Turkey, Regional Climate Change and its Impacts (Cambio Climatico Regional Y Sus Impactos), 8-11 October, Tarragona, Spain, pp. 347-354. (...)

 36. Toros H, Deniz A, 2006. Evaluations on air pollution from ships from global and Bosphorous effects on climate change, International Conference on Climate Change and the Middle East - Past, Present and Future,Istanbul Technical University, November 20-23, 2006, Istanbul, Turkey, pp. 493-499.(...)

 37. Çaldağ B, Toros H, Şaylan L, Sever T, Şen O, Bakanoğulları F, Yazgan M, 2006. Distribution of precipitation water quality during the growing period of winter wheat, Agro Environ Symposium, Ghent, 4-7 September, 2006. Belgium, pp. 117-119. (...)

 38. Toros H, Şaylan L, Çaldağ B, Bakanoğulları F, Şen O, 2004. Variations of the rainwater pH and EC in northwest Turkey, Role of Multi-purpose Agriculture in Sustaining Global Environment Udine, Italy 20 - 24, October 2004. pp.735-739. (...)

 39. Çaldağ B, Şaylan L, Toros H, Sırdaş S, Bakanoğulları F, 2004. Drought analysis in northwest Turkey, Role of Multi-purpose Agriculture in Sustaining Global Environment Udine, Italy 20 - 24, October 2004. pp.175-180. (...)

 40. Şaylan L, Çaldağ B, Bakanoğulları F, Toros H, Şen O, Koçak K, Kadıoğlu M, Avşar F, 2002. Monitoring of acid rain and drought over the thrace region of Turkey, Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Devoloping Countries, V.5, İstanbul July 2002, pp 2727-2734. (...)

 41. Alp K, Yazgan MS, Çitil E, Toros H, Reis B, 2001. Atmospheric deposition and its effects on drinking water resources of Istanbul, International Symposium on Water Resources and Enviromental Impact Assessment, 11-13 July 2001, İstanbul, Turkey, 223-232. (...)

 42. Deniz A, Toros H, Kadıoğlu M, 2001. The role of Meso-Scale Convective Complexes (MCCs) on Hatay flood of May 8, International Symposium On Water Resources And Environmental Impact Assessment, 11-13 July, İstanbul, Turkey, pp. 415-423. (...)

 43. Toros H, Şen O, Şaylan L, Kantarcı D, Karaöz Ö, Çaldağ B, 2000. Variation of acid precipitation and its effect on Belgrad Forest in Istanbul, 2nd International Symposium on New Technologies for Environmental Monitoring and Agro-Applications, AGROENVIRON-2000, 18-20 October 2000, Tekirdağ, Turkey, 251-255. (...)

 44. Toros H, Şen O, Şaylan L, Şat HC, 1997. The effect of motor vehicle pollution on the Belgrad Forest in Istanbul. 13-22, Oct. 1997. X1. World Foresty Congress, Forest and Tree Resources, Vol. 1, 13-23 Oct. 1997, FAO, Antalya-Turkey, 114. (...)

 45. Kadıoğlu M, Toros H, 1993. Şehirleşmenin Türkiye’de iklime etkisi, Türk Devletleri Arasında 2. İlmi İşbirliği Konferansı, 26-29 Haziran 1993 ALMATI, KAZAKİSTAN, pp. 241-246. (...)

B-2 Öz (Abstract)

 1. Ozturk A., Arslan M., Toros H., Dursun S. 2013. Air Quality Forecast Study in Istanbul. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 10, EMS2013-519, 2013, 13th EMS / 11th ECAM. (...)

 2. Deniz A., Tilev Tanriover S., Kahraman A., Incecik S., Toros H., Celebi H. M., Ozturk A., Sezen I., 2012. Meteorological Modeling of the PM10 Episode in Kağıthane-İstanbul under very Stable Conditions for November 6-9, 2010 Episode. AIR QUALITY MANAGEMENT at URBAN, REGIONAL and GLOBAL SCALES, 4th International Symposium and IUAPPA Regional Conference 10-13 September 2012 Istanbul -Turkey. (...)

 3. Kahya C., Incecik S., Topcu S., Toros H., Deniz A., Çapraz Ç., 2012. Teleconnection Indices’ Effect on urban Pollutants in İstanbul. AIR QUALITY MANAGEMENT at URBAN, REGIONAL and GLOBAL SCALES, 4th International Symposium and IUAPPA Regional Conference 10-13 September 2012 Istanbul -Turkey. (...)

 4. Coskun M., Toros H, Deniz A., Ozturk A., İncecik S., 2012. Volatile Organic Component Analysis in Kağıthane. AIR QUALITY MANAGEMENT at URBAN, REGIONAL and GLOBAL SCALES, 4th International Symposium and IUAPPA Regional Conference 10-13 September 2012 Istanbul -Turkey. (...).

 5. Çapraz  Ö, Deniz A, A. Öztürk , S. ˙Incecik , H. Toros, and M. Coskun, 2012. Volatile Organic Compound Analysis in Istanbul, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, EGU2012-884, EGU General Assembly 2012. (...)

 6. Kahraman A, Tanriover ŞT, İncecik S, Deniz A, Toros A, Çelebi HM, Öztürk A, Sezen İ, 2011. Analyses and Forecasting of Urban PM10 Air Pollution Episode in Very Stable Conditions in Istanbul, Turkey, on 6-9 November 2010, 11th EMS Annual Meeting 10th European Conference on Applications of Meteorology, 12-16 September 2001, Berlin, Germany. (...)

 7. Öztürk A, İncecik S, Deniz A, Toros H, Kahraman A, Çelebi HM, Sezen İ, 2011. PM10 air quality variations in urbanized areas and industrialized creek valley in Istanbul, European Geosciences Union (EGU), General Assembly 2011, Vienna, Austria, 03 – 08 April 2011. (...)

 8. Çelebi HM, Deniz A, Toros H, Kahraman A, Sezen İ,Öztürk A, İncecik S, 2011. Characterization of air pollution in Kagithane creek valley (Golden Horn) of Istanbul, Turkey: Temporal variations, air quality standard exceedances and dependence on meteorological conditions, European Geosciences Union (EGU), General Assembly 2011, Vienna, Austria, 03 – 08 April 2011.(...)

 9. Deniz A, Unal Y, Incecik S, Toros H, 2010. Precipitation variability for annual, wet and dry periods in Turkey, Deltas in Times of Climate Change, 29 September to 2 October 2010, Rotterdam, The Netherlands. (...)

 10. Geertsema G, Toros H, Cats G, Incecik S, 2010. First steps toward an air quality forecast in the Istanbul area using Harmonie, 13th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, 1-4 June 2010 Paris, France, Organised by ARIA Technologies. (...)

 11. İncecik S, Görgün E, Özer B, Toros H, Karahan Ö, 2009. Global climate change and energy security, BI-Regional StakeHolders Conference, 11-12th of November 2009, Bogor, Indonezia. (...).

 12. Deniz A, Toros H, Efe B, 2009. Investigation of tourism climate Index (TCI) in Turkey, International Conference on Tourism Development and Management, Kos Island, Greece, 11-14 September 2009. (...)

 13. Toros H, Deniz A, Incecik S, 2008. Continentality and Oceanity Indices in Turkey, Twenty-First Annual Conference, PACON 2008, Energy and Climate Change, Innovative Approaches to Solving Today's Problems, Ala Moana Hotel, Honolulu, Hawaii, USA, June 1-5, 2008. (...)

 14. Toros H, Deniz A, 2007. Evaluations on air pollution from ships for Europe: Effects On Climate Change, The 10th International Conference on Atmospheric Sciences and Applications to Air Quality, Hong Kong, China, 14 – 16 May 2007. (...)

 15. Deniz A, Erdoğmuş F, Toros H, 2005. The importance of blocking events in air pollution in Turkey, 3rd International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, September 26-30, 2005, İstanbul, Turkey. (...)

 16. Deniz A, Toros H, 2005. Analysis and Comparison of Air Pollution and Synoptic Systems In Turkey, Scientific Assembly of the International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences (IAMAS), August 2-11, 2005, Beijing, China. (...)

 17. Toros H, Deniz A, Turgut F, Akhisar İ, Özçelik R, 2005. A case study on the air pollution according to the some synoptic situations in Istanbul, Scientific Assembly of the International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences (IAMAS), August 2-11, 2005, Beijing, China. (...)

 18. Şaylan L, Şen O, Toros H, 1998. Potential Effects of Air Pollutants On The Forest, International Aerosol Symposium, IAS-4, S.Petersburgh, Russia, 6-9 July 1998. Volume 4c, No.8 pp.243-245. (...)

C- KİTAP, KİTAP BÖLÜMLERİ

C-1 Kitap bölümleri

 1. Toros, H., 2015. İnsanın İklim Üzerine Etkileri, METEOROLOJİ - Atmosferimizi Anlamak, (Editörs: Mikdat Kadıoğlu, Sedef Çakır), Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., İstanbul.

 2. Tanriover, S.T., Kahraman, A, Incecik, S., Deniz, A., Toros, H., Celebi, H.M., Ozturk, A., Sezen, I., 2014. Meteorological Modeling of the PM10 Episode in the Creek Valley of Golden Horn Harbour, Istanbul Under Very Stable Conditions for November 6-9, 2010 Episode, Air Pollution Modeling and its Application XXII, NATO Science for Peace and Security Series C-Environmental Security, 685-692. (Editör Steyn, DG; Builtjes, PJH; Timmermans, RMA)., ISBN: 978-94-007-5576-5, DOI 10.1007/978-94-007-5577-2_117, Springer Netherlands, (...).

 3. Toros H., Geertsema G., Cats G., Incecik S., 2011. Analysis of HIRLAM NWP model during an air pollution episode in Istanbul in 2009, Air Pollution Modeling and its Application XXI, 119--123, ISBN:978-94-007-1358-1, DOI 10.1007/978-94-007-1359-8_21, Springer Netherlands, (...).

D- ULUSAL MAKALELER

 1. Toros H., Bağış S., 2017. Hava Kirlilik Modellerinde Kullanılacak Emisyon Envanteri Oluşturulması için Yaklaşımlar ve İstanbul Hava Kirliliği Dağılımı Örneği. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(2), ss. 1-12. (...)

 2. Kocalar A.O., Toros H., 2014. Yaz ve Kış Saati Uygulamasının Türkiye için Değerlendirilmesi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, EJOSAT, Vol. 1, No. 3, 56-68, ISSN: 2148-2683, (...)

 3. Arısoy A, Demirçivi T, Toros H, Şen O, Şaylan L, 1999, Sıcaklık aralığı yöntemiyle yıllık yakıt tüketiminin hesabı, Uluslararası Enerji Teknoloji ve Tesisat Dergisi, Mart, 39, 102-105. (...)

E- ULUSAL BILDIRILER

 1. Dinç U., Ünal Z.F., Toros H., 2018.Yapay Zekâ Yöntemleri ile İstanbul Hava Kirliği Tahmini ve İklim Değişikliği Farkındalık Çalışmalarına Katkısı, İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu, 11-12 Aralık 2018.

 2. Öztürk B., Gültekin M., Güven M., Güloğlu B., Toros H., 2018. Isıtma Derece Günlere Bağlı Doğalgaz Tüketiminin İklim Değişikliği Senaryosu Çerçevesinde Değerlendirilmesi, İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu, 11-12 Aralık 2018.

 3. Yılmaz M., Toros H., İncecik S., Öztürk Z., Kirkil G., Öztaş D., Akçay M., Dinç U., Gültekin M., Emanet H., Arslantaş O.A., 2018. Dilovası, Gebze Bölgesinde Hava Kirliliğinin Model Kullanarak Araştırılması: Yeni Bir Yaklaşım,  İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu, 11-12 Aralık 2018.

 4. Ulusoy İ., Şahin S., Toros H., 2015. Meteorolojik Atmosferik Sayısal Model İle Meteorolojik Verilerinin Elde Edilmesi ve Dağılım Modellerinde Kullanılması, 6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 7-9 Ekim 2015, İZMİR (...)

 5. Doğan N., Toros H., Deniz A., 2015. Ankara Bölgesi Hava Kirliliği Analizi Ve Modellemesi, 204-211, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, 28.04.2015 - 30.04.2015,  (...)

 6. Oral H.V., Ulusoy İ., Özelkan E., Toros H., 2015. Ankara ve Çevre İllerde Hava Kirliliği Dağılımı ve Emisyon Envanterinin Belirlenmesi, 251-260, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, 28.04.2015 - 30.04.2015, (...)

 7. Özdemir B., Toros H., 2015. Balıkesir’de Taşınım Meteorolojik Etkiler Kapsamında Hava Kirliliği Araştırması, 231-238, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İSTANBUL, 28.04.2015 - 30.04.2015, (...)

 8. Bağış S., Çavuş P.C., Toros H., 2015. CBS Yardımıyla Emisyon Envanteri Oluşturulması: Ankara Örneği, 335-347, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İSTANBUL, 28.04.2015 - 30.04.2015, (...)

 9. Çavuş P.C., Toros H., Deniz A., İncecik S., Arslan M., Dursun Ş., Öztürk A.İ., Esmeray E., 2015. Hava Kalitesi Ve Meteorolojik Modellerin Online Entegrasyonu: Türkiye Örneği, 324-334, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İSTANBUL, 28.04.2015 - 30.04.2015, (...)

 10. Erdun H., Öztürk A., Çapraz Ö., Toros H., Dursun Ş., Deniz A., 2015. Spatial Variation of PM10 in Turkey, 311-323, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İSTANBUL, 28.04.2015 - 30.04.2015, (...)

 11. Toros H., Tek A., Solum Ş., Yeniçeri D.N., Söğüt A.S., Oğuzhan B., Çağlar Z.N., Okçu D., Kalafat A.G, Giden F., Koyuncu H., 2015. İstanbul-Kandilli İkliminin 1912-2014 Yılları Arasında Salınım ve Eğilimleri, 978-987, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İSTANBUL, 28.04.2015 - 30.04.2015, (...)

 12. Efe B., Toros H., Deniz A., Türkiye Geneli Yağış Ve Sıcaklık Verilerinde Eğilimler Ve Salınımlar, 791-800, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İSTANBUL, 28.04.2015 - 30.06.2015, (...)

 13. KAVAK A.F., TOROS H., AYDIN D., 2015. Isınma ve Soğuma Derece Günlerin Elektrik Tüketimi Üzerindeki Etkisi, 29-39, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İSTANBUL, 28.04.2015 - 30.04.2015, (...)

 14. Mostamandy S., Toros H., 2015. A Case Study of Online Enviro-Hirlam and Wrf-Chem Model During An Air Pollution Episode in Istanbul, 1039-1049, 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İSTANBUL, 28.04.2015 - 30.04.2015,  (...)

 15. Özçomak D., Öztaner B., Öztürk A., Toros H., Deniz A., 2013. İstanbul'da Ölçülen BTEK'lerin Meteorolojik Parametrelerle İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı V. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (HKK2013), 18-20 Eylül 2013, Eskişehir. (...)

 16. Kasparoğlu S., Kaya K., Toros H., Okutan H., Deniz A., Öztürk A., 2013. İstanbul Kağıthane İlçesinde 2012 Yaz Aylarında Yapılan BTEX Ölçümleri, Uluslararası Katılımlı V. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (HKK2013), 18-20 Eylül 2013, Eskişehir.(...)

 17. Öztürk A., Toros H., Deniz A. ve Coşkun M., 2012. İstanbul-Kağıthane Pilot Bölgesinde Uçucu Organik Bileşenlerinin (VOC) Araştırılması . The Restructuring of Cities Symposium with International Participation, 10-13 September 2012 Istanbul. (...)

 18. Özdemir N., Yıldırm B. ve Toros H., 2012. Üstün nitelikli insan yetiştirmede Şehirlerin Yapılandırılması, Eğitimler, Fırsatlar, Tehditler . The Restructuring of Cities Symposium with International Participation, 10-13 September 2012 Istanbul. (...)

 19. Çınar MA, Toros H, 2008. Güneş enerjisisin odaklı kollektör ile toplanıp yeraltında depolama sistemi, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul, (...)

 20. Şen O, Koçak K, Toros H, Dilekoğlu F, Ballı C, İnanoğlu Ö, Allialtı B, Köse A, Tunç M, Salazar V, Axisa D, Mutlu A, Kluzek C, Hunter S, Antonietti G, 2008. İstanbul havasındaki bulut ve aerosollerin mikrofizik yapısının ölçümleri ve yağıs iliskisinin arastırılması projesi (PAPRICA) ve su sorunu, Uluslararası Katılımlı, IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu ATMOS’ 2008, 25-28 Mart 2008, İstanbul. (...)

 21. Toros H, Deniz A, Kadıoğlu M, Akhisar İ, 2006. Deniz ulaşımının hava kirliliği üzerine etkisi. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006. Isparta. 366-371. (...)

 22. Toros H, Şaylan L, Şen O, Gültekin ML, 2006. GAP bölgesinde düşey yüzeye gelen güneş ışınımı, GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 26-28 Nisan 2006, Şanlıurfa. 1620-1629. (...)

 23. Toros H, Şahin D, Deniz A, Şaylan L, Şen O, 2005. Çukurova bölgesinde ısıtma/soğutma için bina yönlerinin belirlenmesi, III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi YEKSEM2005, 19-21 Ekim 2005. 117-122. (...)

 24. Şaylan L, Çaldağ B, Bakanoğulları F, Toros H, Şen O, Kadıoğlu M, Koçak K, Avşar F, Gürbüz MA, Yazgan M, Alp K, 2003. Trakya bölgesinde kuraklığın, asit yağışları ve yağış rejiminin belirlenmesi projesi, III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, 19-21 Mart, İTÜ, İstanbul. 97-106. ISBN.975-561-236-X. (...)

 25. Deniz A, Toros H, Şaylan L, Şen O, Baloğlu M, 2003. Marmara bölgesinde bunaltıcı sıcaklık analizi, III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, 19-21 Mart, İTÜ, İstanbul. 78-84. ISBN.975-561-236-X. (...)

 26. Toros H, Deniz A, Şaylan L, Şen O, Baloğlu M, 2003. Marmara bölgesi için üşüme sıcaklığı analizi, III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, 19-21 Mart, İTÜ, İstanbul. 70-77. ISBN.975-561-236-X. (...)

 27. Toros H, Şaylan L, Şen O, Çaldağ B, Bakanoğulları F, 2001. Trakya’da meteorolojik faktörlerin eğilimlerinin tarımsal açıdan değerlendirilmesi, Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, 24-27 Mayıs 2001, Kırklareli, 7-11. (...)

 28. Toros H, Şaylan L, Şen O, Arısoy A, Çaldağ B, 2000. Isıtma-soğutma sistemleri tasarımında kullanılan meteorolojik değerlerin İstanbul için hesaplanması, III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 15-17 Kasım 2000, İstanbul. 137-142. (...)

 29. Toros H, Şen O, Şaylan L, 1998. Türkiye’de şiddetli yağışların dağılımı, 2.Ulusal Hidrometeoroloji Sempozyumu, 18-20 Kasım 1998, S. 127-131, Ankara. (...)

 30. Şen O, Toros H, Şaylan L, 1998. İstanbul’da asit yağışları ve olası etkileri, Tarım Orman Meteorolojisi’98 Sempozyumu, 21-23 Ekim, İTÜ, İstanbul, 168-175. (...)

 31. Toros H, Şen O, Şaylan L, 1997. İstanbul'da asit yağışları ve çevreye etkileri, Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler Sempozyumu. 7-9 Ekim 1997 Ankara. 79-89. (...)

 32. Şen Z, Toros H, 1995. Türkiye hava kirliliği ve meteoroloji verilerinin çapraz toplam semivariogram ile incelenmesi, I. Hava Kirlenmesi, Modellemesi ve Kontrolü Sempozyumu’95, 22-24 Mart 1995, İTÜ. (...)

 33. Toros H, Deniz A, Karan H, 1994. Batı Anadolu yağışlarının istatistik olarak incelenmesi, I. Ulusal Hidrometeoroloji Sempozyumu, 23-25 Mart 1994, İTÜ. (...)

 34. Toros H, Karan H, Deniz A., 1994. Batı Anadolu yağışlarının gruplama (Cluster) analizi, I. Ulusal Hidrometeoroloji Sempozyumu, 23-25 Mart 1994, İTÜ. (...)

 35. Öztepe Ş, Toros H, 1994. Çukurova’da artan sanayileşme ve iklim’e etkisi, Enerji ve Çevre Sempozyumu, 13-15 Nisan 1994, MERSİN. 352-359. (...)

 36. Kadıoğlu M, Toros H, Kurtuluş B, 1993. Küresel ısınma ve Türkiye’de iklim değişimi, Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği Genel Kurulu Bildiri Kitabı, 8-11 Haziran 1993, ANKARA. (...)

F- BASILMIŞ BİLİMSEL RAPOR

 • 2000. Şen O, Şaylan L., Arısoy A. ve Toros H. Türkiye iklim verileri, Proje Raporu, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Teknik Yayınları, 75s.

G- KONGRE / SEMPOZYUM / ÇALIŞTAY EDITÖRLÜĞÜ

 • III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 19-21 Mart 2003, İstanbul. ISBN.975-561-236-X

J- LISANS VE LISANSÜSTÜ EĞITIM-ÖĞRETIM

J-1 Türkçe / İngilizce lisans veya lisansüstü dersi

 • Atmosfer Bilimlerine Giriş

 • Air Pollution Modelling,

 • Air Pollution Fundamentals

 • Probability and Statistics

 • Air Pollution Control

 • Bilgisayar Grafiğine Giriş

 • Introduction to Computers and Information Systems BIL101E

 • Introduction to Scientific & Engineering Computing F Programming Language BIL106 E

O- ARAŞTIRMA-GELIŞTIRME PROJELERI

O-2 TÜBİTAK, DPT, TTGV vb destekli araştırma – geliştirme projeleri (yürütücü / araştırıcı)

Yürütücü

 • 2019.  Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesini İçeren Otomatik Raporlama Sisteminin Araştırılması, Kurulumu ve İşletimi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı,  (230.000TL)

 • 2019. Iğdır Hava Kirliliği Kaynaklarını Arıyor, T.C. Serhat Kalkınma Ajansı,  (42.000TL)

 • 2018-2021. Akıllı Ulasım Sistemi Uygulaması Ile Dilovası Hava Kirliliginin Azaltılması Senaryosu, (TÜBİTAK 117Y298, COST Action CA16109 COLOSSAL, 466.152 TL)

 • 2018. T.C, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Hava kalitesi izleme istasyonlarında ölçülen parametrelerin uyarı eşiği ve limit değerlerinin aşım durumları, yerleri ve nedenlerinin belirlenerek otomatik raporlanmasının sağlanması projesi (195.000 TL)

 • 2018. Ataşehir Ilçesi Hava Kirliliği Yoğunluğunun Mekansal Dağiliminin Araştirilmasi (110.000TL)

 • 2017. Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Bünyesindeki İllerde Hava Kalitesi Tahmin Sisteminin Oluşturulması Projesi (169.000TL)

 • 2012-2015. Hava Kalitesi ve Meteorolojik Modellerin Online Entegrasyonu. (TÜBİTAK 111Y319, COST Action ES1004 European framework for Onlıne Integrated Air Quality and Meteorology Modelling), Araştırmacılar: Selahattin İncecik, Mustafa Arslan, Şükrü Dursun, Ali İhsan Öztürk, Ali Deniz. (Proje bütçesi : 331.884,00TL)

 • 2010-2012. İstanbul-Kağıthane Pilot Bölgesinde Uçucu Organik Bileşenlerinin (VOC) Araştırılması, TUJJB-TUMEHAP-01-10, Hüseyin Toros, Ali Deniz, Ali Öztürk, Mustafa Coşkun. (Proje Bütçesi: 143.600 TL)

Danışman

 • 2015.  İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerinin Hazırlanması Projesi, TÜBİTAK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

 • 2013-2016. SODAR ile Atmosfer Sınır Tabaka Araştırılması ve Hava Kirleticileri ile İlişkilendirilmesi

Araştırmacı

 • 2017. Ataşehir ilçesi hava kalitesinin izlenmesi ve modellemesi araştırma projesi (İTÜNOVA PB. 110.000TL)

 • Erzurum hava kalitesinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve modellenmesi araştırma projesi (İTÜNOVA PB. 50000TL)

 • 2016. Ataşehir ilçesi hava kalitesinin izlenmesi ve modellemesi araştırma projesi (PB. 59.000TL)

 • 2012-2012. Güneş Radyasyonunun WRF Modeli Kullanılarak Kısa Dönem Tahmini. Proje yürütücüsü Prof.Dr. Selahattin İncecik, (Proje bütçesi: 172.243.565 TL)

 • 2009-2012. İstanbul -Kağıthane Bölgesinde Hava Kalitesinin Araştırılması, 109Y132 (TÜBİTAK 1001), Yrd. Doç. Dr. Ali DENİZ, Selahattin İNCECİK, Hasancan OKUTAN, Orhan YENİGÜN, Yurdanur S. ÜNAL, Hüseyin TOROS, İsmail MERT

 • 2010-2011. Kısa Vadeli Rüzgar Enerjisi Tahmin Sistemi, TUBİTAK, No., 110Y050,Ş. S. Menteş, Y. S. Unal, S. İncecik, S. Topçu, Y. Borhan, B. Barutçu, B. Önol, H. Toros, E. Tan, A. Akçakaya, C. Dündar

 • 2000-2003. Trakya Bölgesinde Kuraklığın, Asit Yağışları ve Yağış Rejiminin Belirlenmesi, İTÜ BAP projesi, Şaylan, L., Şen, O., Çaldağ, B., Toros H., Koçak, Kasım, Kadıoğlu, M., Bakanoğulları, F. ve Akbay, Ş.

 • 1998-2000. Türkiye İklim Verileri Projesi. İTÜ Enerji Uyg-Ar Merkezi ve Türk Mühendisleri Tesisat Derneği, Arısoy, A., Şen, O., Şaylan, L., Toros, H.

 • 1997-1999. İstanbul'da Asit Yağmurları, Kaynakları ve Etkileri. İTÜ AF Projesi-873, Şen, O., Şaylan, L., Toros H.

 • 2007-2008. Cloud and Aerosol Research in Istanbul, M. Prepared by: Research Aplications Laboratory, National Center for Atmospheric Research, Boulder. Colarado, USA. Supponsored by IMM. Teller, A., Axia, D., Buriitjes, R., Collins, D., Mutlu, A., Li, R., Kluzek, C.,Pocernich, M.,Busecek, P.,Freney, E.,Hunter, S.,Tessendorf, S., Salazar, V., Breed, D., ùen, O, Kocak., Toros, H.,Köse, A., Tunc.

 • 1999-2000. Türkiye İklim :Verileri, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, Ahmet Arısoy, Orhan Şen, Hüseyin Toros, Levent Şaylan.

Editör ve Yayın Kurulu Üyeliği

BURS VE ÖDÜLLER

 • MUSCATEN Young Scientist Summer School, en iyi poster 1.lik ödülü, 3 - 9 July 2011.

 • ITU Uzun Süreli Yurtdışı Etkinliklerini Destekleme Programı, Aralık 2009 – Ağustos 2010.

TEZLER

 • Toros, H., 2000. İstanbul’da Asit Yağışları, Kaynakları ve Etkileri, Doktora Tezi, 110s., İTÜ. (...)

 • Toros, H., 1993. Klimatolojik Serilerden Türkiye İkliminde Trend Analizi, Yüksek Lisans Tezi, 183s., İTÜ. (...)

 • Toros, H., 1988. Gökçeada'daki Rüzgar Enerji Potansiyeli Araştırmaları, Lisans Tezi, 63s., İTÜ.

ÇALIŞTIĞI BİLİMSEL KONGRE ve SEMPOZYUMLAR

 • 18th World Clean Air Congress, 22-28 Eylül 2019. Program Kurulu Üyesi, editör.

 • VII.Dahiler ve Üstün Zekalılar Günü Programı, 28 Nisan 2019, İTÜ SDKM, (Düzenleme Kurulu)

 • 8th Atmospheric Sciences Symposium – ATMOS 2017, 01 – 04 November 2017 Istanbul – TURKEY,  (Düzenleme Kurulu)

 • IV.Dahiler ve Üstün Zekalılar Günü Programı, 30 Nisan 2016, İTÜ SDKM, (Düzenleme Kurulu)

 • 7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, 28-30 Nisan 2015, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği, İstanbul (Sempozyum Başkan yardımcısı)

 • III.Dahiler ve Üstün Zekalılar Günü Programı, "DAHİ'Lİ İLETİŞİM", 3 Mayıs 2015, İTÜ SDKM, (Düzenleme Kurulu)

 • Hava Kalitesi Modelleme Çalıştayı 2, 24-25 Ekim 2013, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği, İstanbul (Yürütme kurulu başkanı)

 • Hava Kalitesi Modelleme Çalıştayı 1, 23 Temmuz - 2 Ağustos 2013, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği, İstanbul (Yürütme kurulu başkanı)

 • Uluslararası Katılımlı ŞEHİRLERİN YAPILANDIRILMASI SEMPOZYUMU, KENTSEL DÖNÜŞÜM'2012, 26-29 Eylül 2012, İTÜ. (Yürütme Kurulu Eş Başkanı).

 • AIR QUALITY MANAGEMENT at URBAN, REGIONAL and GLOBAL SCALES 4th International Symposium and IUAPPA Regional Conference, 10-13 September 2012 Istanbul – Turkey. (Organizing Committee).

 • 5th Atmospheric Science Symposium - ATMOS 2011, Istanbul Technical University - SDKM, April 27, 2011 – April 29, 2011. (Steering and Scientific Committee).

 • 7th International Conference on Air Quality – SCIENCE and APPLICATION (formerly Urban Air Quality Conference), 24-27 March 2009, Istanbul. (Organizing Committee).

 • Uluslararası Katılımlı, IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu ATMOS’ 2008, 25-28 Mart 2008, İstanbul.(Yürütme ve Bilim kurulu üyesi)

 • International Conference on CLIMATE CHANGE and the MIDDLE EAST - PAST, PRESENT and FUTURE, Istanbul Technical University, Turkey, November 20-23, 2006. (Organizing Committee).

 • III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu,19-21 Mart 2003, İTÜ. Yürütme Kurulu Üyesi ve Sekreteri. ISBN.975-561-236-X.

 • AIR QUALITY MANAGEMENT at URBAN, REGIONAL and GLOBAL SCALES, Proceedings of the 10th Regional IUAPPA Conference, Gümüşsuyu, Istanbul, Turkey, September 23-26,1997. Sempozyumu Teknik yardımcı.

 • II. Hava Kirlenmesi, Modellemesi ve Kontrolu Sempozyumu’95, 22-24 Mart 1995, İstanbul, Düzenleme Komitesi Üyesi.

 • I. Ulusal Hidrometeoroloji Sempozyumu, 23-25 Mart 1994, İstanbul. Yürütme Kurulu Üyesi.

 • I. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 20-22 Aralık 1993, İstanbul, Sempozyum Yürütme Komitesi Üyesi.

DİĞER GÖREVLER

 • İTÜ, Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu, 2017-...

 • UUBF Meteoroloji Müh. Bölüm Başkan yardımcılığı, 2013-2019.

 • UUBF Fakülte Kurulu, 2015-2018.

 • UUBF Öğrenci Değişim Programı Koordinatörlüğü, 2014-2019.

 • UUBF Bilgisayar Komisyonu Üyeliği, 2006-2017.

 • UUBF Değer Tespit Komisyonu Üyeliği, 2010- 2017.

SERTİFİKALAR, KURSLAR

 • MUSCATEN Summer School on “Integrated Modelling of Meteorological and Chemical Transport Processes / Impact of Chemical Weather on Numerical Weather Prediction and Climate Modelling” Odessa, Ukraine, 3-9 July 2011.

 • WRF in the MIDDLE EAST Weather Research and Forecasting (WRF) model workshop for Middle Eaastern scientist, faculty, and students, Nicosia, South Cyprus, 2-8 May 2011.

 • ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME, Liderlik Öğrenmektir, Gelişim Kongresi'08, 21-22 Kasım 2008, Beyaz Nokta Gelişim Vakfı, SDKM; İTÜ, İstanbul.

 • ICEWARP, Merak Mail Server WorkShop, 4 Kasım 2008, Lares Park Hotel, İstanbul.

 • HYDRA Workshop, Remote Sensing School in ITU, Turkey on Applications With The Newest Multi-Spectral Environmental Satellites, 19-25 October 2008, Istanbul.

 • ECMWF, Seminar on Parametrization of Subgrid Processes, 1 - 4 September 2008, Reading, UK.

 • NCL Workshop, Istanbul Technical University, 3-7 March 2008, Istanbul.

 • MEB, İTÜ Öğretmenlik Formasyonu 1997.

 • MEB, BİGEM Bilgisayar Kursu 1988.