Çalakalem  (Scribblings)       Taner Derbentli

             Bu sayfada değişik konularda yazdığım yazıları bulacaksınız.
             Bu yazılar aylık yazılarıma göre biraz daha uzun ve iki dildedir.
             (On this page you will find articles that I have written on various topics.
             These are a little longer than my monthly articles and are in two languages)

    
             Yazıları okumak için aşağıdaki konu başlıklarını tıklayınız.
             (To read the articles plase click the headings below.)
    
             Yazıların iki dilde olmasının bir nedeni de İngilizce hazırlık öğrencilerine yardımcı olmaktır.
             (One reason for the articles being in two languages is to help the English preparatory students)

    

             Carnot and Mozart (Carnot and Mozart)             Genel Seçimler (General Elections)
             Eğitimin Kalitesi (Quality of Education)               Anneanne (Grandmother)
             Şok ve Dehşet (Shock and Awe)                        Otuz Yıl (Thirty Years)
             Kuymak (Kuymak)                                               Cumhuriyet (The Republic)
             Enerji ve Toplum (Energy and the Society)        Ölçek (Scale)