Rektörlük Programı

İTÜ

 2004 – 2008 Dönemi

 Rektörlük Bildirgesi:

 

 Demokratik Dönüşüm Programı

  

Prof. Dr. H.Temel Belek

 

 

Program İlkelerim

 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yepyeni, ilerici ve bağımsız bir dönemi,

 

 • Saydam

 • Demokratik

 • Gerçekçi

 • Dinamik

 • Geleceği planlamaya yönelik

 • Yenilikçi

 • Evrensel

 • Amaç ve uygulamaları birbirleriyle uyumlu

 • Bir ana teması ve bütünlüğü olan

 

programım’la ve üniversitemizin her kesiminden destek alarak içtenlik ve kararlılıkla yürütmektir.

 1 Haziran 2004

 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Sevgili Mensupları,

 

İstanbul Teknik Üniversitesi, ülkemizin kuruluşundan günümüze kadar kesintisiz süregelen bir geçmişe sahip, en köklü yükseköğretim kurumudur. Kuruluş felsefesi, toplumu bulunduğu çağın ilerisine taşımak olan üniversitemiz, bu görevini bügüne değin başarı ile yerine getirmiştir.

Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum ve 27 yıldır görev yaptığım üniversitemi, “reformcu bir kolektif düşünce ve anlayış  birlikteliği” ile yönetmek için 2004 dönemi Rektörlük seçiminde ve yanlızca bir dönem için aday olduğumu sizlere duyurmak istiyorum.

Çalışma yaşamım boyunca Üniversiteme, topluma ve Türk Sanayiine çok çeşitli görevler üstlenerek hizmet ettim. Makina Fakültesinde; Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyelikleri, Fen Bilimleri Enstitüsünde; Yönetim Kurulu Üyeliği, 1988-90 Yıllarında İSKİ Genel Müdür Yardımcılığı, 1992-96 yıllarında Arçelik Ar-Ge Bölümünde Danışman Öğretim Üyeliği, 1996-2000 yıllarında ise  Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundum. Rektör Yardımcılığı görevim sırasında üniversitemin sorunlarını yakından tanıdım ve çözümler üretmeye çalıştım. Titreşim ve Akustik Bilim Dalının Türkiye’de geliştirilmesinde önemli katkılarım olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda ulusal ve uluslararası uygulamalı projede yürütücü olarak görev yaptım ve bunu halen sürdürüyorum. Edinmiş olduğum bu bilgi birikimi ve deneyimimi üniversitemin yönetimine aktarmak ve sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ana ilkeleri; saydam, gerçekçi, evrensel, yenilikçi, dinamik, geleceği planlamaya yönelik, amaç ve uygulamaları uyumlu, bir ana teması ve bütünlüğü olan Rektörlük programım, “Demokratik Dönüşüm Programı” olarak adlandırılmıştır. Bu programın ilkeleri içtenlik ve kararlılıkla yürütülecektir.

Rektörlük dönemimde,

 • yönetimde demokratik, geniş katılımcı  ve saydam yaklaşım,

 • yaşam kalitesi ve koşullarının öğretim elemanlarımız, memurlarımız ve öğrencilerimiz için her yönüyle iyileştirilmesi,

 • çevre kalitesinin ülkemizdeki tüm üniversite kampüsleri arasında örnek oluşturacak düzeyde geliştirilmesi,

 • araştırma ve eğitim kalitesinin gerçek anlamda arttırılması,

temel yönetim hedeflerim olacaktır. Tüm İTÜ mensuplarının geleceklerine ümitle baktığı, İTÜ mensubu olmaktan keyif ve heyecan duyduğu, katılımcı, nazik, görüş ayrılıklarını demokratik zenginlik olarak gören bir ortamı hep birlikte oluşturmak arzusundayım.

Bu düşüncelerle hep birlikte yeni bir döneme adım atmak dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. H. Temel Belek

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 

 1. DEMOKRATİK YÖNETİM ANLAYIŞI

 2. ÇAĞDAŞ YAŞAM ve  ÇEVRE ANLAYIŞI

 3. TÜM ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI İÇİN İLERİ BİR REFAH DÜZEYİ

 4. İTܒYE YARAŞIR BİR EĞİTİM KALİTESİ

 5. ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ETKİNLİKLERİ

 6. TEKNOPARK

 7. YENİ GELİŞEN BİLİM ALANLARI VE YENİ BÖLÜMLER

 8. ULUSLARARASI PROGRAMLAR VE İLİŞKİLER

 9. ÖĞRENCİ SORUNLARINA BAKIŞ

 10. MEZUNLARLA İLİŞKİLER

 11. KAYNAK YARATMA VE BAĞIŞ ETKİNLİKLERİ

 12. TOPLUMLA ‘YAKIN’ İLİŞKİLER

 13. KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

 14. YENİ SPOR ALTYAPISI ve ETKİNLİKLERİ

 15. BÜYÜK PROJELER

 16. SON SÖZ