Özgeçmiş

 

Kişisel Bilgiler

Ünvanı : Prof. Dr.
Adı Soyadı : H. Temel BELEK
Doğum Tarihi : 03.04.1947

Öğrenimi

Profesör : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1990
Doçent : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1983 
Japon Kültürü : Osaka University of Foreign Studies, 1981
Doktora : University of Surrey, İngiltere, 1977
Yük. Mak. Müh. : University of Surrey, İngiltere, 1972
Mak. Müh. : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1970

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Akademik ve Mesleki Deneyimi

 1. Ağustos 2000 - Bugüne kadar :

  1. İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyesi

 2. Ağustos 1996 - Ağustos 2000 :

  1. İTÜ Rektör Yardımcılığı

  2. İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyesi

 3. Eylül 1992 - Ağustos 1996:

  1. İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyesi

  2. İTÜ Makina Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

  3. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

  4. Arçelik Araştırma ve Ürün Geliştirme Bölümü Danışman Öğretim Üyesi

 4. Ocak 1990 - Eylül 1992:

  1. İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyesi

 5. Kasım 1987 - Ocak 1990:

  1. İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyesi

  2. İSKİ İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı

 6. Haziran 1984 - Kasım 1987:

  1. İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyesi

  2. Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, yarı zamanlı Öğretim Üyesi

  3. Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü yarı zamanlı Öğretim Üyesi

 7. Şubat 1984 - Kasım 1987:

  1. İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyesi

  2. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı Başkanı

 8. Nisan 1982 - Şubat 1984:

  1. İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyesi

  2. Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Yarı zamanlı Öğretim Üyesi

 9. Eylül 1980 - Mart 1982:

  1. Japon Hükümeti, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (Monbusho) Bursu ile Osaka University of Foreign Studies'de Japon Dili ve Kültürü üzerine çalışma, daha sonra Tokyo Institute of Technology'de Doçentlik Tezi Çalışmaları

 10. Şubat 1978 - Eylül 1980:

  1. İTÜ Maçka Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü Makina Teorisi Kürsüsünde Doktor Asistan

  2. Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Yarı zamanlı Öğretim Üyesi

Verdiği Dersler

 • Mekanik Titreşimler
 • İleri Mekanik Titreşimler
 • Dinamik
 • Sayısal Yöntemler
 • Otomatik Kontrol
 • Mekanizma Tekniği
 • Makina Dinamiği
 • Mühendislikte Deneysel Yöntemler
 • Vibration Analysis and Design of Machine Foundations
 • Introduction to Linear Algebra
 • Rotor Dinamiği


İlgi Alanları ve Araştırma Konuları

 • Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Dinamik Modelleme
 • Plak Tireşimlerinde Kararlılık Problemleri
 • Makinalarda Titreşim ve Gürültü Analizi
 • Rotor Dinamiği
 • Kalite Kontrol ve Hata Tanılama Yöntemleri
 • Endüstriyel Gürültü Kontrolu
 • Ses Kalitesi
 •  

Yönettiği Tezler

Tamamlanmış 2 Doktora ve 14 Yüksek Lisans çalışması yönetmiştir.


Uygulamaya Yönelik Çalışmalarından Bazı Örnekler


Dr. H.Temel Belek sanayi kuruluşları ile birlikte çeşitli projeler üzerinde uygulamalı çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar arasında önemli olanlar şunlardır:

 • "İSKİ Kadıköy-Mühürdar Pompa İstasyonu Gürültü Probleminin İncelemesi", 1986.

 • "TPAO Batman Rafinerisi Buhar Kazanları Titreşimlerinin Etüdü", 1983.

 • Güneş Tohum A.Ş. "Çorlu Tohum Islah Fabrikası Titreşim Problemi Etüdü", 1984.

 • İSKİ "Ömerli Pompa İstasyonu Titreşim Problemi Etüdü", 1986.

 • Trakya Cam Fabrikası Hammadde Besleme Bunkeri Titreşim Problemleri Etüdü, 1990.

 • Karabük Kuvvet Santralı 1 ve 2 Nolu Türbojeneratörler ve Türbokompressörün ilk çalıştırılma sonuçları üzerine hazırlanan Raporlar, Kazan suyunu sağlayan Türbopompanın yerinde modal dengeleme çalışmaları, 1992-1995.

 • Kayseri Akçimento Fabrikası Dönel Makinaları Üzerine Hazırlanan Titreşim Analizleri Raporları, 1992.

 • Dr. H. Temek Belek ayrıca Brüel & Kjaer, Danimarka Firmasının Türkiye danışmanlığını 1991 yılından beri sürdürmektedir.

 • Yüksek Öğretim Yasasının 38. Maddesi uyarınca Kasım 1987-Şubat 1990 tarihleri arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 'nin davetiyle bu kuruluşta İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu görev kapsamında Elektrik Mekanik Dairesi, Su İsale ve Dağıtım Dairesi, Su Arıtma Dairesi, Atıksu Arıtma ve Ruhsat Denetim Dairesi ve Yenikapı Ön Arıtma Tesislerinin yönetilmesi yer almaktadır.
  İSKİ 'de görev yaptığı dönem içinde yürüttüğü çalışmalar kısaca şöyle özetlenebilir:

 • İstanbul'da su dağıtımını bir merkezden kumanda eden ve işletmeyi sürekli gözetim altında tutarak bilgi toplayan bilgisayar destekli bir proses kontrol projesi olan ve 1987 fiyatları ile yatırım maliyeti 13,2 Milyon İsviçre Fr. artı 5 Milyar TL. tutan SCADA Projesinin geliştirilmesi ve uygulama çalışmalarının yönetimi,

 • Darlık Pompa İstasyonunu Mekanik Montaj faaliyetlerinin yönetimi, daha sonra yine bu pompa istasyonu için geliştirilen yaklaşık 2,5 Milyon Dolar yatırım maliyeti olan Otomasyon Projesinin Dünya Bankasınca finansman çalışmaları, ihale dokümanlarının hazırlanması ve ihale değerlendirme çalışmalarının yönetimi,

 • Önemli Pompa İstasyonlarında işletme ve bakım prosedürlerinde çağdaş yöntemlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar,

 • İSKİ Su Dağıtım Şebekesi için Bilgisayarlı bir Matematik Model oluşturulması çalışmalarının organizasyonu ve denetim çalışmaları,

 • İSKİ'nin Dünya Bankası ve yabancı kuruluşlarla ilişkilerinin yürütülmesine yönelik çalışmalar,

 • İSKİ Yatırımlarının öncelik kriterlerinin oluşturulmasına yönelik yatırım planlama çalışmaları.

 • İSKİ İstanbul 'un çevre sorunları üzerinde çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapmış olan yetkilileri bir araya toplayan bir "Çevre Sorunları Bilim Kurulu" kurmuştur. Dr. Belek bu kurulun oluşturulması sırasında çalışmış daha sonra Genel Sekreterliği görevini İSKİ 'den ayrılıp Üniversiteye döndüğü Şubat 1990 tarihine kadar yürütmüştür. Kurul İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, ODTÜ, Ege Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümlerinden bazı Öğretim Üyeleri ile Çevre Sorunları Vakfı, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul Sanayi Odası, Kimya Mühendisleri Odası gibi kuruluşlardan katılan üyelerden oluşmaktadır.


Üyelikler

 • Makina Mühendisleri Odası
 • ASME
 • Türk Akustik Derneği
 • European Acoustics AssociationYayın Kurulu Üyelikleri

 • ARI The Bulletin of the Istanbul Technical University
 • Journal of Sciences and Technology, Anadolu University
 • Akustik, Journal of the Turkish Acoustical Society