Yönetim Deneyimi

Üniversite Yönetimine Katkıları

 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

 • Fakülte Kurulu Üyeliği

 • Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim kurulu Üyeliği

 • Rektör Yardımcılığı 1996-2000

 • Rektör Yardımcılığı esnasında yürüttüğü ve katkıda bulunduğu çalışmalar:

 • Döner Sermaye İşletmesinin yeniden yapılanması

 • Döner Sermaye ve Araştırma Fonu Bütçelerinin yönetilmesi

 • Araştırma Fonu'nun yeniden yapılandırılması ve araştırma etkinliklerinin arttırılması

 • Öğrenci asistanlığı projesinin geliştirilmesi

 • Yurtdışı bilimsel etkinliklere katılımı destekleme programının geliştirilmesi ve yürütülmesi

 • İTÜ Yayın destek programının hazırlanması ve yürütülmesi

 • Medikososyal hizmetlerinin geliştirilmesi projesi

 • İTÜ Kojenerasyon Projesinin geliştirilmesi

 • İTÜ Teknopark Projesinin hazırlanması ve Dünya Bankası nezdinde kaynak yaratılması için yürütülen çalışmalar

 • Eğitim Teknolojileri Projesi

 • Dr. Erol Üçer Müzikte İleri Araştırmalar Merkezi Stüdyosu ile ilgili çalışmalar

 • İTÜ Kütüphanelerinin Otomasyonu Projesi

 • Öğrenci İşlerinin Otomasyonu Projesi Yazılımının belirlenmesi ve temini çalışmaları

 • Bilgi sistemlerinin otomasyonu projesi

 • İTÜ-Sanayi Bakanlığı Teknoloji Merkezi faaliyetleri

 • İTÜ Lisans ve Lisansüstü öğrencilerinin endüstri kuruluşlarında tez ve proje çalışmalarını yürütebilmeleri için gerekli esasların hazırlanması ve uygulanması

 • Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinin yönetilmesi

 • İTÜ Geliştirme Vakfı Arge İşletmesi aracılığı ile Öğretim Üyelerinin Proje yapabilme esaslarının hazırlanması ve yürütülmesi

 • İTÜ Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi Projesinin hayata geçirilmesi faaliyetleri