Yayınlarım  

ULUSLARARASI MAKALELER VE KONGRE BİLDİRİLERİ

1. "Coupled Bending- Bending and Torsional Vibration Analysis of a Rotating Blade Using the Dynamic Stiffness Matrix Method", M.M.Altug Bicak and H.T. BELEK , Submitted to Journal of Sound and Vibration for publication, March 2004.
2. "Artificial Neural Networks in Sound Quality Design: An Application for Hair Dryers", N. Türkdoğru and H.T. BELEK, The 32nd International Congress and Exhibition on Noise Control Engineering, INTERNOISE 2003, 25-28 August 2003, Jeju, Seogwipo, KOREA
3. "The Principal Components Analysis in Sound Quality Design: An Application for Hair Dryers", N. Türkdoğru ve H.T. BELEK, 9. International Congress on Sound and Vibration, International Institute of Acoustics and Vibration, 7-10 July 2003, Stockholm, Sweden.
4. "Design and Implementation of a 2D-Vibration Absorber on a Pre-Heater Tower at a Cement Factory", K. Şanlıtürk and H.T. BELEK, 8. International Congress on Sound and Vibration, International Institute of Acoustics and Vibration, July 2001, The Hong Kong Polytechnic University, Hunghom, Hong Kong, China.
5. "Sound Quality and Low Noise Design : An application on vacuum cleaners", H.T. BELEK, E. Altinsoy and A. Akgül , The 29th International Congress and Exhibition on Noise Control Engineering, INTERNOISE 2000, 27-30 August 2000, Nice, FRANCE
6. "A Comparative Study of the Sound Quality of Wet-and-dry Type Vacuum Cleaners", E. Altınsoy, G. Kanca and H.T.BELEK , 6. International Congress on Sound and Vibration, International Institute of Acoustics and Vibration, 5-8 July 1999, Technical University of Denmark, Lyngby.
7. "Transient Contact Response of a Hermetic Reciprocating Compressor Valve", İ.Yıldırım, M.Ö.Akbal, H.T.BELEK ,6th International Conference on Recent Advances in Structural Dynamics, 14-17 July 1997, ISVR, University of Southampton, England. 
8. "Comparison of Quality Control Measurement Techniques for Batch Produced Electrical Motors", T. Durakbaşa, H. Şerafettinoğlu, E. Albaş and H.T.BELEK , 7th International Machine Design and Production Conference, UMTIK" 96, 11-13 September 1996 Ankara.
9. "A Noise Source Location Study on the Central Heating Units for Dwellings", H.T.BELEK , A. Arısoy, H. Şerafettinoğlu and T. Durakbaşa, INTERNOISE 1996, Paper No 702, 30 July-2 August 1996, Liverpool, England.
10. "An Initial Study on the Prediction of Energy Flow Characteristics of a QC Test Set-up for Electrical Motors using Experimental Modal Analysis", F. Bayraktar, T. Durakbaşa, H.T.BELEK , K. Gatzwiller and C.L. Fog, IMAC-XIV, "Key to Noise-Vibration-Harshness (NHV) Optimization", February 12-15, 1996, Dearborn, Michigan, USA.
11. "Dynamic Modelling and Measurements on a Reciprocating Hermetic Compressor", H. Erol, T. Durakbaşa and H.T.BELEK , Thirteenth International Compressor Engineering Conference at Purdue, July 23-26, 1996, West Lafayette, Indiana, USA. 
12. "Stability of Varibly Thick Orthotropic Annular Plates", V.MERMERTAŞ and H.T.BELEK, Int. J. Mech. Sci. Vol. 36, No. 8, pp. 737-749, 1994.
13. "Dynamic Stability of Radially Stiffened Annular Plates", V.MERMERTAŞ and H.T.BELEK, Computers and Structures, Vol.40, No.3, pp 651-657, 1991.
14. "Static and Dynamic Stability of Varible Thickness Annular Plates", V. MERMERTAŞ and H.T.BELEK, Journal of Sound and Vibration, Volume 140, No.1, 1990.
15. "Water Quality Management in İstanbul: Creating a Cleaner Environment", Atom DAMALI, H.T.BELEK ve Derin ORHON, Watershed Conference 1989, University of Surrey, Guildford, Surrey, İngiltere. Proceedings, Watershed 89, The Future For Water Quality in Europe, Advances in Water Pollution Control Series, Pergamon Press, 1989, Vol.2.
16. "Finite Element Dynamic Analysis of a Rotating Turbine Blade", H.T.BELEK and A. Tamura, Proceedings of 1983 Tokyo International Gas Turbine Congress, ASME Paper No.83-GTJ-22, s.929-936.
17. "Free Vibration Characteristics of Blade Packets", J.THOMAS and H.T.BELEK, The Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 19, No.1, Şubat 1977.

 

AKADEMİK TEZLER, SEMİNER NOTLARI VE KİTAPLAR


47. "Endüstriyel Gürültü Ölçümleri ve Denetimi", A.Arısoy, H.T.BELEK, P. Ellekjaer, H. Karadoğan, H. Şerefettinoğlu, T. Toprak ve Ö. Turhan, İTÜ Makina Fakültesi Endüstri Seminer Notları, 31 Mayıs-3 Haziran 1994, İTÜ Vakfı Sosyal Tesisleri, Maçka, İstanbul.
48. "Endüstriyel Tesislerde Makina Performansının İzlenmesi ve Bilgisayar Destekli Bakım Planlaması", Seminer Notları, Tuncer TOPRAK ve H.T.BELEK; İTÜ Makina Fakültesi, Gümüşsuyu, İstanbul 1991.
49. "Japon Eğitim Sistemi", B.GÜVENÇ, P.OTKAN, F.AKARSU, M.Ali ÖZDEN, S.TOZÖREN ve H.T.BELEK, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara 1984/85. M.E.B, Yayınlar Dairesi Yayınları, 1. Baskı 1990.
50. "Sonlu Elemanlarla Dönen Kabukların Dinamik Analizi", H.T.BELEK, İTÜ Makina Fakültesi, Doçentlik Tezi, Haziran 1983.
51. "Vibration Characteristics of the Blade Packets on Rigid and Flexible Disks", H.T.BELEK, Doktora Tezi, University of Surrey, Guildford, Surrey, İngiltere, Aralık 1977.
52. "A comparison of Finite Beam Elements and In-plane Free Vibration of Idealized Blade Packages", H.T.BELEK, Yüksek Lisans Tezi, University of Surrey, Guildford, Surrey, İngiltere, Aralık 1972.

ULUSAL MAKALELER VE KONGRE BİLDİRİLERİ

18. "Elektrik Motorlarında Kalkış Duruş Esnasında Yapılan Titreşim Ölçümleri ile ArızalarınTanılanması", A. Akgül , E. Orhon ve H.T. BELEK, Bakım Teknolojileri Kongresi, 16-19 Ekim 2003, Denizli.
19. "Yüksek Fırın Sobalarında Titreşim Kaynaklarının İncelenmesi", H.T. BELEK ve A. Arısoy, Türk Akustik Derneği, 6. Ulusal Akustik Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Kaş, Antalya.
20. "Seri Üretilen Bir Mutfak Robotundaki Gürültü Probleminin İncelenmesi", M. E. Gündüz ve H.T. BELEK, Türk Akustik Derneği, 6. Ulusal Akustik Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Kaş, Antalya.
21. "Öğretim Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Bir Sınıf Akustiği Uygulaması, T. Talayman, E. Ayder ve H.T. BELEK, Türk Akustik Derneği, 6. Ulusal Akustik Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Kaş, Antalya.
22. "Rotorlarda Eksen Kaçıklığı ve Dengesizliğin Modellenmesi", D. Birkan ve H.T. BELEK, Türk Akustik Derneği, 6. Ulusal Akustik Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Kaş, Antalya.
23. "Ses Kalitesinde İki Yeni Modelleme Yöntemi ve Saç Kurutma Makinalarına Uygulanması", N. Türkdoğru ve H.T. BELEK, Türk Akustik Derneği, 6. Ulusal Akustik Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Kaş, Antalya.
24. "Makina Akustiği ve Ürün Ses Kalitesi", H.T. BELEK, 10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Çağrılı Bildiri, 12-14 Eylül 2001, Selçuk Üniversitesi, Konya.
25. "İki Yönlü Çalışan Bir Titreşim Yutucunun Çimento Fabrikası Ön Isıtıcı Kulesi İçin Tasarlanması ve Uygulanması", K. Şanlıtürk ve H.T. BELEK, 10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 12-14 Eylül 2001, Selçuk Üniversitesi, Konya.
26. "Jeneratör Odalarının Akustik Tasasrımı", Ahmet Arısoy ve H.T. BELEK, Akustik, Türk Akustik Derneği, Yıl 1, Sayı 1, Haziran 2001, pp.5-9.
27. "Acoustical Design of Electrical Generator Rooms", A. Arısoy and H.T. BELEK, 5. Ulusal Akustik ve Gürültü Kongresi, 25-26 Mayıs 2000, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, (In Turkish).
28. "Elektrik Motorları Üzerinden Alınan Mekanik Enerji Sinyaline Dayalı Bir Kalite Kontrol Sistemi", F. Bayraktar, T. Durakbaşa, H.T.BELEK , 5. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Boğaziçi Üniversitesi-IEEE, 1-3 Mayıs 1997, Kuşadası, İzmir.
29. "Technological Transformation and its Impact on University-Industry Relations in Türkiye", H.T.BELEK , Proceedings of the American-Turkish Council- Science and Education Conference, 19-22 February 1997, Washington, USA. 
30. "Sound and Vibration Measurements in Quality Control and Product Testing Applications", Carsten L. Fog and H.T.BELEK , Toplam Kalite Yönetimi ve Siyasette Kalite Konferansı Tebliğleri, s. 149-159, KalDer ve TÜSİAD, 13-14 Kasım 1996, İstanbul.
31. "Sound and Vibration Measurements in Quality Control and Product Testing Applications", Carsten L. Fog and H.T.BELEK , 2. Ulusal Akustik ve Gürültü Kongresi, 23-25 Ekim 1996, Antalya 
32. "Pompalarda Titreşim ve Gürültü", H.T.BELEK , 2. Pompa Kongresi, 3-4 Nisan 1996, Harbiye, İstanbul 
33. "Malzemelerin Ses Yutma Katsayılarının Belirlenmesinde Kullanılan Deneysel Yöntemler", H.T.BELEK , Yapıda Ses ile İlgili Problemler ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 29 Şubat 1996, Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul.
34. "Esnek Rotorların Yerinde Dengelenmesi", H.T.BELEK ve H. Çiftçi, I. Ulusal Deneysel Mekanik Sempozyumu, 28-30 Eylül 1994, İTÜ Vakfı Maçka Tesisleri, İstanbul.
35. "Su Dağıtımında SCADA Sistemleri ve Enerji Optimizasyonu", H.T.BELEK, Kent Planlamada Enerji Koruma Semineri, 25-26 Nisan 1991 Taşkışla, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1991.
36. "Çimento Sanayiinde Bakım Uygulamaları: Yeni Yaklaşımlar", H.T.BELEK ve Cüneyt BORÇBAKAN, Çimento-Cement, Yıl:3, Sayı:14, Aralık 1990.
37. "Haliç'te Su Kirlenmesi ve Haliç Suyunun Marmaya'ya Taşınması Olayı: Temel Bilgiler ve Özellikler", Derin ORHON ve H.T.BELEK, Haliç, Marmara Denizi ve Boğazlardaki Kirlilik Boyutları ve Önlemleri Sempozyumu ve Paneli, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu, 18-19 Aralık 1989, İstanbul.
38. "Endüstriyel Vantilatorlerde Uyarıcı Dinamik Bakım", Haluk KARADOĞAN H.T.BELEK, 3. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, s.50-70, 12-14 Ekim 1988, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Foça-İzmir.
39. "Değişken Kalınlıklı Halka Plakaların Serbest Titreşimleri ve Statik Stabilitesi", Vahit MERMERTAŞ ve H.T.BELEK, 3. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, s.50-70, 12-14 Ekim 1988, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Foça-İzmir.
40. "Endüstriyel Tesislerin Bakımında Modern Yaklaşım: Dinamik Erken-Uyarıcı Bakım Yöntemleri", H.T.BELEK ve Selim GÜVEN, 1. Bölümü: Mühendis ve Makina Dergisi Cilt 29, Sayı 339, Nisan 1988, S.29-36. 
41. "Endüstriyel Tesislerin Bakımında Modern Yaklaşım: Dinamik Erken-Uyarıcı Bakım Yöntemleri", H.T.BELEK ve Selim GÜVEN, 2. Bölüm: Mühendis ve Makina Dergisi Cilt 29, Sayı 340, Mayıs 1988, s.17-22.
42. "Makinalarda Titreşim Ölçümlerlinin İzlenmesi Yolu ile Gerçekleştirilen Erken Uyarıcı Dinamik Bakım Yöntemleri", H.T.BELEK, TÜBİTAK, 2. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, s.370-393, 22-24 Eylül 1986, O.D.T.Ü., Gaziantep.
43. "Ortası Delik Plakların Dinamik Stabilitesi", Hilmi İZBUL ve H.T.BELEK, TÜBİTAK, 2. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, s.232-248, 22-24 Eylül 1986, O.D.T.Ü., Gaziantep.
44. "Kritik Hızların Sonlu elemanlar - Transfer Matris Yöntemiyle Hesaplanması", H.T.BELEK, TÜBİTAK, 1.Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, s.349-358, 12-14 Eylül 1984, O.D.T.Ü., Ankara.
45. "Dönen Türbin Kanatlarının Dinamik Analizi Üzerine Bir İnceleme", H.T.BELEK, TÜBİTAK, 1. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, s.321-332, 12-14 Eylül 1984, O.D.T.Ü., Ankara.
46. "Planya Hareket Mekanizması Tahrik Milinin Düzgünsüzlüğünün Azaltılmasında Yay İlavesinin Etkileri", H.T.BELEK, TÜBİTAK, 1. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, s.21-30, 12-14 Eylül 1984, O.D.T.Ü., Ankara.