Yönettiği Projeler
  1. " Yüksek Devir Hızlarında Çalışan, Sessiz, Hafif ve Üstün Kalitede Bir Elektrik Süpürgesi için Teknoloji Geliştirilmesi ", TTGV Projesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Kakültesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, SENUR A.Ş. Proje süresi 18 Ay ve Proje Toplam Bütçesi 2.3 Milyon USD. Proje Yürütücüsü olarak görev yapmış ve proje 1998 sonunda tamamlanmıştır.

  2. " Enerji akış Yöntemi ile Bilgi Temeline Dayalı Bir Ürün Kalite Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi ", TÜBİTAK, İstanbul Teknik Üniversitesi, Arçelik A.Ş., TEE A.Ş. ve Brüel & Kjaer, Sound and Vibration, Danimarka firmalarının katıldığı uluslararası EU 955 Nolu EUREKA Projesi. Proje Toplam Bütçesi 1.25 Milyon Euro. Proje Yürütücüsü olarak görev yapmış, proje 1993 yılında başlamış ve Aralık 1996 yılında başarıyla tamamlanarak uluslararası patenti alınmıştır.

  3. "Endüstriyel Tesislerde Erken Uyarıcı Dinamik Bakım Projesi" Akçimento A.Ş. ve İTÜ Makina İmalatı Bilim ve Teknolojisi Uygulama Araştırma Merkezince ortaklaşa yürütülen proje yürütücülüğü, 1986, Proje tamamlanmıştır.

  4. "ÇMSA A.Ş. II Nolu Ön Isıtıcı Kulesi Titreşimlerinin Giderilmesi", İTÜ Geliştirme Vakfı ARGE Projesi, Mayıs 2000 - Mayıs 2002, Proje tamamlanmıştır.

  5. "TÜBİTAK UME Laboratuarları Tam Yankısız ve Yankılanım Odaları Projesi" nin yürütülmesinde danışmanlık, Mayıs 2001 - Mayıs 2002. Proje tamamlanmıştır.
    "Merloni Soğutucularının Akustik ve Enerji Performansının Geliştirilmesi" ProjeYürütücülüğü, Mayıs 2003 - Ocak 2004. Proje tamamlanmıştır.

  6. "DPT Havacılık Araştırma ve Geliştirme Projesi", Proje Yürütücülüğü, Mayıs 2002 - Aralık 2006. Proje devam etmektedir.