Prof. Dr. Okan Tüysüz

 
  1. Uluslararası Makaleler

  2. Uluslararası Kitap

  3. Uluslararası Bildiriler

  4. Ulusal Makaleler

  5. Ulusal Kitap

  6. Ulusal Bildiriler

Popüler Yayınlar

Verdiği Dersler

Ders Notları

Yürüttüğü Lisansüstü Tezler

Araştırma Projeleri

Sanayi Projeleri

Öğrenci Duyuruları

Fotoğraflar

Linkler

 

1953 yılında Amasya Gümüşhacköy'de doğdu. İlk öğrenimini Sivas ve Amasya'da, orta öğrenimini İstanbul Bakırköy'de tamamladı. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Bir yıl süreyle MTA da çalıştı, Mardin’de Jandarma Yedeksubay olarak yaptığı askerlik görevini takiben İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne asistan olarak girdi. Doktorasını Kargı-Tosya-Taşköprü bölgesinin metamorfizma ve tektoniği üzerinde yaptı. 1988 de İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak girdi. 1993 de Yapısal Jeoloji-Tektonik konusunda Doçent, 1999 da Profesör oldu. 1997-2003 yılları arasında Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2003-2009 yılları arasında ise iki dönem Enstitü Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Halen İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 

İLETİŞİM:

e-Mail: tuysuz@itu.edu.tr

            tuysuz@gmail.com

Fax:     90-212-2856210

Tel:      90-212-2856299