Prof. Dr. Okan Tüysüz

 
 

1953 yılında Amasya Gümüşhacköy'de doğdu. İlk öğrenimini Sivas ve Amasya'da, orta öğrenimini İstanbul Bakırköy'de tamamladı. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Bir yıl süreyle MTA da çalıştı, Mardin’de Jandarma Yedeksubay olarak yaptığı 1.5 yıllık askerlik görevini takiben İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne asistan olarak girdi. Doktorasını 1985 yılında Kargı-Tosya-Taşköprü bölgesinin metamorfizma ve tektoniği üzerinde tamamladı. 1988 de İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak girdi. 1993 de Yapısal Jeoloji-Tektonik konusunda Doçent, 1999 da Profesör oldu. 1997-2003 yılları arasında Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2003-2009 yılları arasında ise iki dönem Enstitü Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2018 yılına kadar İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak hizmet etti. İTÜ deki 30. hizmet yılını tamamlayarak kendi isteği ile emekli oldu. İTÜ de görev yaptığı 30 yıllık süreç boyunca 6 Doktora, 12 Yüksek Lisans, çok sayıda Lisans tezi yönetti.

Halen SOYAK Enerji Holding bünyesinde jeoloji başdanışmanı olarak çalışmaktadır.

İLETİŞİM:

e-Mail: tuysuz@itu.edu.tr

            tuysuz@gmail.com