Okan Tüysüz’ün Danışmanlığını yaptığı Lİsans Üstü Tezlerİ

 
 

1- Selim, H.H, 2004. Kuzey Anadolu Fayı’nın Güney Koluna ait Yenice-Gönen, Manyas-Mustafakemalpaşa, Uluabat ve Bursa faylarının morfolojik, sismolojik ve jeolojik özellikleri. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 213s.

2- Şatır, D., 2007. Ecemiş Fay Zonu’nun Yahyalı (Kayseri)-Pozantı (Adana) Arasında Kalan Kesiminin Morfotektoniği ve Paleosismolojik Aktivitesi. ITÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü,

3-Tarı, U., 2007. İzmit Körfezi ve Çevresinin Morfotektoniği. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 291s.

4- Yıldırım, C., 2008. Almacık Bloku ve Yakın Çevresinin Morfotektoniği, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 266s.

5- Erturaç, K., 2009. Kuzey Anadolu Fayının Orta kesimindeki özellikleri ve Morfolojisi İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

6- Doğan, B., 2009. Kuzey Anadolu Fayının Pamukova-İznik kesimindeki özellikleri İTÜ Fen

Bilimleri Enstitüsü

 

DOKTORA TEZLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1- Sunal, G., 1998. Cide-Kurucaşile Dolayının Jeolojisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 96 s.

2- Tarı, U., 1998. Sayısal jeoloji haritaları ve ilgili veri tabanının oluşturulmasına bir örnek: Batı Karadeniz bölgesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 103 s.

3- Dikbaş, A., 2001. Enez Grabeninin jeolojisi, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 76s.

4- Çuvaş, N., 2002. İzmit civarının jeolojisi ve coğrafi bilgi sistemi, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 93s.

5- Destegül, U., 2002. Armutlu Yarımadası’nın potansiyel yerleşim alanlarının coğrafi bilgi sistemi ile analizi, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü,116s

6- Erturaç, K., 2002. Marmara Denizi kıyıları veri tabanı, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 121 s

7- Mert, A., 2005. An example of determination of S wave velocity structure using microtremors and spatial autocorrelation method. ITÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 95s.

8- Polat, Y., 2005. Datça grabeninin batı kesiminin jeolojisi. ITÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü,  77s.

9- Topçular, P., 2006.  Datça Grabeninin Doğu Kesiminin Jeolojisi, ITÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 78s.

10- Tekeşin, Ö., 2010. Hatay-Samandağ yöresinin aktif tektoniği ITÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

11- Lom, N., 2010. Antakya yöresinin aktif tektoniği ITÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü.

12- Üsküplü, S., 2012. Hatay İli ve Yakın Çevresi İçin Deprem Senaryolarının CBS İçerisinde Hazırlanması ve Bu Senaryoların Tarihsel Depremler İle Karşılaştırılması. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü