Kısa Özgeçmiş

 
 

Şahsi bilgiler

Doğum tarihi:              7 Aralık 1953

Doğum yeri:              Gümüşhacıköy, Amasya

Telefon:              212-285 62 99

Fax:              212-285 62 10

Medeni hali :              Evli, iki oğlu var

Bildiği Yabancı Dil:     İngilizce

Eğitim

1959-1964        Mehmet Ali Paşa İlkokulu, Gümüşhacıköy, Amasya

1964-1970        Bakırköy Lisesi, İstanbul

1970-1976        İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi index.htm

1980-1985        İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mineraloji-Petrografi dalında

                          Doktora

Çalışma Hayatı

1976-1977       Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Jeoloji Dairesinde Jeolog

1978-1979       İstihkam Asteğmen olarak Mardin 22. Seyyar Jandarma Tugayında Asteğmen ve Teğmen

1979-1988       İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri (Mühendislik) Fakültesinde Jeoloji Yüksek Mühendisi

1988-1993   İTÜ Maden Fakültesinde Yardımcı Doçent

1993-1999   İTÜ Maden Fakültesinde Doçent

1999-    Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalında Profesör

1997-2003       İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı

1999-   İTÜ Maden Fakültesinde Profesör

2003-2009   İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Müdürü

2009- 2018       İTÜ Maden Fakültesi ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi

2018-                Fina Enerji Holding Jeoloi Başdanışmanı

Üye olduğu bilimsel kuruluşlar

Türkiye Petrol Jeologları Derneği

Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi

International Association of Structural Geologists

International Association of Engineering Geologists

UNESCO Dünya Jeoloji Haritaları Komisyonu

 

Prof. Dr. Okan Tüysüz