Okan Tüysüz’ün Popüler Yayınları

 
 

1- Tüysüz, O., 1992, Doğaya ilgi gelişmişliğin ölçüsü mü? Cumhuriyet Bilim Teknik, Jeoloji, Sayı 290, 10 Ekim 1992.

2- Tüysüz, O., Sakınç, M., 1992, Bozburun (Marmaris)  ile Çorum'un büyük benzerlikleri nedir? Cumhuriyet Bilim Teknik, Paleocoğrafya, Sayı 294, 7 Kasım 1992.

3- Tüysüz, O., Deprem nedir? Ne değildir? 2000, Batı Akdeniz Mimarlık, Sayı 14, 4-11

4- Tüysüz, O., Serim, A., 2000, Marmara deprem senaryoları için coğrafi bilgi sistemi. Bilim ve Teknik, 394, 86-90

5- Akyüz, H.S., Eyidoğan, H., Tüysüz, O, Genç, C., Yiğitbaş, E. 2002. Çay depremi.

Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi,

6- Eyidoğan, H., Tüysüz, O., Akyüz, H.S., Ökeler, A., 2003. Bingöl depremi nasıl oldu?

Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 843, 8-9.

7- Tüysüz, O., Erturaç, K., 2005, Karlıova’da 7 lik deprem beklentisi. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 939, 16-17.

8- Tüysüz, O., 2006, 8 Ekim 2005 Muzafferabad (Pakistan) Depremi. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 969, 10-11.

9- Tüysüz, O., 2005, 80 Milyon yıllık doğal bir anıt: Bartın Güzelcehisar lav sütunları. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 956, 12-13.