Okan Tüysüz’ün Verdiği Dersler

 
 


Lisans dersleri


Jeoloji (İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü)

Genel Jeoloji (İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği ve Maden Mühendisliği Bölümleri)

Jeoloji Haritaları (İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü)

Saha Jeolojisi (İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

Yeraltı Jeolojisi (İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

Petrol Jeolojisi (İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji ve Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümleri)

Genel Jeoloji (İÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Jeolojik Haritalama ve Kartografya (İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

Türkiye Jeolojisi (İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

Yerbilimlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

Geographic Information Systems in Earth Sciences (İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü)


Lisansüstü dersleri


Türkiye Jeolojisi (İÜ Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü)

Saha ve Laboratuar Yöntemleri (İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü)

Yeraltı Haritalama Teknikleri (İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü)

Jeolojik Harita Yorumu (İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü)

Bölgesel Jeolojide Seçme Konular (İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü)

Selected Topics in Regional Geology (İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü)

Yerbilimlerinde Kartografya (İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü)

Yer Bilgi Sistemleri (İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü)

Active Tectonics (İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü)

Selected Topics in Geomorphology (İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü)

Yerin Uzaktan Algılanması (İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü)

Tectonic Geomorphology (İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü)