Aral I. Okay

 

Profesör
Jeoloji

 

Lisans 1976 University College London

Doktora 1980 Cambridge University

 

Istanbul Teknik Üniversitesi

Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü

ve

Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü

34469 Istanbul Turkey

 

tel.: +90(212) 285-6208
fax: +90(212) 285-6210

e-mail: okay@itu.edu.tr

 

English

 

 

 

Araştırma

 

 

AralOkayGanos

 

 

Eğitim

 

 

Makaleler

konuya göre

seneye göre

 

 

kısa

özgeçmiş

 

Türkiye jeolojisi

Bibliyografya

Türkiye jeolojisi

Haritalar, şekiller ve ders notları

Geology of Turkey:

A synopsis

 

Jeoloji Bölümlerinin bilimsel karşılaştırılması 2000-2005

Türkiye jeolojisi

Önemli bazı bağlantılar

 

Araştırma

Araştırmalarım birbiri ile kısmen örtüşen iki konu üzerinde yoğunlaşmıştır: rejyonal jeoloji ve metamorfik petroloji.

 

Rejyonal jeoloji

          Doğu Akdeniz bölgesinin, Karadeniz çevresinin ve özellikle Türkiye’nin son 500 milyon senedeki tektonik evrimi başlıca ilgilendiğim konular arasındadır.  Çok ilginç ve karmaşık bir orojenik kuşak oluşturan bu bölge çok sayıda dalma-batma, kıta-kıta çarpışması, riftleşme ve doğrultu atım faylanma olayları geçirmiştir.  Bu olayları zaman ve mekan içerisinde saptamak, birbirleri ile olan ilişkilerini kurmak ancak ayrıntılı jeolojik saha çalışması, ayrıntılı ve bilinçli jeolojik haritalama ve haritalama ile ortak yürütülecek biyostratigrafik, yapısal, petrolojik, jeokimyasal etütler ile mümkündür.  Bu kapsamda son otuz senedir Türkiye’nin değişik yörelerinde her sene en az iki ay süren jeolojik haritalama çalışmaları yapmaktayım.  Bu çalışmaların sonuçları ile ilgili üç örnek makale aşağıda verilmiştir.

Okay, A.I., Satır, M., Zattin, M., Cavazza, W. & Topuz, G., 2008, An Oligocene ductile strike-slip shear zone: Uludağ Massif, northwest Turkey – implications for the escape tectonics. Geological Society of America Bulletin, 120, 893-911.

Okay, A.I., Tüysüz, O., Satır, M., Özkan-Altıner, S., Altıner, D., Sherlock, S., & Eren, R.H., 2006, Cretaceous and Triassic subduction-accretion, HP/LT metamorphism and continental growth in the Central Pontides, Turkey.  Geological Society of America Bulletin, 118, 1247-1269.

Okay, A.I., Tüysüz, O. & Kaya, Ş., 2004, From transpression to transtension: Changes in morphology and structure around a bend on the North Anatolian Fault in the Marmara region. Tectonophysics, 391, 259-282

Okay, A.I. & Göncüoğlu,M.C., 2004, Karakaya Complex: a review of data and concepts. Turkish Journal of Earth Sciences, 13, 77-95.

 

Metamorfik petroloji

          1970’lerin sonlarından beri yüksek basınç ve çok yüksek basınç metamorfizması koşullarında oluşmuş mavişist ve eklojit kayaları üzerinde çalışmaktayım.  Bu kayalar içerdikleri lavsonit, jadeit, glokofan, koezit gibi seyrek bulunan mineraller ile özel bir grup oluşturur.  Mavişist ve eklojitlerin oluştukları basınç ve sıcaklık koşulları dalma-batma zonlarında görülür.  Bu nedenle mavişist ve eklojitlerin nerede, nasıl oluştukları ve sonra nasıl tekrar satha çıktıkları tektonik açıdan yoğun araştırılan konular arasındadır.  Tümü ile orojenik bir kuşak içinde yer alan Türkiye mavişist ve eklojitlerin dünyada en çok yüzeylediği yerlerin başında gelir.  Bu konularda yaptığımız üç örnek yayın aşağıda verilmiştir.

Topuz, G., Okay, A.I., Altherr, R., Satir, M., Schwarz, W.H., 2008, Late Cretaceous blueschist-facies metamorphism in southeastern Thrace (Turkey) and its geodynamic implications. Journal of Metamorphic Geology, 26, 895–913.

Topuz, G., Okay, A.I., Altherr, R., Meyer, H.P. & Nasdala, L., 2006, Partial high-pressure aragonitization of micritic limestones in an accretionary complex, Tavşanlı Zone, NW Turkey.  Journal of Metamorphic Geology, 24, 603-613.

Okay, A.I., 2002, Jadeite-chloritoid-glaucophane-lawsonite schists from northwest Turkey: unusually high P/T ratios in continental crust.  Journal of Metamorphic Geology, 20, 757-768.

Okay, A.I., Monod, O. & Monié, P., 2002, Triassic blueschists and eclogites from northwest Turkey: vestiges of the Paleo-Tethyan subduction.  Lithos, 64, 155-178.

 

 

Lisans-üstü öğrencileri

Doktora:

Serdar Akyüz (1995)

Sarah Sherlock (1999)

Cenk Yaltırak (2003)

Zahide Özgörüş

Kenan Akbayram

 

Yüksek Lisans:

M. Burak Yıkılmaz (2002)

Zahide Özgörüş (2003)

A. Turgay Akbulut (2004)

Kenan Akbayram (2006)

Semih Can Ülgen

 

Eğitim

Halen şu dersleri vermekteyim:

 

Sonbahar dönemi

Türkiye Jeolojisi (Okan Tüysüz ile)

Topics in regional geology

Metamorphic minerals and textures (Gültekin Topuz ile)

 

Bahar dönemi

Structural Geology

Topics in Metamorphic Petrology (Gültekin Topuz ile)

 

 

Yayınlar – makaleler

            konuya göre

        seneye göre

kısa özgeçmiş