Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
2002
Information System Analysis for a Large Construction Firm: A case study in Turkey
Yıldız Sey, Murat Çıracı, Alaattin Kanoğlu, Hakan YAMAN, Ahmet Köksal
Architectural Science Review
Cilt 45, No. 4
Aralık 2002
s. 299-306
Yardımcı Doçentlikten Sonra
2005
A Building Cost Estimation Model Based on Cost Significant Work Packages
Elçin TAŞ, Hakan YAMAN
Engineering, Construction and Architectural Management
Cilt 12, No. 3
Mayıs 2005
s.251-263
DOI: 10.1108/09699980510600116
2007
A Building Cost Estimation Model Based on Functional Elements
Hakan YAMAN, Elçin TAŞ
A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture
Cilt 4, No. 1
Aralik 2007
s.73-87
2008
A Building Material Evaluation and Selection Model for Turkish Construction Sector
Elçin TAŞ, Hakan YAMAN, Leyla TANAÇAN
Engineering, Construction and Architectural Management
Cilt 15, No. 2
Mart 2008
s.149-163
DOI: 10.1108/09699980810852673
Flagship Regeneration Project as a Tool for Post-Disaster Recovery Planning: The Zeytinburnu Case
Özlem ÖZÇEVİKEL, Şence TÜRK, Elçin TAŞ, Hakan YAMAN, Cem BEYGO
The Journal of Disaster Studies, Policy and Management
Disasters © Overseas Development Institute,
Published Online 11 August 2008
s.
DOI: 10.1111/j.1467-7717.2008.01069.x
2011
A Comparative Input-Output Analysis of the Construction Sector in Turkey and EU Countries
Bahriye İLHAN, Hakan YAMAN
Engineering, Construction and Architectural Management
Cilt 18, No. 3
Mayıs 2011
s. 248-265
DOI: 10.1108/09699981111126160
UA bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında veya CD-ROM üzerinde yayınlanan bildiriler
1991
Cost Information System for Building Projects: State of the Art in Turkey
İmre Orhon, Heyecan Giritli, Elçin Taş, Hakan YAMAN
Proceedings of the European Symposium on Management, Quality and Economics in Building E&FN Spon
Portekiz
30 Eylül-4 Ekim 1991
s.1272-1279
1993
Tasarım Evresinde Kullanılacak Kompüter Destekli Bir Maliyet Tahmin Aracı
İmre Orhon, Heyecan Giritli, Elçin Taş, Hakan YAMAN
Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uluslararası Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu Tebliğler Kitabı
Konya
9-10 Haziran 1993
s.169-176
1999
Building Material Information Systems On The World Wide Web
Elçin Taş, Leyla Tanaçan, Hakan YAMAN
InterSymp-99
Proceedings of the International Conference on Systems Research
Informatics and Cybernetics, Special Focus Symposium on World Wide Web as Framework for Collaboration
ISBN 0-921836-75-9
Baden-Baden Almanya
2-6 Ağustos 1999
s.147-156
2000
The Content of an Ideal Web Site for Building Materials Information in the World Wide Web: A Turkish Perspective
Hakan YAMAN, Elçin Taş, Leyla Tanaçan
CIT 2000
Proceedings of Construction Information Technology 2000 & The CIB-W78
IABSE, EG-SEA-AI International Conference on Construction Information Technology
Editör Gudni Gudnason
Reykjavik - İzlanda
ISBN 9979-9174-3-1
28-30 Haziran 2000
Cilt 2, s.1069-1079
Building Materials Information System as an Architectural Education Tool
Elçin Taş, Hakan YAMAN, Leyla Tanaçan
ITHET 2000
Proceedings of International Conference on International Technology Based Higher Education and Training
Boğaziçi University Yayınevi, Yayın No: 680
ISBN: 975-518-143-1
İstanbul
3-5 Temmuz 2000
s.75-80
Computer Aided Theoretical Courses in Architectural Education: Building Material Information System
Leyla Tanaçan, Elçin Taş, Hakan YAMAN
ICECE 2000
Proceedings of International Conference on Engineering and Computer Education
Cooperative Network for Engineering and Computer Education Development
Sao Paolo - Brezilya
27-30 Ağustos 2000
CD üzerinde yayınlanmıştır
Yardımcı Doçentlikten Sonra
2004
A Building Material Information System: BMIS - In the Context of CONNET-Turkey Project
Elçin Taş, Leyla Tanaçan, Hakan YAMAN, Attila Dikbaş
Proceedings of the ECPPM 2004
European Conference on Product and Process Modelling in the AEC Industry e-Work and eBusiness in AEC
İstanbul Teknik Üniversitesi SDKM - İstanbul
8-10 Eylül 2004
s.297-302
CONNET Turkey - A Gateway to Construction in Europe
Attila Dikbaş, Serkan Durusoy, Hakan YAMAN, Leyla Tanaçan, Elçin Taş
Proceedings of the ECPPM 2004
European Conference on Product and Process Modelling in the AEC Industry e-Work and eBusiness in AEC
İstanbul Teknik Üniversitesi SDKM - İstanbul
8-10 Eylül 2004
s.245-248
2006
Performance Based Window Selection Model for Residential Buildings
Aslıhan Tavil, Hakan YAMAN, İkbal Çetiner
Proceedings of the 23rd PLEA
International Conference on Passive and Low Energy Architecture
Editörler: R. Compagnon, P. Haefeli, and W. Weber
Cenevre - İsviçre
6-8 Eylül 2004
Cilt 2, s.237-243
2007
Residential Window Selection Model for Different Climates of Turkey
Aslıhan Tavil, İkbal Çetiner, Hakan YAMAN, Kevser Coşkun
Proceedings of the CIB 2007
World Congress - Construction for Development
Editörler:
Cape Town - G.Afrika
14-17 Mayıs 2007
s.950-963
2008
An Input-Output Analysis and Import Dependency of the Turkish Construction Sector
Bahriye İlhan, Hakan Yaman
Proceedings of the 8th International Postgraduate Research Conference in the Built and Human Environment
Organised by Research Institute for the Built and Human Environment (BuHu),
The University of Salford, UK and The Czech Technical University of Prague (CVUT)
Editörler:
Prag - Çek Cumhuriyeti
26-27 Haziran 2008
s.15-25
A Conceptual Model for Analyzing Life-Cycle Cost of Residential Windows in Turkey
Hakan Yaman, İkbal ÇETİNER, Aslıhan TAVİL, Kevser Coşkun
The World Sustainable Building
SB08 Conference CD-ROM Proceedings
Editörler:
Melbourne – Avustralya
21-25 Eylül 2008
Cilt 2, s.2254 – 2261
2009
Construction and Development: Analyzing the Construction Sector in Turkey and EU Countries
Bahriye İlhan, Hakan Yaman
Proceedings of the Managing IT in Construction/Managing Construction for Tomorrow International Joint Conference
Organised by Istanbul Technical University,
Editörler: A. Dikbaş, E. Ergen, H. Giritli
İstanbul –Türkiye
1-3 Ekim 2009
s.765-771
2010
Energy and Cost Efficient Residential Window Selection
Aslıhan TAVİL, Hakan Yaman, İkbal ÇETİNER, Kevser Coşkun
Proceedings of the International Conference on Building Envelope Systems and Technologies

Editör:
The Westin Bayshore, Vancouver – Kanada
27-30 Haziran 2010
s.75-77
Measuring the Effectiveness of IT Utilization in Construction: A Different Point of View
Bahriye İlhan, Hakan Yaman
Proceedings of the Association of Researchers in Construction Management (ARCOM) 26th Annual Conference
ARCOM 2010

Leeds – İngiltere
6-8 Eylül 2010
s.643-652
Examining Economic Impact and Import Dependency of the Turkish Construction Sector: An Input-Output Analysis, 1998 and 2002
Bahriye İlhan, Hakan Yaman
Proceedings of the Proceedings of the The Construction, Building and Real Estate Research Conference of the Royal Institution of Chartered Surveyors Conference
COBRA 2010

Dauphine Université, Paris – Fransa
2-3 Eylül 2010
Uluslararası kitap editörlüğü
1988
Organizational Culture In Different Civilizations
Editörler: Heyecan Giritli, Zeynep Sözen, Attila Dikbaş, Hakan YAMAN, Alaattin Kanoğlu.
SCOS (The Standing Conference On Organizational Symbolism) & İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Proceedings of the İstanbul Workshop on Organizational Culture In Different Civilizations
İstanbul
6-8 Temmuz 1988
Ulusal araştırma makaleleri
1997
Toplam İnşaat Maliyeti İçerisinde Yapı Kimyasal Malzeme Maliyeti
Elçin Taş, Hakan YAMAN
YAPI Dergisi
Nisan 1997
Sayı 185
Yapı Kimyasalları Özel Eki
İstanbul
s.8-10
Bina Maliyeti Bilgi Sistemi ve Maliyet Bilgi Bankası
İmre Orhon, Elçin Taş, Hakan YAMAN
TİMSE Dergisi
Haziran 1997
Sayı 166
İstanbul
s.15-20
2007
İstanbul’da Deprem Odaklı Dönüşüm Projesinin Ana Bileşenlerinin Analizi: İETT Blokları Örneği
Özlem Özçevik, Ş.Şence Türk, Cem Beygo, Elçin Taş, Hakan Yaman
İTÜ Dergisi/a
Mart 2007 Seri:a
Cilt:6, Sayı 1
İstanbul
s.81-94 ISSN:1303-7005, Online ISSN: 1307-1645
2010
Türkiye’de Farklı İklim Bölgelerindeki Konut Birimleri İçin Enerji ve Maliyet Etkin Pencere Seçimi Modeli - HiPerWin
Aslıhan Tavil, Hakan Yaman, İlbal Çetiner, Kevser Coşkun
İTÜ Dergisi/a
Mart 2010 Seri:a
Cilt:9, Sayı 1
İstanbul
s.143–154 ISSN:1303-7005, Online ISSN: 1307-1645
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında yayınlanan bildiriler
1988
Yöneticilik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı - AROUSAL
Zeynep Sözen, Hakan YAMAN
I. Ulusal - Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım, Çizim ve İnşaat Mühendisliği'nde Bilgisayar Kullanımı Seminer Notları DİZAYN Konstrüksiyon
İTÜ Mimarlık Fakültesi
21-25 Kasım 1988
s.20-23
1993
Maliyet Bilgi Sistemi Oluşturulmasında ve Bina Maliyeti Tahmin ve Hesaplamalarında Bilgisayar Kullanımı
İmre Orhon, Heyecan Giritli, Elçin Taş, Hakan YAMAN
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlıkta Bilgisayar Semineri Bildiriler Kitabı
Yıldız Teknik Üniversitesi Yayın No: 287
İstanbul
9 Şubat-14 Mart 1993
s.19-22
Teklif Fiyatını Etkileyen Faktörler
Heyecan Giritli, Hakan YAMAN
Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler I. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı
Cilt 1
Gazi Magosa KKTC
25-27 Ekim 1993
s.529-537
2002
Yapı Malzemesi Enformasyonu Elde Etme Konusunda Karşılaşılan Sorunlar ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi - YMES
Elçin Taş, Leyla Tanaçan, Hakan YAMAN
TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi
1. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi Bildiriler Kitabı
Cilt 2
ISBN 975-395-555-3
Hilton-İstanbul
9-11 Ekim 2002
s.492-505
2010
Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım ve Çizim Standartları Üzerine Bir Araştırma
Faika Hande Onursal, Hakan Yaman
PYYK 2010, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı
Editör: M. Talat Birgönül ve Cenk Budayan
ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi–Ankara
29 Eylül–1 Ekim 2010
s.852-861
İnşaat Sektöründe Bina Enformasyonu Modellemesi Kavramına Genel Bir Bakış
Hakan Yaman, Bahriye İlhan
PYYK 2010, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı
Editör: M. Talat Birgönül ve Cenk Budayan
ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi–Ankara
29 Eylül–1 Ekim 2010
s.962-976
Tezler
1988 - Yüksek Lisans Tezi
Yüklenici İşletmelerde Kisa-Donem Maliyet Fonksiyonlarinin Tahmin Edilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimarlık Anabilim Dalı - Yapı Bilgisi Yüksek Lisans Programı
Danışman: Prof. Dr. Yıldız SEY
1996 - Doktora Tezi
Yüklenici Firmalar İçin Bir İnşaat Ekipmanı Yönetim Enformasyon Sistemi Modeli
İstanbul Teknik Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimarlık Anabilim Dalı - Yapı Bilgisi Yüksek Lisans Programı
Danışman: Prof. Dr. Yıldız SEY
Ulusal kitap editörlüğü
1999
Türk İnşaat Sektöründe Bina Yapımında Kullanılan Maliyet Verileri
DPT Destekli Türk İnşaat Sektöründe Bina Maliyeti Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Araştırma Projesi kapsamında düzenlenmiş olan durum değerlendirme toplantısı bildiri kitabı
İstanbul
28 Mayıs 1992
Ana Sayfaya Dönüş Sayfa Başı