Students:

Ph.D. Thesis :

M.Sc. Thesis :

Graduation Projects:

 1. Bilgehan ÖZEL, "Kaotik Jerk Devresi," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2006.
 2. Eren ÇAMLIKAYA, "Optimisation By Gradient Descent Algorithm and Coupled Local Minimizers Diagrams," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2006.
 3. Özgür Annakkaya, "PIC Mikrodenetliyicisi Kullanarak USB Arabiriminden Veri Transferi," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Ocak 2007.
 4. Ramazan Yeniçeri, "CMOS Görüntü Sensörü ve FPGA ile Sayısal Fotograf Makinesi Gerçeklenmesi," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2007. EMO ııstanbul ıubesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliıi Proje Yarışması (2006-2007 yılı) Deıerlendirme Kurulu ÷zel ÷dülü.
 5. Çağdaş Tuna, "Yapay Sinir Aıları Yardımı ile Trafik Yoıunluıu Tahmini ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Uygulaması," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2007.
 6. Oğuz Şen, "FPGA Üzerinde Güvenli Fotoıraf Makinesi Gerçeklenmesi," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2008. EMO İstanbul Şubesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Proje Yarışması (2007-2008 yılı) Birincilik ÷dülü.
 7. Gürkan Kaya, "Hata Kontrol Kodlarının Sahada Programlanabilir Kapı Dizileri (FPGA) Üzerinde Gerçeklenmesi," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2008.
 8. Abdullah Usta, "FPGA Üzerinde iki Boyutlu Konvolüsyon ışlemi Gerçekleme," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2008.
 9. Recep Taşan, "ATMEGA16 Mikrodenetleyicisi ile Grafik LCD Üzerinde Tetris Oyunu Gerçeklenmesi, " İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2008.
 10. Tuba Ayhan, "FFT Algoritmalarınına FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2008.
 11. Ozan Arslan, "ZegBee ile Mikrodenetleyici Temelli Sensör Uygulaması," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2009 EMO Istanbul Subesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliıi Proje Yarııması (2008-2009 yılı) Deıerlendirme Kurulu ÷zel ÷dülü.
 12. Onur Yamuk, "FPGA Üzerine MP3 «alıcı Gerçeklenmesi," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2009.
 13. Sercan Güngör, "FFT Tabanlı Sayısal Filtre Tasarımı," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2009.
 14. Mehmet Kara, "IP Kamera Gerçeklenmesi," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2009.
 15. İbrahim Öztürk, "RCX2.0 Firmware'ının Java ile Programlanıp Matlab Üzerinden Hedef Takibinin Saılanması," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2009.
 16. Burak Gövem, "CMOS Kamera Modülü ve FPGA Geliıtirme Kartı ile Görüntü Yakalanması, ıılenmesi ve VGA Ekranda Gösterilmesi," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Ocak 2010.
 17. Selman Ergünay, "Hücresel Yapay Sinir Aıının FPGA üzerinde Yazılım ve Donanım Birlikte Tasarımı," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2010.
 18. Onur Varol, "Raw EEG data classification and applications using SVM," İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran, 2010 EMO Istanbul ıubesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliıi Proje Yarııması (2009-2010 yılı) Birincilik ÷dülü .
 19. Yasemin Alban, "Rasgele Sayı Üreteçlerinin FPGA Tabanlı Bir Sistem Yardımıyla Gerçek Zamanlı Test Edilmesi,"İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2011.
 20. Orhun Süzer, "Aygıt DNA'sının Kullanımı ile XILINX FPGA'larda Kopyalama ve istek Fazlası Üretim Tekniklerine Dayalı Sahtecilik Faaliyetlerinin önlenmesi," İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2011, 2011 EMO Istanbul Şubesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliıi Proje Yarııması (2010-2011 yılı) ıkincilik ÷dülü .
 21. Ercan Kalalı, "Rasgele Sayı Üreteçlerinin FPGA Tabanlı Bir Sistem Yardımıyla Gerçek Zamanlı Test Edilmesi," İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2011.
 22. Hatice İrem Demiz, "Enerji Tasarrufunda Kullanıcı Bilgilendirmeye Yönelik Sayaç Takip Sistemi," İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2011.
 23. Şahin Baş, "JPEG Kodlayıcının Donanım Üzerinde Gerçeklenmesi," İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2011.
 24. Abdülkadir Koçdoğan, "Microblaze Tabanlı Görüntü işlemci Tasarımı," Lisans tezi, Elektronik ve Haberleıme Mühendisliıi Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, 2012.
 25. Seyhan Çalışkan, "FPGA Üzerinde Ses Damgalamaı," Lisans tezi, Elektronik ve Haberleıme Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, 2012.
 26. Ömer Serhat Büyükçolak, "Device DNA Bases PUF Design on a FPGA," Lisans tezi, Elektronik ve Haberleıme Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, 2012.
 27. Davut Polat, "EEG Sinyalleri ile Gerçek Zamanlı Tetris Oyunu Uygulaması," Lisans tezi, Elektronik ve Haberleıme Mühendisliıi Bölümü, ıstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, 2012.
 28. Oğuz Aydın, "Mikroiılemci Temelli Koku Sınıflandırma Sistemi Tasarımı," Lisans tezi, Elektronik ve Haberleıme Mühendisliği Bölümü, ıstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, 2012.
 29. Nilay Tüfek, "Gerçek Rastgele Sayı Üreteci Tasarımı, Gerçeklenmesi ve Testleri," Lisans tezi, Elektronik ve Haberleıme Mühendisliıi Bölümü, ıstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, 2012 (EMO Istanbul Şubesi 2011-2012 yılı Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Proje Yarışması ikincilik ödülü).
 30. Giusi Sotera, "Implementation of Memristive Cellular Neural Networks on GPU," Tesi di Laure, Universiteı Degli Studi di Catania, Facolta di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, 2012.
 31. Buse Ustaoğlu, "Gerçek rastgele sayı üreteci, Tasarımı, Testleri ve Gerçeklemesi," Lisans tezi, Elektronik ve Haberleıme Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, 2013.
 32. Osman Boyacı, "Android işletim sistemli mobil cihazlarla Bluetooth üzerinden Lego NWT Kontrolör Uygulaması," Lisans tezi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliıi Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, 2013.
 33. Alphan Çamlı, "Aygıt DNA'ısı çoklubaşlatım ve Fiziksel olarak klonlanamaz fonksiyonların kullanımı ve özgün algoritma ve donanımın korunması", Lisans tezi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, 2013
 34. Mümtaz Faydalı, "Comparison of 8-bit microprocessor cores on FPGA," Lisans tezi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, 2014
 35. Egemen Sabah, "Comparison of data transfer technigues between PC and FPGA," Lisans tezi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, 2014
 36. Hakan Ulusoy, "FPGA üzerinde gerçeklenebilir iki işlemcinin karşılaştırılması," Lisans tezi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, 2014
 37. Mert Esgi, "Developing an Image Processing Platform with Embedded Linux Distribution Linaro on Zedboard," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2015.
 38. Serhat Türk, "Sayısal Osiloskopun FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2015.
 39. Tansu Arslantürk, "FPGA Tabanlı Görüntü İşleme," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2015.
 40. Nejat Dereli, "Bioparameter Monitoring on Embedded Systems,"İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2016 (11. EMO Bitirme Tasarım Proje Yarışması Üçüncülük ödülü).
 41. Murat Eroğlu, "Design And Implementation Of A Quadrotor Control Algorithm On An Embedded System,"İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2016.
 42. Gizem rozerin Köysu, "FPGA Üzerinde Halka Osilatör Tabanlı PUF Gerçeklemesi,"İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2016.
 43. Sercan Ağaçdoğruyan, "FPGA Üzerinde CAN BUS Haberleşimesi," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2016
 44. Alptekin VARDAR,"Full Digital Implementation of a Chaotic Time- Delay Sampled-Data System," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2017.
 45. Dursun KOÇAK, "Hücresel Otomat Kullanarak Rastgele Sayı Üretici Tasarımı," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2017.
 46. Erdem ÇİL, "Soft RNG Tester: System on CHIP Implementation of an RNG," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2017.
 47. Arzuman Can KUTLUCAN, " Zeka Küpü Çözen Robot Tasarımı," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2017.
 48. Mert KÜLTE, "A Software-Hardware Implementation of a Smart Card Reader Using Microblaze Processor,"İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2017.
 49. Mustafa ARSLAN, "Akıllı Tartım Sistemi," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2017.
 50. Ahmet Burak KAMANLI, "Yük Hücresinin Modellenmesi ve Sinyalinin Filtrelenmesi," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Ocak 2018.
 51. Ozan Can ŞAHİN, "FPGA Implementation of Openpiton: A Softcore Processor," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Ocak 2018.
 52. Onur Kayıkci ve Murat Tekin, " A PicaBlaze based multi processor System-on-chip Design," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Ocak 2019.
 53. Mustafa Ghanim, Yakup Hüner, M. Göker Gayretli, M. Mustafa Öney, "Design and Implementation of FPGA based Quadrotor Controller," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2019.
 54. Hakan Taş, O. Mert Tasci, F.Sirac Kucukkarabacioğlu, Zeynep B. Aslanbenzer, "Layer-2 network processor implementation on FPGA," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Haziran 2019.
 55. Fevzi Umutcan Şafak ve Kerem Kürkçüoğlu, "Hardware Testing and Software Development of the Electronic Card Designed to Drive a Mobile Thermal Printer",İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Ocak 2020.
 56. Can KURT, Fatih AYTEMI ̇Z Muhammed Çağatay GÜZGÜN Raşit Rıdvan TURGUT, "Object Detection Using Tensorflow On Risc-V Based Microprocessor With Camera And Its Implementation On FPGA,",İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Temmuz 2020.
 57. Bertan ŞENEL, "Lityum-iyon Bataryalarda Kapasite Analizlerinin Yapılması,",İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Temmuz 2020.
 58. Anıl Oktay ARMAY Rudina HABILI Sarah TALLUSHI, "Hardware Efficient Architecture To Solve The Eigenvalue Problem," İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Temmuz 2020.
 59. Nuri ÇEKİN , Aydın Oben KESLER, "Design of System to Run Software in Embedded Systems with Remote Access" ,İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Temmuz 2020.

© 2014 Mustak E. Yalcin
Template design by Andreas Viklund