Kurkcuoglu Levitas Lab


Research

Publications

Projects

People

PersonalTUBITAK Projects

PI: Kürkçüoğlu-Levitas, Ö., Co-I: Sungur, A; Karataş, A.; Kök, FN; Consultant: Demirci, H. “Bakteriyel Ribozomda Ortosterik ve Allosterik Bölgelere in siliko Antibiyotik Tasarımı, in vitro Test Edilmesi ve kriyo-Elektron Mikroskopisi ile Görüntülenmesi”, TÜBİTAK 1001, Proje No: 121Z330, (2021-)

PI: Suvacı, E., Güner, F.S. Co-I: Kürkçüoğlu-Levitas, Ö., Yavuz, N., Sungur, A., Sirkecioğlu, A., Tatlıer, M., Tan, E., Cıngıl Tan, H., Batırel, S., Acuner, Ç., Ergun, SAT, Kocaağa B., “NANOSİS: APYK 6.2 Venöz Ülser Takip ve Tedavisinde Kullanılacak Sensör Entegre Yara Örtülerinin Geliştirilmesi”, TÜBİTAK 1004, Proje No: 20AG029, (01/04/2021-)

PI: Arslan, H. Co-I: Güner, FS, Kürkçüoğlu-Levitas, Ö., Sungur, A. “Papaverin ve/veya Lidokain Salımı Yapabilecek Pektin Bazlı Üç Boyutlu Matris Jel Ortamında Mikro ve Süper-Mikrovasküler Anastomozlar”, TÜBİTAK 1001, Proje No: 219S334, (01/03/2020-)

PI: Selçuki, C. Co-I: Evran, S, Consultant: Kürkçüoğlu-Levitas, Ö., “C-Fos Protein Etkileşimlerini Inhibe Eden Dna Aptamerlerinin Seçilmesi ve Karakterizasyonu”, TÜBİTAK 1001, Proje No: 119Z878 (15/02/2020-)

PI: Akten Akdoğan, D. Co-I: Kürkçüoğlu-Levitas, Ö., N. Cenk Sesal, Consultant: Doruker, P. “Glikolitik enzimlerde türe özgü bağlanma bölgelerinin belirlenmesi ve allosterik ilaç tasarımında kullanımı”, TÜBİTAK 1001, Proje No: 218M320, (01/03/2019-)

PI: Sirkecioğlu, A. Co-I: Güner FS, Kürkçüoğlu-Levitas, Ö “Kronik Inflamatuvar Deri Hastalıklarının Topikal Tedavisinde Kullanılacak Kontrollü İlaç Salım Sistemi Tasarımı: Steroid Yüklü MOF/Pektin İçeren Yara Örtüsü”, TÜBİTAK 1001, Proje No: 115M439 (2015-2018).

PI: Güner, F.S. Co-I: Kürkçüoğlu-Levitas, Ö., Özlem Gürses, MD “Moleküler Baskılama Tekniği ile Doksisiklin Baskılı Kontakt Lenslerin Hazırlanması ve Kornea Neovaskülarizasyon Tedavisi Amacıyla In vivo ve In vitro İlaç Salım Performanslarının Belirlenmesi”, TÜBİTAK 1001, Proje No: 114M459 (27/11/2014-02/05/2017).

Scientific Research Projects - ITU

PI: Kürkçüoğlu-Levitas, Ö., Co-I: İnan, T.,” Kemokin reseptörü CXCR4 proteininde allosterik sinyalleşme mekanizmalarının ve yeni ilaç bağlanma yörelerinin hesaplamalı yöntemler ile araştırılması”, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Doktora Projesi, Proje No: 42717, (12.10.2020-)

PI: Güner, F.S. Co-I: Kürkçüoğlu-Levitas, Ö., Yavuz, N. “Manyetik karbon nanotüplerin kanser tedavisinde ilaç tasıma amaçlı kullanımı”, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı, Proje No: 38271, (25/02/2019-)

PI: Kürkçüoğlu-Levitas, Ö. Co-I: Güner, F. S. “Kontrollü İlaç Salımı için Zeolit-Pektin Kompozitlerinin Hesaplamalı ve Deneysel Yöntemlerle Geliştirilmesi”, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı, Proje No-41165, (2018-2019).

PI: Güner, FS, Co-I: Kürkçüoğlu-Levitas Ö. “Hesaplamalı ve Deneysel Yöntemler Kullanarak Moleküler Baskılama Tekniği ile Monosiklin Baskılı Polimer Jellerin Tasarlanması ve İlaç Salım Performanslarının Belirlenmesi”, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı, Proje No-38271, (2014-2016)

PI: Kürkçüoğlu-Levitas, Ö. Co-I: Güner, F. S. “Protein Adsorpsiyonuna Film Pürüzlülüğü ve Protein Esnekliğinin Etkilerinin Brownian Dinamik Simülasyonuyla Belirlenerek Poliüretan Film Geliştirilmesi”, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı, Proje No-37499, (2013-2014).

PI: Kürkçüoğlu-Levitas, Ö. “Protein Yapılarında İşlevsel Bölgelerin Arasındaki Haberleşme Yollarının Elastik Ağyapı Yaklaşımıyla Belirlenmesi”, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı, Proje No-36110, (2012-2013).