Dağdevir, E, Kocatürk, M., Okatan, M. 2019a. “Hücre Dışı Sinirsel Kayıtlarda Olabilirliğe Dayalı Genlik Eşikleme”, 2019 27 Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU), Sivas, 2019, pp. 1-4. https://doi.org/10.1109/SIU.2019.8806618. pdf.

Dağdevir, E., Kocatürk, M., Okatan, M. (2019b). “Hücre dışı sinirsel kayıtlarda farklı genlik eşiklerinin karşılaştırılması”, 2019 27 Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU), Sivas, 2019, pp. 1-4. https://doi.org/10.1109/SIU.2019.8806588. pdf.

Dağdevir, E., Kocatürk, M., Okatan, M. (2019c). “Hücre Dışı Sinirsel Kayıtlardan Verimli Bilgi Çıkarımında Kırpma Eşiklerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ (EEMKON 2019), İSTANBUL, Bildiriler Kitapçığı, s. 423-426. ISBN: 978-605-01-1325-9. Bildiri kitabının tümü. pdf.

Kabakçi, K. A., Töreyin, B. U.., Okatan, M. (2020). “Hücre Dışı Sinirsel Kayıtlarda Otsu Temelli Bir Yaklaşım Kullanılarak Gürültü Standart Sapmasının Kestirimi”, 2020 28 Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU), Gaziantep, 2020, pp. 1-4. doi:10.1109/SIU49456.2020.9302243. pdf.