Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Murat OKATAN
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Anabilim Dalı CV
Danışman Dr. Öğretim Üyesi Mehmet KOCATÜRK
İstanbul Medipol Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü CV
Bursiyer Arş. Gör. Eda DAĞDEVİR
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü CV

 

İş Birlikleri

Doç. Dr. Behçet Uğur TÖREYİN
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
Bilişim Uygulamaları Anabilim DalıSP4CING
Signal Processing for Computational Intelligence Research Group
Kaan Aykut KABAKÇI
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
Bilişim Uygulamaları Anabilim Dalı