Hücre Dışı Sinirsel Kayıtlardan Verimli Bilgi Çıkarımında Kırpma Eşiklerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması

PROJE AMACI: TÜBİTAK tarafından 217E122 proje numarasıyla desteklenen bu proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların amacı beyne yerleştirilen mikroelektrotlar aracılığı ile alınan hücredışı sinirsel kayıtlardan verimli bilgi çıkarımında Kırpma Eşikleri (Okatan ve Kocatürk, 2017) adlı genlik eşiklerinin kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır.