Projects

Active Projects:

 

  • Principal Investigator, Non-prefix-free codes with applications (Önek-Bağımsız-Olmayan Kodlar ve Uygulamaları). Funding agency and program: TÜBİTAK – ARDEB – 1001. Budget: 130K T.L. for 18 months.

Previous Projects:

 

  • Principal Investigator, Design and Implementation of an Efficient Storage and Retrieval System for High-Throughput DNA Sequencing Platforms (Yüksek-Üretimli DNA Dizileme Platformları İçin Verimli Depolama Ve Erişim Sisteminin Tasarımı Ve Gerçeklenmesi). Funding agency and program: TÜBİTAK – ARDEB – 1005. Budget: 140K T.L. for 18 months. Completed in 2017.
  • Consultant, Fast transmission of DNA sequencing data over a digital channel (DNA Dizilim Verilerinin Dijital Bir İletişim Hattından Hızlı Aktarımı) Funding agency and program: TÜBİTAK – TEYDEB – 1507. Budget: 400K T.L. for 12 months. Completed in 2016.
  • Co-PI, and researcher, Advanced Genomics and Bioinformatics Research Center   (İleri Genom ve Biyoenformatik Araştırma Merkezi – İGBAM). Funding agency and program: Turkish Ministry of Development, National Research Infrastructures Initiative. Budget: 8M USD for 3 years. Completed in 2013.