ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı   :  Metin Orhan Kaya

Doğum Tarihi   :  12 Eylül 1962

Doğum Yeri     :   Darmstadt (Almanya)

Medeni Hali     :   Evli ve bir çocuğu var

İş Adresi           :  İstanbul Teknik Üniversitesi

                             Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

                             80626, Maslak, İstanbul

Telefon             :   2853110

E-posta             :   kayam@itu.edu.tr

Web sayfası      :   http://atlas.cc.itu.edu.tr/~kayam/

 ÖĞRENİM DURUMU

 KURUM                       BİRİM                                   ÖĞRENİM                   YILLAR

 İstanbul  Teknik             Uçak ve Uzay Bilimleri          Lisans                           1980-1984

 Üniversitesi                    Uçak  Bölümü

 İstanbul  Teknik             Fen Bilimleri Enstitüsü          Yüksek Lisans               1984-1987

 Üniversitesi                    Uçak Programı

 İstanbul  Teknik             Fen Bilimleri Enstitüsü          Doktora                         1987-1992

 Üniversitesi                    Uçak Programı

 ÇALIŞMA TECRÜBESİ

  YER                                                            GÖREV                                 YILLAR

 İ.T.Ü.  Makina Fakültesi

  Makina Ana Bilim Dalı                             Araştırma Görevlisi                   1986-1988

  İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bil. Fak.                  Araştırma Görevlisi                    1988-1992

   Uzay Bilimleri ve Tek. Böl.

  Casa (İspanya)  Uçak Fabrikası

  Aeroelastik Design Dep.                          Uygulamalı   Eğitim                    1992-1993

 İ.T.Ü.  Uçak ve Uzay Bil. Fak.

  Uzay Bilimleri ve Tek. Böl.                       Araştırma Görevlisi Dr.            1993-1995

 İ.T.Ü.  Uçak ve Uzay Bil. Fak.

  Uçak Bölümü                                             Öğretim Görevlisi Dr.               1995-1996

İ.T.Ü.  Uçak ve Uzay Bil. Fak.                    Doç. Dr.                                   1996-

 Uçak Bölümü

ÇALIŞMA KONULARI

 Akışkanlar Mekaniği (Deneysel, Hesaplamalı ve Analitik)

 Aerodinamik

 Uygulamalı Matematik

 Elektromanyetik Alanlar Teorisi

 Uçak ve Helikopter Aeroelastisitesi

 Elastik Kirişlerin Titreşimi

  YABANCI DİL SEVİYESİ

 İngilizce      :      86 /  100  (KPDS  Sınavı)

                             88 /  100  (Doç. Yab. Dil Sınavı)

  Almanca     :     İyi

 İspanyolca  :      Orta

  BİLGİSAYAR  DENEYİMİ 

  CRAY XMP

  IBM 4341

  IBM 4381

  VAX

  Kişisel Bilgisayarlar

  BURSLAR

  Lisans Bursu     TÜBİTAK

  Doktora Bursu  TÜBİTAK

  Doktora Bursu   KOÇ VAKFI

   TEZLERİ

    Lisans Tezi              :   Bazı Özellikleri  Verilmiş Bir Uçağın  Ön Projesinin  

                                         Yapılması

    Tez Yürütücüsü       :   Prof. Dr. Ahmet Nuri Yüksel

    Yüksek Lisans Tezi :   Ok Açılı Bir Sıkışma Köşesindeki Şok Dalgası-Sınır Tabaka

                                           Girişimi

    Tez Yürütücüsü       :     Y. Doç. Dr. Oktay Özcan

    Doktora Tezi          :    Discrete Vortex Method Simulation of Karman Vortex Street-

                                          Edge  Interaction

    Tez Yürütücüsü      :    Doç. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu

     ARAŞTIRMA PROJELERİ

      1.  Üç boyutlu Şok Dalgası Sınır Tabakası Etkileşiminin Deneysel Olarak

             İncelenmesi

            1986-1987  ( İ.T.Ü. Su ve Deniz Bilimleri Teknolojisi UYG-AR Merkezi )

            (Görevi : Araştırmacı, Proje Yürütücüsü  :  Y. Doç. Dr. Oktay Özcan)

            Açıklama : Yüksek lisans tezi bu konu üzerinedir.

     2.     İTÜ-SSM Hafif  Nakliye Uçağı A+G Eğitim Projesi  (CASA Uçak fabrikasında

               Aeroelastisite konusunda 1 yıl uygulamalı eğitim)

     3.     CN235 Uçağı İçin Flutter Çözümlemesi, Aselsan Projesi, Araştırmacı, 2002

     4.    ANSYS Programı Kullanılarak Uçak Yapılarının Analizi, Bilimsel Araştırma

            Projesi, Proje Yöneticisi, 1997-2005

      5.     Havacılık Araştırma ve Geliştirme Projesi, Araştırmacı   2004-

              (Helikopter Pallinin Aeroelastistesi konusunda araştırma)

YAYIN LİSTESİ

a)  Uluslararası Makaleler (SCI)

1   Özcan, O, and Kaya, MO, Shock-Wave/Boundary-Layer Interaction at a

Swept Compression Corner, AIAA Journal, Vol. 27, No. 11, 1646-1648 NOV 1989

Kaya, MO, and Kaykayoglu, CR,  Numerical Simulation of a Self

Sustained  Wake-Edge Interaction,  Journal of Fluids and Structures,

10 (3), 215-236, 1996

3       Erdun H., Incecik S., Kaya MO, and Özkol I, Realistic Approach to 2-D Flow Modelling for

Complex Terrain, Int. J. Environ. Pollut. 8(3-6): 500-512 1997

4       Uzal, E, Ozkol, I, and Kaya,  MO, Impedance of a Coil Surrounding an

     Infinite Cylinder with an Arbitrary Radial Conductivity Profile in IEEE

     Transactions on  Magnetics, 34 (1), 213-217, 1998 (PDF)

5       Uzal E. , Kaya MO, and Özkol I, Impedance of a Cylindrical Coil Over an Infinite Metallic

Half-Space with Shallow Surface Features, J. Appl. Phys. 86 (4): 2311-2317, AUG 15 1999(PDF)

6       Yurt SN, Ozkol I, Kaya MO, and Chingiz Haciyev, Optimization of the PD Coefficient in a

Flight Simulator Control via Genetic Algorithms, Aircr Eng Aerosp Tec 74 (2): 147-153 2002

7       Vatandas E, Ozkol I, Kaya MO, Using the Dynamic Mesh Method for Genetically Obtained

Wing Structures, Aircrf Eng Aerosp Tec 76 (3): 314-319 2004

8       Özdemir Ö, and Kaya MO, Flapwise Bending Vibration Analysis of a Rotating Tapered Cantilevered

Bernoulli-Euler Beam by Differential Transform Method, J. Sound Vib. 289 : 413-420, JAN 3 2006(PDF)

9       Kaya MO, Free Vibration Analysis of Rotating Timoshenko Beam by Differential Transform Method,

Aircrf Eng Aerosp Tec, Vol. 78, Issue:3, 194-203, 2006(PDF)

10    Özgümüş Özdemir Ö. and Kaya MO, Flapwise Bending Vibration  Analysis of Double Tapered 

Rotating Euler-Bernoulli Beam by Using the Differential Transform Method ,

Meccanica, 41 (6): 661-670 DEC 2006(PDF)

11    Özdemir Özgümüş Ö. and Kaya MO, Formulation for flutter and vibration  analysis of a hingeless 

helicopter blade in hover: Part I, Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International

Journal 79/2 (2007) 177–183

12    Özdemir Özgümüş Ö. and Kaya MO, Formulation for flutter and vibration  analysis

of a hingeless  helicopter blade in hover: Part II. Results of  flutter stability and vibration

analysis of a hingeless helicopter  blade in  hover, Aircraft Engineering and Aerospace

Technology: An International Journal 79/3 (2007) 231-237

13    Özdemir Özgümüş Ö. and Kaya MO, Energy Expressions and Free Vibration Analysis

of a Rotating Double Tapered Timoshenko Beam Featuring Bending -Torsion Coupling,

Int. Journal Engineering Science, 45 (2007), 562-586(PDF)

14 Kaya MO and Özdemir Özgümüş Ö., Flexural–Torsional Coupled Vibration

      Analysis of Axially Loaded Closed Section Composite Timoshenko Beam By

      Using DTM, J. Sound Vib. , 306 (2007), 495-506 (PDF)

15    Kaya MO and Özdemir Özgümüş Ö.,  Energy Expressions and Free Vibration Analysis

of A Rotating Uniform Timoshenko Beam Featuring Bending-Torsion Coupling,

J. Vibration and Control, 2007 ( Kabul Edildi)(PDF)

16    Özdemir Özgümüş Ö. and Kaya MO, Flapwise Bending Vibration Analysis Of A

Rotating Double Tapered Timoshenko Beam, Archive of Applied Mechanics 2007

( Kabul Edildi) (WORD)

17 Balkaya Müge, Kaya MO and Saglamer A, Free transverse vibrations of an

elastically connected simply supported twin pipe system, Structural  Engineering and Mechanics,  

An International Journal, 2007 ( Kabul Edildi) (WORD)

18 Balkaya Müge, Kaya MO and Saglamer A, Analysis of  Vibration of a Pipeline

Supported on Elastic Soil Using Differential Transform Method, Archive of

Applied Mechanics, 2007  (Düzeltme aşamasında) (WORD)

19 Kaya MO, Variational  Iteration Method for Vibration Problems,   Aircrf Eng

Aerosp Tec, 2007 ( Kabul Edildi) (WORD)

  b) Uluslararası Bildiriler

         1  Özcan, O.,  Kaya, M. O., and Ünalmış, H., Supersonic Separated Flow Over a

           Swept Compression Corner, Tenth Australian Fluid Mechanics Conference, 1989

        2  Kaya, M. O., Kaykayoğlu, C. R. , Bayar, K. C., and Graham, J. M. R.

        Numerical Simulation of Vortex-Street Edge Interaction, AGARD-FDP Meeting on

        Vortex Aerodynamics, Paper No: 32, Schveningen, Netherland, October 1-6, 1990

        3  Kaya, M. O., Kaykayoğlu, C. R. , and Bayar, K. C., Computer Simulation of

         Impinging Shear Layer with Discrete Vortex Method, Proceedings of the

         International Conference on Computational Engineering Science, Melburn,

         Australia , August 12-16, 1991 

          4  Kaya, M. O., and Kaykayoğlu, C. R. ,  Coherent Oscillation and Associated

          Unsteady Loading Due to Flow Past a Trailing Edge Impinging  upon a Leading

          Edge, Asian Pasific Conference on Computational Mechanics,

          December 11-13,1991

          5  Kaykayoğlu, C. R. and Kaya, M. O.,   Vortex Method Simulation of a Self

           Sustained  Wake-Edge Interaction:Unsteady Loading, ASME Winter Annual

           Meating, International Symposium on Flow-Induced Vibration and Noise, 1992

          6  Kaykayoğlu, C. R. and Kaya, M. O.,  Simulation of Secondary Vortex

           Formation During Karman Vortex Street-Leading Edge Interaction: Assessment

           of the Leading Edge Kutta Condition, XVIII th International Congress of

           Theoretical and Applied Mechanics, Haifa, Israel , August 22-28, 1992

         7  Kaya, M. O.,  Discrete Vortex Method Simulation of Mixing Layer-Edge

            Interactions, Euromech Colloquium 300, Interaction Between Vorticity Fields and

            Boundaries, Istanbul, 27-30 Eylul, 1993         

          8 Erdun, H., Incecik, S., Kaya, M.O., and Ozkol, I.,  Realistic Approach to

            the 2-D Flow Modelling for Complex Terrain, 4th Workshop on Harmonisation

            within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes,  Oestende,

             Belgium , 6-9 May 1996

9        Keser, Hİ, Özkol I and Kaya, MO, A Study on a Numerical Model of Flow in a Narrow

Channel with Diffusion Flame Combustion, International Flame Symposium, 5-10 June, 1999, Istanbul

10    Keser, Hİ, Özkol I, Kaya, MO, and Dayı E. İki Küt Cisim Etkileşiminde Akış Karakteristikleri, 

2. International Advanced Technologies Symposium, March 8-10, 1999, Istanbul

11    H. Erdun, S. Incecik, M. O. Kaya and İ. Özkol, An Application of Schwarz-Christoffel Transformation

to Grid Generation in 2-D Atmospheric Flow Modelling, 26th ITM on Air Pollution Modelling and its Application,

Istanbul, Turkey, 26-30, May 2003.

12    Vatandas E., Özkol I, and Kaya, MO, Implementation of the Dynamic Mesh Methods on

Genetically Obtained Mesh Structures for 3-D Geometries, International Congress on Evolutionary

Methods for Design, Optimization and Control with application to Industrial Problems EUROGEN 2003

13    Kaya MO and Özdemir Ö, Flexural-Torsional Coupled Vibration Analysis of a Thin-Walled Closed

Section Composite Timoshenko Beam by the Differential Transform Method, The Seventh International

Conference on Vibration Problems (ICOVP-2005), 05-09 September 2005, Işık Üniversitesi, Şile  (WORD)

14    Kaya MO and Özdemir Ö, Flutter and Vibration of a Hingeless Helicopter Blade in Hover,

AIAC-2005-054, 3rd Ankara International Aerospace Conference, 22-25 August 2005, ODTÜ, Ankara (PDF)

15    Özdemir Ö, and Kaya MO, Free Vibration Analysis of a Rotating Tapered Timoshenko Beam,

AIAC-2005-088, 3rd Ankara International Aerospace Conference, 22-25 August 2005, ODTÜ, Ankara(PDF)

16    Özdemir Ö, and Kaya MO, Vibration Analysis of Double Tapered Rotating Euler-Bernoulli

Beam by using Differential Transform Method, The 2nd International Basic Research Conference on

Rotorcraft Technology, 7-9 November, 2005, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

17    Özdemir Ö, and Kaya MO, Free Vibrational Analysis of a Rotating Tapered Timoshenko Beam

with Bending Torsion Coupling, The 2nd International Basic Research Conference on Rotorcraft Technology,

7-9 November, 2005, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

18    Özdemir Özgümüş Ö. and Kaya MO, Flexural-Torsional Coupled Vibration Analysis of a Rotating

Closed Section Composite Timoshenko Beam by using DTM., 4. Ankara International Aerospace Conference,

10-12 September 2007, Metu, Ankara. (WORD)

19    Seher Durmaz, Özdemir Özgümüş Ö. and Kaya MO, Aeroelastic Analysis of a Tapered Aircraft Wing,

4. Ankara International Aerospace Conference, 10-12 September 2007, Metu, Ankara. (WORD)

 c) Ulusal Bildiriler

 1 Özcan, O. ve Kaya, M. O., Ok Açılı Bir Sıkışma Köşesindeki Sesaltı ve

 Sesüstü Akım, V. Ulusal Mekanik Konferansı, Bursa, 1987

 2 Kaya, M. O. ve Kaykayoğlu, C. R., Cisim Yüzey Basınç Çalkantılarının

 Organize Büyük Ölçekli Dış Akış Yapılarına Bağımlılığı Üzerine Sayısal Bir

 Model, VII. Ulusal Mekanik Konferansı, Antalya, Eylül, 1991

 3 Kaykayoğlu, C.R., Kaya, M.O., Özkol, İ. , Kaya, K. ve Gökçol, O., Computer      

 Codes   for Vortex Flow Aerodynamics: Discrete Point Vortex, Hybrid Moving

 Point, Vortons and Implicit Finite Difference Methods, Tenth  Anniversary

 Symposium  Department of Aeronautical Engineering METU, 1992

 4 Kaya, M. O., Preliminary Flutter Analysis of the Cantilever Horizontal Tailplane

 Using the MSC/NASTRAN Program, I. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Konferansı, 

 İstanbul, 8-11 Haziran, 1993

 5 Kaya, M. O., Karman Girdap Caddesi-Küt Cisim Etkileşiminde Hücum Girdap 

 Ayrılmasının Sayısal Olarak Modellenmesi, I. Ulusal Hesaplamalı Mekanik

 Konferansı, İstanbul, 8-11 Haziran, 1993

 6  Kaya, M.O. ve Aydın, N.H., Ankastre Yatay Kuyruk Yüzeyinin Ön  Flutter

 Analizi, Hava Harp Okulu I.nci Havacılık Sempozyumu, İstanbul, 9-10 Haziran,  1994

 7 Kaya, M.O., Sağnağa Maruz Bir Uçağın Dinamik Analizi, Hava Harp Okulu

  I.nci   Havacılık Sempozyumu, İstanbul, 9-10 Haziran, 1994

 8 Kaya, M. O., MSC/NASTRAN ile Bir Uçağın Dınamik İniş Analizi, Havacılık

 ve   İleri Teknolojiler Sempozyumu, İstanbul, 1995

 9 Metin O. Kaya, Serhat Hoşder ve Fatih Terzioğlu, Sonlu Farklar Metodu

 Yardımıyla Viskoz Transonik Dış Akışların İncelenmesi, XI Ulusal Mekanik

 Kongresi, 6-10 Eylül 1999, Bolu

 10 Keser Hİ, Özkol İ ve Kaya MO Dar bir Kanalda Akım Doğrultusundaki Bir

 Engelin Konumunun Yanmaya Etkisi, Kayseri III. Havacılık Sempozyumu,

 10-12 Mayıs 2000, Kayseri

 11  Uzal E, Kaya MO ve Özkol İ, Yakıt Yüklü Bir Uçak Kanadının Flutter’i İçin

 Basit Model, Kayseri III. Havacılık Sempozyumu,  10-12 Mayıs 2000, Kayseri

 12 Kaya MO, Uçaklarda Aeroelastik Problemler ve Çözümleri, Kayseri III.

 Havacılık  Sempozyumu,  10-12 Mayıs 2000, Kayseri

 13 Saka D, Özkol İ ve Kaya MO, 1950-2000 Yılları Arasında Meydana Gelen ve

 Ölümle Sonuçlanmış Uçak Kazalarının İncelenmesi, Kayseri 4. Havacılık

 Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2002

 14 Kaya, M, Arıkoğlu A, Özdemir Ö ve Özkol İ, Dönen Bir Kirişin Flaplama-

 Eğilme Titreşiminin Diferansiyel Dönüşüm Yöntemi ile İncelenmesi, Kayseri 5.

 Havacılık Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2004

 15 Özdemir Ö ve Kaya MO, Düzgün Daralan bir Euler Kirişinin Eğilme

 Titreşiminin Diferansiyel Dönüşüm Yöntemi ile İncelenmesi, Kayseri 5. Havacılık

 Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2004

 16 Özdemir Ö ve Kaya MO, Askıda Kalma Durumundaki bir Helikopter Palinin

 Aeroelastik İncelenmesi, Havacılıkta İleri teknolojiler ve Uygulamaları

 Sempozyumu, Hava Harp Okulu Komutanlığı, İstanbul, 9-10 Aralık 2004

 17 Özdemir Ö ve Kaya MO, Askıda Kalma Durumundaki Menteşesiz Bir

  Helikopter Palinin Kanat Çırpma-Gecikme-Burulma Dinamiğinin İncelenmesi,

  XIV. Ulusal Mekanik  Kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya, 12-16,  Eylül 2005

 18  Özdemir Ö ve Kaya MO, İleri Uçuşta Bir Helikopter Palinin Kanat Çırpma-

 Gecikme Dinamiğnin İncelenmesi, XIV. Ulusal Mekanik  Kongresi, Mustafa

 Kemal Üniversitesi, Antakya, 12-16 Eylül 2005

19 Özdemir Ö ve Kaya MO, Dönen, iki düzlemde dogrusal daralan ve egilme-

 burulma etkileşimli Timoshenko kirişinin titreşim incelemesi, Kayseri VI.

 Havacılık Sempozyumu 12-14 Mayıs 2006, Nevşehir

 20   Özdemir Ö ve Kaya MO ,Menteşesiz bir rotor sisteminde yer alan önburulmalı

  elastik palin kanat çırpma gecikme-yunuslama hareketlerinin aeroelastik

  incelemesi, Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu 12-14 Mayıs 2006, Nevşehir

 21  Özdemir Ö ve Kaya MO, Bir Helikoper Palinin Dinamik ve   Aeroelastik     

 Analizi, I Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, 21-23 Eylül 2006, ODTÜ,  Ankara

 ATIF ALAN YAYINLARI

Cited Author

Cited Work  

Year

Volume

Page

Article
ID

2

KAYA MO

7 INT C VIBR PROBL I

2005

 

279

1

KAYA MO

AGARD C P

1990

494

P32

1

...Kaya MO

AIAA J

1989

27

1646

3

KAYA MO

AIRCR ENG AEROSP TEC

2006

78

194

2

...Kaya MO

AIRCR ENG AEROSP TEC

2004

76

314

2

...Kaya MO

AIRCR ENG AEROSP TEC

2002

74

147

3

...Kaya MO

IEEE T MAGN

1998

34

213

1

...Kaya MO

J APPL PHYS

1999

86

2311

3

KAYA MO

J FLUID STRUCT

1996

10

215

1

KAYA MO

J FLUIDS STRUC

1996

10

235

7

...Kaya MO

J SOUND VIB

2006

289

413

2

...Kaya MO

MECCANICA

2006

41

661

1

KAYA MO

THESIS ISTANBUL TU

     
         

Toplam 29 atıf

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Hakemlik Görevi

Dergi Adı

Kaç Kez hakemlik yaptığı

J. Sound and Vibration       

2

Structural Engineering & Mechanics.

1

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

  1. Kontrollü Uçuşlarda Yere Çarpma, A. Cenk  Kan, Ocak 2000
  1. Bir Helikopter Palinin Dinamik ve Aeroelastik Analizi, Özge Özdemir, Ocak 2006
  1. Far 25 Standartlarındaki Uçağın Kanat Altına Yerleştirilen Harici Yakıt Tankının Uçağın

Flutter Karakteristiğine Etkisi, Aydın Gündoğdu, Ocak 2006

  1. Bir Entegre Palli Rotor İçin Disk Geometrisinin Sonlu Elemanlar Yardımıyla Yapısal Optimizasyonu, Mayıs 2006
  1. Structural Analysis of Stabilizer Bar Under Torsion, E. Mert Uygun, Ocak 2007

  Tamamlanan Bitirme Öğrencileri

 1996’dan bu yana toplam 50’nin üzerinde öğrenciye bitirme ödevi yaptırılmıştır.

Yönetime Katkı

Bölüm Başkan Yardımcılığı          22.11.1999 – 04.07.2002

Fakülte Kurulu Üyeliği                 17.12.1999-17.12.2002

Meslek Grubu Yayın Komitesi     1997-2001

Muayene Komisyonu                    1998-2001

Demirbaş Komisyonu                    2005-

Abet Komisyonu                            2001-

  Genel Ders izleme

  Course Monitoring Comitee

  Assesment and Evaluation Comitee

  Abet akreditasyon çalışmaları

Raporlar

CASA-3000 Preliminary Dynamic Response Assessment,  NT-4-ADD-93013,

Casa, Spain (1993)

Preliminary Flutter Analysis of the Cantilever CASA-3000  Horizontal Tailplane,

NT-4-ADD-93011, Casa, Spain (1993)

FK958 Issue A Programme, Theoretical Manual, User Manual, Programmers Manual NT-T-ADD-93001, Casa, Spain (1993)

VERDİĞİ DERSLER

  Son İki Yıl

2006-2007 Bahar

UCK226  Yapısal ve Mekanik Titreşimler

UCK416   Uçak Yapıları

2006-2007 Güz

UZB 331 Hava Uzay Yapıları (CRN :11612)

UZB 331 Hava Uzay Yapıları  (CRN: 11613)

UUM 533 Aeroelastisite (Yüksek Lisans)

2005-2006 Bahar

UCK226  Yapısal ve Mekanik Titreşimler

UCK416   Uçak Yapıları

2005-2006 Güz

UCK 416 Hava Uzay Yapıları

UUM 533 Aeroelastisite (Yüksek Lisans)

UCK416   Uçak Yapıları

Tüm Dersler     

Lisans

Yüksek Lisans

   1. Statik                                          

   2. Dinamik I                                  

   3. Dinamik II                                

   4. Akışkanlar Mekaniği                 

   5. Uçuş Mekaniği                          

   6. İDÖ (Finite Elem. Method)      

   7. Uçak İnşaatı                             

   8. Sürekli Ortamlar Mekaniği       

   9. Aeroelastisite

10.  Hava Uzay Yapıları

11.  Rotor Dinamiği

12.  Introduction to Aeronautics

13.  Uçak Mühendisliğine Giriş

14. Stability and Control                   

Aeroelasticity

Aeroelastisite

Structural Dynamics