EHB433
Sayısal Filtreler ve Sistemler

e-mail: mustak.yalcin [at] itu.edu.tr


İçerik:

İşaretlere ve sistemlere ilişkin genel tanımlar ve kavramlar. Transfer fonksiyonu gerçekleme yöntemleri. İdeal filtre karakteristiği. Gerçeklenebilir filtre karakteristiği. Butterworth filtre, Chebyshev filtre. Frekans adaptasyonu. Özyinelemeli (rekürsif) filtre tasarımı (IIR). Sarma etkisi ve ön sarma. FIR filtreler. Simetrik ve ters-simetrik FIR filtreler. Fourier serisi yardımıyla FIR filtre tasarımı. Gibbs etkisi, pencereleme fonksiyonları. Ayrık zamanlı sistemlerin durum denklemleri. Sürekli zaman sistemlerinin ayrıklaştırılması. Ayrık zaman durum denklemlerinin çözümü. Ayrık zaman sistemleri, tutucular, transfer fonksiyonunun durum denklemlerinden bulunması. Kontrol edilebilirlik, kararlılık. Yönetilebilir kanonik form. Gözlenebilirlik. Durum vektörü değiştirme, yönetilebilir ve gözlenebilir yapıya dönüştürme. Durum geribesleme, kontrolör ve izleyici tasarımı. Ayırım prensibi. Dersin Kataloğu : EHB433

Dersin Kitapları

Dersler