Faydalı Bilgisayar Programları (1)

 Web Sayfası

 

Dr. Ali Can Takinacı

 


 


Önemli Açıklamalar

1-

Programların düzgün çalışması için Windows bölgesel ayarlarında (regional settings) desimal nokta ayracının "." (nokta) olarak seçilmesi gereklidir.

2-

Vista ve Windows 7 işletim sistemi kullanıcıları gerektiğinde msvbvm50.dll dosyasını C:\WINDOWS\system32 dizinine yüklemelidirler. (Not: msvbvm50.dll yazısının üzerine sağ tuşla basarak başka isimle kaydet yöntemini kullanınız. Bu işlemin işe yaramadığı durumlarda internet üzerindem Visual Basic 5.0 veya 6.0 bulunup bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir. Yüklemeyi yönetici sıfatı ile yapmalısınız.

 


Hidrostatik Hesap Programı

 

 

 

Download Hidros.zip

 

 

 

 


Stabilite Hesap Programı

 

 

 

 

 

 

Download Hidros.zip

 

 

 


Yaralı Bölme Boyu Hesap Programı

 

 

 

Download Hidros.zip

 

 


Trim Hesap Programı

 

 

 

Download Trim.zip

 

 


 

Endaze Çizim Programı (Beta Sürüm)

Seri60 formuna ait ilk çizim. Şekilde batoklar ve özellikle posta hatları henüz kaba görünmektedir. Bu durumda çizimden ölçü alınarak ilave noktalar data dosyasına eklenip geometri aşama aşama oluşturulmalıdır.

Download EndazeVBF


 

Denize İndirme Hesabı Programı

Geçici olarak servis dışı bırakılmıştır. (10.05.2012)

Download DenizeIn.ZIP

 


Pervane Geometri Hesap Programı

 

 

Wageningen B 5.75, P/D = 0.8 Pervanesi

 

Wageningen Ducted 4.55, P/D = 1 Pervanesi

 

 

 

KCA101 Ear = 0.75, P/D = 1.0 Pervanesi

 

 

Gawn Ear = 1.00, P/D = 1.0 Pervanesi

 

 

NR Ear = 0.50, P/D = 1.05 Pervanesi

 

AU Ear = 0.70, P/D = .80 Pervanesi

 

Download PropGeom

                  


Pervane Hidrodinamik Performans Analiz Programı

1-   

Verilen Çaptaki Optimum Devir (Optimum Rotation Rate for a Given Diameter)

2-   

Verilen Devir Sayısındaki Optimum Çap (Optimum Diameter for a Given Rotation Rate)

 3-   

Verilen Güç ve Devir İçin Optimum Pervane  (Optimum Propeller for Given Power and Rotation Rate)

4-   

Maximum Bollard İtmesi Durumu (Maximum Bollard Pull)

5-   

Pervane Açık Su Performans Analizi (Open Water Performance Analysis)

6-    Gemi Arkasındaki Pervanenin Ölçek Etkileride Dahil Edilerek Performans Analizi  (Propeller Performance Analysis  Including Viscous Scale Effects According to the ITTC78 Recommendations)
7-    Optimum Olmayan Pervanenin Performans Analizi  (Calculation of Non-optimum  Propeller Performance Analysis  Including Viscous Scale Effects According to the ITTC78 Recommendations)
8-    Çapı ve Devri Belirli Bir Pervanenin İtmeye Göre Performans Analizi.  (Calculation of a Certain Propeller Performance Analysis  Based on Thrust Including Viscous Scale Effects According to the ITTC78 Recommendations)
9-    Çapı ve Devri Belirli Bir Pervanenin Makine Gücüne Göre Performans Analizi.  (Calculation of a Certain Propeller Performance Analysis  Based on Engine Power Including Viscous Scale Effects According to the ITTC78 Recommendations)
10-    Çapı ve Devri Belirli Bir Pervanenin Makine Torkuna Göre Performans Analizi.  (Calculation of a Certain Propeller Performance Analysis  Based on Engine Torque Including Viscous Scale Effects According to the ITTC78 Recommendations)

   

 

                                Download PropCalc

 


"S60" Seri-60 Formu Hesap Programı

                                Download Series60


"HM" Gemi Güç Tahmin Programı-I

 

                                Download HM

            * Holtrop, J., A Statistical re-analysis of resistance and propulsion data. International Shipbuilding Progress, Vol.31, November 1984.

              Holtrop, J and Mennen, G.G.J., An Approximate power prediction method", IInternational Shipbuilding Progress, Vol.29, November 1982.


Sevk Analizi Hesap Programı

                                Download SevkAnalizi


"GUC" Gemi Güç Tahmin Programı-II

 

                                Download GUC.ZIP

 


"Poligon" Keyfi Köşeli Alanların Özelliklerini Hesaplama  Programı

 

  

  


Fribord Hesaplama Programı

                Calculation and assignment of freeboard.pdf

                Minimum bow height requirements for load line assignment.pdf               

 

  

                               Download Fribord.rar

 


Sephiye Hesaplama Programı

 

 Download Sephiye_VBF.zip

 


Ağırlık Dağılımı Hesaplama Programı

Download AgirlikVBF.ZIP

 


Çelik Tekne Ağırlık Dağılımı Hesaplama Programı

Download CTAD.ZIP

 


Dalga Girişim Etkisi Hesaplama Programı

 

Download Circle_P


Gemi Kıç Bodoslama Geometrisi - Bodoslama/Pervane/Dümen Açıklıkları Hesap Programı

Download GemiKicProfili.zip

 


"Harfnot" Harfli Not Sistemi Not Hesaplama Programı

Download Harfnot.ZIP

 

 


"SmoothCtm" - A Program for fairing of resistance test data

 

Download SmoothCtm.ZIP

 

 

 


"Naca_Profilleri" - NACA Kesit Ailelerine Ait Geometrileri Hesap Programı

 

Download Naca_Profilleri

 

 

 


"Loto" Sayısal/Süper Loto Kupon Yapma Programı

 

Download Loto.xls

 

 

 


Baş İtici Seçim Tahmini Programı

 

Baş İtici Pervane Güç Hesabı Programı.xls

 

 

 

 Faydalı Linkler

[ ITU home | takinaci 's home pageyahoo | lycos | google |  ]


 

İletişim Adresi

Ali Can Takinacı 'ya E-Mail