taşınmaz değerleme

Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegreli Makine Öğrenmesine Dayalı Toplu Taşınmaz Değerleme Modelinin Geliştirilmesi

Küresel arazi idaresi sisteminin temel fonksiyonlarından biri olan arazi değeri ile planlama, vergilendirme, imar uygulamaları gibi mülkiyete dayalı birçok işlemde karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda taşınmaz değerinin uluslararası standartlara uygun, …

Açık Kaynaklı Bulut CBS Yardımıyla Kitlesel Taşınmaz Değerleme Uygulaması

Coğrafi Bilgi Bilimi, bu alanda önemli gelişmelerin ortaya çıkması ve uygulama örneklerinin pratikte yaygınlaşmasıyla birlikte daha belirgin hale gelmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde (CBS) internetin yaygın kullanımı ile dinamik sistemlere olan …

Coğrafi Bilgi Sistemi İle İstanbul İli Nominal Taşınmaz Değer Haritasının Oluşturulması

İTÜ BAP | MYL-41706

CBS ile Nominal Taşınmaz Değer Haritası Üretiminde Çözünürlük Araştırması

Coğrafi Bilgi Sistemleri İle İstanbul İli Nominal Taşınmaz Değer Haritasının Oluşturulması