taşınmaz değerleme

Coğrafi Bilgi Sistemi İle İstanbul İli Nominal Taşınmaz Değer Haritasının Oluşturulması

CBS ile Nominal Taşınmaz Değer Haritası Üretiminde Çözünürlük Araştırması

Taşınmaz değerlemesi vergilendirme, alım-satım, kiralama, kamulaştırma ve kentsel dönüşüm gibi birçok uygulamada karşılaşılan bir değer kestirim yaklaşımıdır. Bu uygulamalarda mekânsal gelişmeleri gözeterek taşınmazlar için objektif ve kabul …

Coğrafi Bilgi Sistemleri İle İstanbul İli Nominal Taşınmaz Değer Haritasının Oluşturulması

Taşınmaz malların değerlemesi alım satım, kiralama, vergilendirme, kamulaştırma, kentsel dönüşüm, özelleştirme, devletleştirme, sermaye piyasası faaliyetleri gibi birçok uygulamada karşılaşılan bir değer kestirim yaklaşımıdır. Yapılan uygulamalarda …