CBS

Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegreli Makine Öğrenmesine Dayalı Toplu Taşınmaz Değerleme Modelinin Geliştirilmesi

Küresel arazi idaresi sisteminin temel fonksiyonlarından biri olan arazi değeri ile planlama, vergilendirme, imar uygulamaları gibi mülkiyete dayalı birçok işlemde karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda taşınmaz değerinin uluslararası standartlara uygun, …

Afet ve Acil Durum Yönetimleri için 3-Boyutlu Birlikte-Çalışabilir Coğrafi Veri Tabanının Geliştirilmesi

TÜBİTAK 1001 | 116Y203

Coğrafi Bilgi Sistemi İle İstanbul İli Nominal Taşınmaz Değer Haritasının Oluşturulması

İTÜ BAP | MYL-41706

CBS ile Nominal Taşınmaz Değer Haritası Üretiminde Çözünürlük Araştırması

Coğrafi Bilgi Sistemleri İle İstanbul İli Nominal Taşınmaz Değer Haritasının Oluşturulması