ibrahim altunbaş resim

İbrahim Altunbaş


Prof. Dr.
Istanbul Technical University
Electronics and Communication Engineering Department


CURRENT Ph.D. STUDENTS

 • Ayşe Betül Büyükşar
 • Zehra Yiğit (co-advised with Assoc. Prof. Dr. Ertuğrul Başar)
 • Mehmet Can
 • Ahmet Kaplan

CURRENT M.Sc. STUDENTS

 • Oğuzhan Aydoğan (co-advised with Assoc. Prof. Dr. Ali Emre Pusane)
 • Okan Ertürk
 • Batuhan Camcı

Ph.D. GRADUATES

 • Serdar Özgür Ata, Ph.D., Design of vehicular communication systems employing physical layer nework coding over cascaded fading channels, İTÜ, 2017.
 • Ali Serdar Demiroğlu, Ph.D., Sürekli fazlı frekans kaydırmalı anahtarlama modülasyonu kullanan işbirlikli çeşitleme sistemleri, İTÜ, 2014 (co-advised with Prof. Dr. M. Ertuğrul Çelebi).
 • Hacı İlhan, Ph.D., Kaskat sönümlemeli kanallar için işbirlikli sistem tasarımı ve hata başarım analizi, İTÜ, 2011.

M.Sc. GRADUATES

 • Uğur Gürbüz, M.Sc., Donanım bozukluğu durumunda uzaysal modülasyonlu sistemlerde performans analizi, İTÜ, 2021.
 • Ahmet Kaplan, M.Sc., Karıştırma saldırılarında OFDM-IM tekniğinin performansı, İTÜ, 2020.
 • Mehmet Can, M.Sc., Ortam tabanlı modülasyonlu işbirlikli dik olmayan çoklu erişim, İTÜ, 2019.
 • İbrahim Yıldırım, M. Sc., Ortam tabanlı modülasyonlu özgün sistem tasarımları, İTÜ, 2019 (co-advised with Assoc. Prof. Dr. Ertuğrul Başar)
 • Ferhat Yarkın, M. Sc., Design and performance analysis of diversity schemes for spatial modulation and space shift keying systems, İTÜ, 2017.
 • Asil Koç, M.Sc., Full-duplex wireless communication systems: Design and performance analyses, İTÜ, 2017.
 • Rida Khan, M.Sc., Design and performance analysis of enhanced network coded cooperative communication systems, İTÜ, 2017.
 • Buğra Engin, M.Sc., Klasik ve ağ kodlamalı OFDMA sistemlerde alt-taşıyıcı atama, İTÜ, 2015.
 • Ali Karademir, M.Sc., Birleşik gölgelemeli ve sönümlemeli kanallar üzerinden işbirlikli iletişimde yol seçimi, İTÜ, 2013.
 • Mehmet Çağrı İlter, M.Sc., Gölgelemeli/sönümlemeli kanallarda fiziksel katman ağ kodlama, İTÜ, 2012.
 • MustafaYağımlı, M.Sc., Anten seçimli fiziksel katman ağ kodlama, İTÜ, 2012.
 • Yasemin Sitti, M.Sc., Alıcı çeşitlemeli işbirlikli sistemlerin gölgelemeli kanallardaki performansı, İTÜ, 2011.
 • İzzet Levent Karaevli, M.Sc., Verici anten seçimi ve seçici birleştirme kullanılan işbirlikli haberleşme sisteminin performans analizi, İTÜ, 2010.
 • Asya Mahmutoğlu, M.Sc., Uzay-zaman blok kodlarını kullanan röleli sistemlerin genelleştirilmiş sönümlemeli kanallardaki hata performans analizi, İTÜ, 2009.
 • Haluk Doğan, M.Sc., FSK/PSK modülasyonlu röleli ve işbirlikli sistemler, İTÜ, 2009.
 • Selahattin Semerci, M.Sc., Asimetrik modülasyon kullanan işbirlikli çeşitleme sistemleri, İTÜ, 2007.
 • Barlas Başaran, M.Sc., Uzay-zaman kafes kodlarının gölgelemeli kanallardaki hata başarım analizi, İTÜ, 2006.
 • Ali Serdar Demiroğlu, M.Sc., Asimetrik modülasyonlu uzay-zaman kafes kodları, İTÜ, 2005.
 • Öztürk Baykara, M.Sc., FSK/PSK modülasyonu İçin uzay-zaman kodları, İTÜ, 2005.
 • Özgür Özdemir, M.Sc., Durağan Rayleigh sönümlemeli kanallar için verici anten seçimli üstün-dik uzay-zaman kafes kodları, Konya Selçuk Üniversitesi, 2004 (co-advised with Prof. Dr. Mehmet Bayrak).