ibrahim altunbaş resim

İbrahim Altunbaş


Prof. Dr.
Istanbul Technical University
Electronics and Communication Engineering Department


PROJECTS

 • Index Modulation-Based Jamming and Spoofing Resistant Physical Layer Security System Designs
  (İndis Modülasyonu Tabanlı Karıştırmaya ve Yanıltmaya Dayanıklı Fiziksel Katman Güvenlik Sistemi Tasarımları)
  Project Co-Manager, Aselsan, 2019-2020 (Other Project Co-Manager: Prof. Dr. G. Karabulut Kurt)
   
 • Novel Media-Based Modulation System Design
  (Ortam Tabanlı Modülasyonlu Özgün Sistem Tasarımları)
  Researcher, TÜBİTAK 1001, 2018-2021 (Project Manager: Assoc. Prof. Dr. E. Başar)
   
 • Cooperative Spatial Modulation Systems
  (İşbirlikli Uzaysal Modülasyon Sistemleri)
  Researcher, TÜBİTAK 1001, 2015-2018 (Project Manager: Assoc. Prof. Dr. E. Başar) Random Network Coding in Wireless Communication Networks
   
 • Random Network Coding in Wireless Communication Networks
  (Telsiz Haberleşme Ağlarında Rastgele Ağ Kodlama)
  Researcher, TÜBİTAK 2515 COST, 2013-2016 (Project Manager: Assoc. Prof. Dr. G. Karabulut Kurt)
   
 • Channel Coding and Modulation Techniques Increasing Performance in Cooperative Communications
  (İşbirlikli İletişimde Başarımı Artırıcı Kanal Kodlama ve Modülasyon Teknikleri)
  Project Manager, TÜBİTAK 1001, 2007-2010

"BAP" PROJECTS

 • Media-Based Modulation: Channel Model and Fractional Bit Problem
  (Ortam Tabanlı Modülasyon: Kanal Modeli ve Kesirli Bit Problemi)
  Project Manager, İTÜ BAP, 2019
   
 • Drone Communication Systems Utilizing Index Modulation
  (İndis Modülasyonu Kullanan Drone Haberleşme Sistemleri)
  Project Manager, İTÜ BAP-LÖKAP, 2019
   
 • Design and Performance Analysis of Full-Duplex Communication Systems
  (Tam Çift Yönlü Haberleşme Sistemlerinin Tasarımı ve Performans Analizi)
  Project Manager, İTÜ BAP, 2016-2017
   
 • Design and Performance Analysis of Multi-Hop Spatial Modulation Systems with Antenna Selection
  (Çok Atlamalı Anten Seçimli Uzaysal Modülasyon Sistemlerinin Tasarımı ve Performans Analizi)
  Project Manager, İTÜ BAP, 2016-2017
   
 • 5G+: Techniques To Be Used in 5G and Beyond Communication Networks
  (5G+: 5G ve Sonrası Haberleşme Ağlarında Kullanılacak Teknikler)
  Researcher, İTÜ BAP-Umbrella, 2015-2016 (Project Managers: Prof. Dr. İ. Akduman, Prof. Dr. E. Karaçuha)
   
 • Full Duplex Relaying in Cooperative and Network Coded Wireless Communication Systems
  (İşbirlikli ve Ağ Kodlamalı Telsiz Haberleşme Sistemlerinde Tam Çift Yönlü Aktarım)
  Project Manager, İTÜ BAP-LİNK2, at University of Ottawa, Canada, Summer 2015
   
 • Design of New Space-Time Codes with Asymmetric Modulations
  (Asimetrik Modülasyonlu Yeni Uzay-Zaman Kodlarının Tasarımı)
  Project Manager, İTÜ BAP, 2004-2005
   
 • Space-Time Codes for FSK/PSK Modulation
  (FSK/PSK Modülasyonu İçin Uzay-Zaman Kodları)
  Project Manager, İTÜ BAP, 2004-2005