This page has been moved to http://vy.github.io/.
Banner (Left)
Banner (Right)
.
.
f(x) = { x | "Computer Related Projects" }
{DebArt | Debian Graphics} An open source Debian GNU/Linux graphics project.
{PostgreSQL ile Programlama} [In Turkish] PostgreSQL veritabanına C, PHP ve Python programlama dilleri kullanılarak nasıl bağlanılacağı hakkında incelemede bulunan bir kitap projesi.
{PL/scheme} PL/scheme is a PostgreSQL procedural language handler for Scheme programming language released under BSD license.
{meta-sexp} meta-sexp is a META parser generator, for Common Lisp, using LL(1) grammars with s-expressions.
{bk-tree} implements a derivative of BK-Tree data structure described in "Some Approaches to Best-Match File Searching" paper of W. A. Burkhard and R. M. Keller.
{ALIW (A Lisp in Wonderland)} A Lisp in Wonderland (a.k.a. ALIW) is a wiki software written in Common Lisp, to ease the collaboration on editable web pages.
{demacs} Demacs is an extensible Common Lisp utility software to ease the definitions in language by supplying a consistent syntax.
{avl-tree} AVL (Adelson-Velsky-Landis) Tree is a self-balancing binary search tree implementation in Common Lisp.
{SST (SQL Schema Transformer)} SST is a Common Lisp program that transforms an s-expression based database schema format medium into appropriate SQL commands for specified RDBMS.
{htmlize.sh} htmlize.sh is a small shell script wrapped around htmlize.el with some syntax highlighting enhancements for particular emacs modes. (See README for details.)
{binomial-heap} Binomial-heap is a compact and succint implementation of binomial heap data structure in Common Lisp programming language.
{patron} A multi-consumer/multi-producer thread pooling library written in Common Lisp with flexibility and performance in mind.
{patoh2dot} A small Python script to convert PaToH hypergraph input file format into its graphviz dot file representation ready to be fed into dot2tex.
{libpqueue} A generic priority queue (heap) implementation (in C) used by the Apache HTTP Server project.
{WAPI} WAPI provides an easy-to-use function set to configure wireless network interfaces in a GNU/Linux system. One can think WAPI as a lightweight C API for iwconfig, wlanconfig, ifconfig, and route commands.
.
p:Z->Z, ( { x | "Some Workout Scripts & Files"}, p(x) )
{lpsconf | "Lame PS Configurator"} Before lpsconf: user@hostname:/usr/blah/blah/dir_0.2.4/abc$, after lpsconf: user (...h/dir_0.2.4/abc) [510:0]$.
{swank-daemon} Some utility and init scripts to daemonize swank under GNU screen at system startup.
{parse-pg-logs.sh} A small shell script to parse PostgreSQL statement logs. (Sample output.)
{word-numbers.lisp, sbr-random.lisp, sbr-footprint.lisp, bitvector-genealogy.lisp,} Common Lisp solutions to the popular Word Numbers, Sling-Blade-Runner and BitVector Genealogy puzzles of ITA Software.
.
T = { x | "Open Source Related Documentation"}
{Perl Tadında PHP} [In Turkish] PHP programlama diline hakimsiniz ve bu muazzam dilin nimetlerinden komut satırında da yararlanmak istiyorsunuz. İşte şu an okumakta olduğunuz makale bu amaca yönelik...
{Python ile wxWidgets'a Giriş} [In Turkish] Python'un platformdan bağımsız bir dil olmasından dolayı onun ile yazacağımız kullanıcı arabirimine sahip programların da platformdan bağımsız olması kaçınılmaz bir özelliktir. Sanırım buradaki sihri hepimiz fark etmiş olacağız ki şu an bu dökümanı okumaktasınız. Yazdığı bir tek kodun birçok platformda, hiçbirinde herhangi bir fark olmadan çalışabilecek olması şüphesiz ki bir programcı için arzu edilebilecek en önemli özelliklerden biridir.
{Subversion S.S.S} [In Turkish] Bu belge Subversion'ın 1.0.9 sürümünde bulunan subversion-1.0.9/www/project_faq.html dosyasının bir çevirisidir. (Çeviri esnasında bazı noktalarda konuyu daha anlaşılır kılmak için (cümle bazında) bir kaç ekleme ve çıkarma olduğundan, çeviri birebir bir nitelik taşımamaktadır.) Subversion için geçerli yazılım lısansı bu belgeyi de lisans şartları gereği kapsamaktadır.
{Debian GNU/Linux Sunucu Yapılandırması} [In Turkish] Bu belge, sıfırdan bir Debian GNU/Linux işletim sistemi kurulumundan ve kurulum sonrası sunucunun kararlılığı ve günveliliği adına ne tür yapılandırmalarda bulunabileceğiniz üzerine toplanmış başlıklardan oluşmaktadır.
{A Review of Multi-Tasking Strategies} Slides of the presentation I gave for Chip Multiprocessors course.
.
. .
.
Firefox Web Browser  Valid CSS  Valid HTML 4.01  Hacker Community Member
Tüm site içeriği Volkan YAZICI tarafından oluşturulmuştur.