Home > Research projects > Projects

Projects

Nisan 17th, 2021

TÜBİTAK  (1001)

Principal Investigator :

• Synthetic Aperture Radar Interferometry observation along major active faults of Turkey (2008-2011)
• Monitoring of Asismic Surface Slip on the Izmit Rupture using GPS, InSAR and LİDAR (2013-2015)

Investigator:

• Hazar Gölü-Palu Arasında Doğu Anadolu Fay Zonu Boyunca Gözlenen Krip Olayının Çok Disiplinli Araştırılması (2018-2018)
• Mudurnu Vadisi Boyunca Görünen Yükselimin Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolu ile Olan İlişkisi ve Almacık Bloğunun Evriminin Araştırılması (2010-2013)
• 23 Ekim 2011 (Mw=7.2) Van Depreminin Deprem Anı ve Sonrası Oluşan Kabuk Deformasyonlarının GPS ve InSAR Yöntemleriyle Araştırılması (2012-2015)
• Kuzey Anadolu Fayı Zonu Üzerindeki Yedisu Sismik Boşluğu ve Karlıova Fayı (Bingöl) Üzerinde Paleosismolojik ve Morfotektonik Araştırmalar (2006-2009)
• Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik -Ancak Tektonik Rejimleri Farklı- Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması (2005-2010)
• Van Gölü Havzasının Kinematik Özellikleri (2014-2016)
• Marmara Denizi Çökel Jeokimyası Atlasının Hazırlanması (2003-2005)
• Marmara Bölgesi İçin Gerçekçi Tehlike Haritalarının Oluşturulması Amacıyla, Krip Eden Zonların Araştırılması (2018-2021)

TÜBİTAK 2545 (internationa):
Principal Investigator :

Sea floor observation in Istanbul Seismic Gap (Maregami) (2017-2021) (France-Turkey)

EC projects:

Investigator:

New Directions in Seismic Hazard Assessment through Focused Earth Observation in the Marmara Supersite (EC 7th Frame)

Research projects