Archive

Archive for the ‘Research projects’ Category

Projects

17 Nisan 2021

TÜBİTAK  (1001)
Principal Investigator :
• Synthetic Aperture Radar Interferometry observation along major active faults of Turkey (2008-2011)
• Monitoring of Asismic Surface Slip on the Izmit Rupture using GPS, InSAR and LİDAR (2013-2015)
Investigator:
• Hazar Gölü-Palu Arasında Doğu Anadolu Fay Zonu Boyunca Gözlenen Krip Olayının Çok Disiplinli Araştırılması (2018-2018)
• Mudurnu Vadisi Boyunca Görünen Yükselimin Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolu ile Olan İlişkisi [...]

Research projects