Google
İTÜ
Yenilikler


* Sanal doku yöresindeki yenilikleri buradan izleyebilirsiniz.

* Bu sanal doku yöresinde hicbir zararlı kod bulunmamaktadır.

* MIM 359 Yapım Yönetimi ve Ekonomisi dersi sayfası yenilenmiştir. (18 Şubat 2020).
* PYY 516 Yapım Projelerinin Planlanması ve Programlanması dersi sayfası yenilenmiştir. (18 Şubat 2020).
* MIM 331 Yapım Sistemleri dersi yıl içi sınavı notları eklenmiştir. (19 Kasım 2019).
* İPY 501 İnşaat Projeleri Yönetimine Giriş yıl içi sınavı notları eklenmiştir. (15 Kasım 2019).
* MIM 331 Yapım Sistemleri dersi sayfası yenilenmiştir. (10 Eylül 2019).
* MIM 431 Uygulama Projesi dersi sayfası yenilenmiştir. (10 Eylül 2019).
* İPY 501 İnşaat Projeleri Yönetimine Giriş dersi sayfası yenilenmiştir. (10 Eylül 2019).


   * Bağlantı: "İTÜ FBE Proje ve Yapım Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı ana sayfasına erişmek için  tıklayın.

   * Bağlantı: "İTÜ FBE İnşaat Projeleri Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ana sayfasına erişmek için  tıklayın.
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetln imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dagıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

Mustafa Kemal ATATÜRK

20 Ekim 1927


   Hakan Yaman adlı kullanıcının LinkedIn profilini görüntüleyinHakan Yaman adlı kullanıcının profilini görüntüleyin

     Takip et:@yaman_twitler
© 2004-2020 Prof. Dr. Hakan YAMAN | İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlik Fakultesi | Mimarlik Bölümü
kişi tarafından ziyaret edildi (1 Ocak 2004 tarihinden beri).