H. Turgut Uyar

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi.

Özgeçmiş Haftalık plan

adres:
telefon:

0212 2853632

e-posta:

uyar@itu.edu.tr — GPG: 0x1E18F231