H. Turgut Uyar

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi.

GitHub GitLab SlideShare Keybase

Haftalık planım

adres:
telefon:

0212 2853632

e-posta:

uyar @itu .edu .tr — GPG: 0x1E18F231