Yayınlar


MAKALE

 • Eryiğit, G., Eryiğit, C., Karabüklü, S., Kelepir, M., Özkul, A., Pamay, T., Torunoğlu-Selamet, D.& Köse, H. Building the first comprehensive machine-readable Turkish sign language resource: methods, challenges and solutions. Language Resources and Evaluation, 1-25.
 • Cihat Eryiğit, Hatice Köse, Gülşen Eryiğit, Meltem Kelepir, “Building Machine-Readable Representations for Turkish Sign Language Generation”, Special issue of Elsevier Knowledge-Based Systems (KBS), New Avenues in Knowledge Bases for Natural Language Processing, Volume 108, Pages 179–194, 15 September 2016, doi: 10.1016/j.knosys.2016.04.014

 • BİLDİRİLER ve POSTER SUNUMLARI

 • Torunoğlu-Selamet, D., Pamay, T., Eryiğit, G., (2016) The First International Conference on Turkic Computational Linguistics, TurCLing 2016, “Simplification of Turkish Sentences” Konya, Turkey, April 04, 2016, Proceedings, Springer.
 • Karabüklü, S. (2016). A Semantic Analysis of Perfective Markers in TİD. The 12th Workshop of Altaic Formal Linguistics (WAFL 12). Central Connecticut State University. Poster sunumu. 13-15 Mayıs 2016.
 • Eryiğit, C., Karabüklü, S., Özkul, A., Torunoğlu, D., Köse, H., Eryiğit, G., Kelepir, M., & Özsoy, S., Türk İşaret Dili sözlüklerinin çevrimiçi ortamda birleştirilmesi çalışmaları,29. Ulusal Dİlbilim Kurultayı Bildirileri,Kocaeli Üniversitesi Basımevi, sf. 155-161, Nisan, 2016
 • Demircioğlu, B., Bülbül, G., Köse, H. (2016a) “Leap Motion ile Türk İşaret Dili Tanıma” 24. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SIU), 16-19 Mayıs 2016, Zonguldak, sf. 589-592.
 • Demircioğlu, B., Bülbül, G., Köse, H. (2016b) “Recognition of Sign Language Hand Shape Primitives With Leap Motion”, 7th workshop on the Representation and Processing of Sign Languages:Corpus Mining, 10th edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 23-28 May 2016, Portorož (Slovenia), sf. 47-52
 • Karabüklü, S. (2015). Description of a perfective marker in Turkish Sign Language (TİD). FEAST (Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory) konferansında sunulan poster ve kısa bildiri. University of Pompeu Fabra, Barselona 4-5 Mayıs 2015.
 • Özkul, A., & Kelepir, M. (2015). Passive-like constructions with inanimate themes in Turkish Sign Language, FEAST (Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory) konferansında sunulan poster ve kısa bildiri. University of Pompeu Fabra, Barselona 4-5 Mayıs 2015.
 • Nur Tarlakazan ve Elif Aklan, Rabia Yorgancı, Hatice Köse, 'Facial Expressions in Sign Language with Virtual Avatars', bildiri (kabul edildi)

 • LİSANSÜSTÜ TEZLERİ

 • Rabia Yorgancı (yüksek lisans, Eylül, 2016) Robot And Avatar Based Interactive System For Children's Education, Yüksek Lisans tezi: İstanbul Teknik Üniversitesi. (Danışman: Hatice Köse)
 • Karabüklü, S. (yüksek lisans, Temmuz, 2016) Manual and Non-manual Markers of Perfectivity in Turkish Sign Language (TİD). Yüksek Lisans tezi: Boğaziçi Üniversitesi. (Danışman: Meltem Kelepir)

 • BİTİRME TEZLERİ

 • Sema Karakaş, Furkan Aksın, Gökhan Karaboğa’nın bitirme tezi çalışmaları devam etmektedir (mezuniyet tarihi haziran 2017) (Danışman: Doç. Dr. Hatice Köse)
 • Nur Tarlakazan ve Elif Aklan, Facial Expressions in Sign Language with Virtual Avatars, İTÜ Bitirme Lisans Tezi, Haziran 2016, (Danışman: Doç. Dr. Hatice Köse)
 • Burçak Demircioğlu, ve Güllü Bülbül, 2016, Recognition of Turkish Sign Language, İTÜ Bitirme Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Hatice Köse) (İTÜ ARI Teknokent’in düzenlediği Girişimci ve Yenilikçi Bitirme Tasarım Projesi (BTP) Yarışması’nda 3.lük ödülü) (Patent Başvurusu aşamasında)
 • Onur Avşar ve Aydoğan Ordukaya, Türk İşaret Dili Otomatik Çeviri Sistemi İçin İos Tabanli Arayüz Tasarimi Ve Geliştirmesi, İTÜ Bitirme Lisans Tezi, Haziran 2016, (Danışman: Doç. Dr. Hatice Köse)
 • Ali Taylan Karahan, Yazıdan İşarete Web Uygulaması, İTÜ Bitirme Lisans Tezi, Şubat 2016, (Danışman: Doç. Dr. Hatice Köse)
 • Hakan Kavrazlı, Android Tabanli Görsel İşaret Dili Sözlüğü Uygulaması, İTÜ Bitirme Lisans Tezi, Temmuz 2015, (Danışman: Doç. Dr. Hatice Köse)

 • ÖDÜLLER

 • Burçak Demircioglu ve Güllü Bülbül’ün Doç.Dr. Hatice Köse danışmanlığında proje dahilinde yaptıkları çalışma İTÜ ARI Teknokent’in düzenlediği Girişimci ve Yenilikçi Bitirme Tasarım Projesi (BTP) Yarışması’nda 3.lük ödülü’ne layık görülmüştür.
 • Proje ekibi proje konusu ile İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi tarafından 2016 yılı Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülleri’ne aday gösterilmiştir