my_picture
Ş. Can Genç
Prof. Dr.

Projeler

Seçilmiş Yayınlar

Kişisel Bilgi

Özgeçmiş

Ana Sayfa

English

 

Istanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 34469 Maslak - Istanbul / TÜRKİYE

scangenc@itu.edu.tr
scangenc@gmail.com
Tel: +90 212 2856366
Fax: +90 212 2856080

Son güncelleme Mart 11,24

Güncel Araştırma Konularım

* KB Anadolu ve Orta Pontid kuşağında Orta Eosen magmatizmasının petrojenezi ve evrimi
* KB ve Batı Anadolu Neojen ve daha genç magmatizmasının petrolojisi, evrimi
* Bodrum yarımadası Neojen magmatizmasının volkanolojisi ve petrolojisi
* Orta ve Batı Pontidlerde İzmir-Ankara sütur kuşağı boyunca görülen lösitik mafik volkanizmanın petrolojisi

Verdiğim Dersler

* Lisans: Optik Mineraloji | Kayaç Yapıcı Mineraller | Magmatik ve Metamorfik Petrografi | Volkanolojiye Giriş
* Yüksek Lisans & Doktora : Volkanolojide Seçilmiş Konular | Magmatic Processes | Internal Processes

 

http://scholar.google.com.tr/citations?user=Gw3GlKkAAAAJ&hl=tr

http://www.researchgate.net/profile/S_Genc

https://orcid.org/0000-0001-6684-4474

Scopus Author ID: 8842870400