Bulut Bilişim

Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegreli Makine Öğrenmesine Dayalı Toplu Taşınmaz Değerleme Modelinin Geliştirilmesi

Küresel arazi idaresi sisteminin temel fonksiyonlarından biri olan arazi değeri ile planlama, vergilendirme, imar uygulamaları gibi mülkiyete dayalı birçok işlemde karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda taşınmaz değerinin uluslararası standartlara uygun, …