Prof. Dr. Mustafa Karaman

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Elektrik-Elektronik Fakültesi

İTÜ

Maslak, 34469 İstanbul

Tel:  (212) 285 3640, Fax: (212) 285 36 79

e-mail: karamanmustafa(a.t)itu.edu.tr

http://web.itu.edu.tr/~karamanmustafa

MKaraman-Photo_200K

 

 

 

 

           

 

 

@ Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için tez konuları!

 

 

Öğrenim Dereceleri

1992     Doktora   Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilkent Üniversitesi, Ankara

1988     Y.Lisans  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilkent Üniversitesi, Ankara

1986     Lisans     Elektrik-Elektronik Mühendisliği, ODTÜ, Ankara

 

Akademik Ünvanlar

2013 – …     Profesör, Elektronik ve Haberleşme Müh. Böl., İTÜ, İstanbul

2004 – 13    Profesör, Elektrik-Elektronik Müh. Böl., Işık Üniversitesi, İstanbul

2000 – 02    Doçent (Ziyaretci), Elektrik Müh. Böl., Stanford Üniv., Stanford, ABD.

1996 – 00    Doçent, Elektrik-Elektronik Müh. Böl., Başkent Üniversitesi, Ankara

1995 – 96    Doçent, Elektrik-Elektronik Müh. Böl., Kırıkkale Üniv., Kırıkkale

1993 – 94    Doktora Sonrası Arş, Biyomed. Müh. Böl., Michigan Üniv., Ann Arbor, ABD

1986 – 93    Araş. Görevlisi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl., Bilkent Üniversitesi, Ankara

 

İdari/Akademik Görevler

 

 

İdari/Akademik Görevler, Işık Üniversitesi, İstanbul

2013 – 13     Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili

2011 – 13     BAP Komisyonu Başkanı

2010 – 13     Üniversite Senato Üyesi

2010 – 13     Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

2004 – 13     Burs Komisyonu Üyesi

2004 – 13     Kütühane ve Dökumantasyon Komisyonu Başkanı

2003 – 13     Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

2003 – 10     Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

 

İdari/Akademik Görevler – Üniversitelerarası Kurul, Ankara

2009 – 2011    Mühendislik Alanı Doçentlik Alt Komisyon Üyesi

 

İdari/Akademik Görevler, TÜBİTAK, Ankara

2013 – …     TEYDEB-ELOTEG Yürütme Komitesi Üyesi

2012 – 13     SBAG Tıbbi Cihazlar Çağrılı Programı Danışma Kurulu Üyesi

2004 – 10     EEEAG Yürütme Komitesi Üyesi

 

İdari/Akademik Görevler Başkent Üniversitesi, Ankara

1997 – 00     Üniversite Senato Üyesi

1996 – 99     Mühendislik Fakültesi Kurucu Dekan Yardımcısı

1996 – 00     Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı

1997 – 99     Bilgisayar Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı

1997 – 00     Teknik Bilimler MYO Müdür Vekili

1996 – 00     Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

1996 – 00     Elektrik-Elektronik Müh. ABD Yüksek Lisans ve Doktora Programları Kurucusu

1997 – 99     Bilgisayar Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Programı Kurucusu

 

İdari/Akademik Görevler, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale

1995 – 96     Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Kurucu Bölüm Başkanı

1995 – 96     Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı

1995 – 96     Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Programı Kurucusu

1995 – 96     Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

1995 – 96     Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyesi

 

Yönettiği Doktora Tezleri

1.      C. Tekeş, “Ring Array Processing for Forward-Looking Intravascular and Intracardiac Ultrasonic Imaging," Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Işık Üniversitesi, 2010.

2.      A. Şişman, “Side-looking intravascular ultrasound imaging," Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Işık Üniversitesi, 2010.  

 

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1.      B. Ereniş, "A Matlab Graphic User Interface for Simulation of Medical Ultrasonic Imaging," Bilgisayar Mühendisliği, Işık Üniversitesi, 2004.

2.      B. Tavlı, “Data acquisition techniques for adaptive subaperture processing,” Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Başkent Üniversitesi, 1998.

3.      M. Kozak, “A delta-sigma based beamformer,” Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Başkent Üniversitesi, 1998.

4.      T. Sencar, “Evaluation of displacement estimation techniques for ultrasonic elasticity imaging,” Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Başkent Üniversitesi, 1998.

5.      H. Akbiyik, “EKG Sinyallerinin zaman-frekans uzayinda incelenmesi,” Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kırıkkale Üniversitesi, 1998.

6.      F. Güler, “PC tabanlı elektronik ölçme sistemi,” Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kırıkkale Üniversitesi, 1998.

7.      A. Atasoy, “PC tabanlı ultrasonik görüntüleme sistemi için donanım tasarımı,” Elektrik-Elektronik Teknik Eğitimi, Kırıkkale Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 1997 (eş-yönetici).

8.      İ. Çebi, “Emulation of a PC-based ultrasonic imaging system based on subaperture processing,” Elektrik Elektronik Mühendisliği, Başkent Üniversitesi, ODTÜ, 1997, (eş-yönetici).

9.      M. Keklikoğlu, “Malzemelerin hasarsız testi için titreşim sinyallerinin yapay sinir ağlarıyla işlenmesi,” Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kırıkkale Üniversitesi, 1997.

10.   H. Ş. Bilge, “Yapay dizilerle görüntülemede hareket tahmini,” Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kırıkkale Üniversitesi, 1996.

11.   F. N. Uçar, “Maliyet verimli ultrasonik görüntüleme sistemleri için altdizisel sinyal işleme,” Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kırıkkale Üniversitesi, 1996.

12.   H. Ceylan, “Ultrasonik görüntüleme için çok odaklı gönderiş demetlemesi tekniğinin simülasyonla incelenmesi,” Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kırıkkale Üniversitesi, 1996.

 

Uluslararası Dergi Hakemliği

·         IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control

·         IEEE Transactions on Medical Imaging

·         IEEE Transactions on Biomedical Engineering

·         IEEE Transactions on Signal Processing

·         IEEE Transactions on Circuits and Systems

 

Bilimsel Etkinlik Düzenleme

·         Eurasia2012 - International Workshop on Computer Graphics, Animation and Gaming Technologies, Istanbul, 2012 (Eşbaşkan)

·         IPContest2102 International Project Contest and Exhibition for Undergraduate Students in Science and Engineering, Istanbul, 2012 (Başkan)

·         SİU-98 – 6. Sinyal İşleme ve Uygulamalrı Kongresi, Ankara, 1998 (Eşbaşkan)

·         The 6th Turkish Sympos. on Artificial Intelligence and Neural Networks, Ankara , 18-997 (Eşbaşkan)

 

Araştırma Projeleri

 

Uluslararası Projeler

1.      “Miniaturized Real-Time Volumetric Ultrasound Imaging System,'' Granted by  National Institute of Health (NIH), 1 R01 CA134720-01A1. Key Personnel: B. T. Khuri-Yakub1 (PI), R. Jeffrey Jr1., S. Napel1, O. Oralkan1, M. Karaman2, 1Stanford University, USA; 2Işık University, Turkey. (2009 – 2013).

2.      “Fully Integrated Single Chip CMUT Arrays for Forward Looking IVUS and ICE,” Granted by National Institute of Health (NIH), 1R01EB010070-01. Key Personnel: F. L. Degertekin1 (PI), P. Hesler1, M. Doyley2, M. Karaman3,1Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA; 1University of Rochester, NY, USA; 3Işık University, Turkey, 2010 – 2011.

3.      “Advanced IVUS imaging using micromachined ultrasonic transducers,” Granted by National Institute of Health (NIH), 1R01 HL082811. Key Personnel: F. L. Degertekin1 (PI), S. G. Carlier2, P. Hesler1, M. Karaman3, 1Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA; 2Cardiovascular Research Foundation, New York, USA; 3Işık University, Turkey, 2006 – 2010.

4.      “Development of a CMUT based real-time three-dimensional (3-D) photoacoustic imaging system for breast imaging,'' Granted by  Canon Inc., Japan. Key Personnel: B. T. Khuri-Yakub1 (PI), O. Oralkan1, Y. Furukaw2, M. Torashima2, M. Karaman3 (Consultant), 1Stanford University, USA; 2Canon Inc., Japan, 3Işık University, Turkey, 2008 – 2009.

5.      “CMUTs with integrated electronics for forward looking IVUS imaging,” Granted by Boston Scientific Co. Key personnel: F. L. Degertekin1 (PI), S. G. Carlier2, P. Hesler1, M. Karaman3 (Subcontract PI), 1Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA; 2Cardiovascular Research Foundation, New York, USA; 3Işık University, Turkey, 2005 – 2008.

6.      "Miniature real-time volumetric ultrasound imaging system,'' Granted by  National Institute of Health (NIH), CA099059-01A1. Key Personnel: B. T. Khuri-Yakub1 (PI), R. Shahidi1, C. R. Maurer1, Jr., R. Jeffrey1 Jr., J. Van Dam1, M. Karaman2, 1Stanford University, USA; 2Işık University, Turkey, 2003 – 2006.

7.      “Micromachined 2D Capacitor Transducer Arrays for Medical Imaging,'' Granted by CBYON Co., Key Personnel: B. T. Khuri-Yakub1 (PI), R. Shahidi1, C. R. Maurer1, M. Karaman2, 1Stanford University, USA; 2Işık University, Turkey, 1999 – 2001.

8.      “2D  micromachined capacitive transducer arrays for intravascular ultrasound imaging,” Granted by Whitaker Foundation. Key personnel: F. L. Degertekin1 (PI), S. G. Carlier2, P. Hesler1, M. Karaman3, 1Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA; 2Cardiovascular Research Foundation, New York, USA; 3Işık University, Turkey, 2002 – 2005.       

 

TÜBİTAK Projeleri

1.      “New techniques for endoscopic ultrasound imaging (Tıbbi ultrasonik kanal içi görüntüleme için yeni yöntemler),” Granted by TUBITAK, R1001, MAG-106M333. Key Personnel: M. Karaman (PI), C. Tekes, A. Şişman, Işık University, Ankara, Turkey, 2006–2007.

2.      “PC-Based ultrasonic imaging system (PC-Tabanlı ultrasonik görüntüleme sistemi),” Granted by TUBITAK, R1001, EEEAG-252. Key Personnel: M. Karaman (PI), İ. Çebi, A. Atasoy, Baskent University, Ankara, Turkey, 1997 – 1999.

                                                                                                                   

BAP Projeleri

1.     “New techniques and systems for 3D medical ultrasound imaging (Üç boyutlu tıbbi ultrasonik görüntüleme için yeni yöntem ve sistemler),” Granted by Işık University, BAP-05B301. M. Karaman (PI), C. Tekes, A. Şişman, 2006 – 2007.

2.      “Array design for 3-D intracardiac ultrasound imaging (Kalp içi ultrasonik görüntüleme için yeni dizi yapıları),” BAP-06A301. Key Personnel: M. Karaman (PI), C. Tekes, A. Şişman, 2006 – 2008.

3.      “Image reconstruction techniques for photoacoustic breast imaging (Göğüs kanseri tanı uygulamaları için foto-akustik görüntüleme yöntemleri),” BAP-09A302. M. Karaman (PI), 2009 – 2011.

 

Araştırma Alanları

Ultrasonik tıbbi görüntüleme; Biyomedikal işaret/görüntü işleme; Entegre devre tasarımı. 

 

Öğretim Alanları

Tıbbi görüntüleme; İşaretler ve sistemler; Analog/digital elektronik.

 

Yayınlar                                                                                  Adet

SCI Dergi Makaleleri

28

Diğer (SCI Olmayan) Dergi Makaleleri

3

Editörlü Kitaplarda Bölümler

5

Uluslararası Konferans Bildirileri (Tam Metinli)

54

Uluslararası Konferans Bildirileri (Özet)

7

Ulusal Konferans Bildirileri

28

Editörlü Kitap

1

Uluslararası Patent

1

Kendine atıflar hariç alınan toplam SCI atıf sayısı

914

SCI h-index

17

 

SCI Dergi Makaleleri

1.      G. Gurun, J. S. Zahorian,  A. Sisman, M. Karaman, P. E. Hasler, and F. L. Degertekin, "An analog integrated circuit beamformer for high-frequency medical ultrasound imaging," IEEE Trans. Biomedical Circuits and Systems, vol. 6, no. 5, pp. 454-466, Oct. 2012. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6339020

2.      J. Zahorian, N. Hochman, T. Xu, S. Satir, G. Gurun, M. Karaman, F. L. Degertekin, " Monolithic CMUT-on-CMOS integration for intravascular ultrasound applications," IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq. Contr., vol. 58, no. 12, pp. 2659-2667, Dec. 2011. http://www.ieee-uffc.org/main/publications/tr/papers/58/t11c2659.pdf

3.      C. Tekes, M. Karaman, F. L. Degertekin, "Optimizing circular ring arrays for forward-Looking IVUS imaging," IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq. Contr., vol. 58, no. 12, pp. 2596-2607, Dec. 2011. http://www.ieee-uffc.org/main/publications/tr/papers/58/t11c2596.pdf

4.       I. O. Wygant, N. Jamal, H. Lee, A. Nikoozadeh, O. Oralkan, M. Karaman, and P. T. Khuri-Yakub, “An integrated circuit with transmit beamforming flip-chip bonded to a 2-D CMUT Array for 3-D ultrasound imaging, IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq. Contr., vol. 56, no. 10, pp. 2145-2156, Oct. 2009. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5306761

5.      M. Karaman, I. O. Wygant, O. Oralkan, and P. T. Khuri-Yakub, “Minimally redundant 2-D array designs for 3-D medical ultrasound imaging,”  IEEE Trans. Medical Imaging, vol. 28, no. 7, pp. 1051-1061, July 2009. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4738328

6.      I. O. Wygant, X. Zhuang, D. T. Yeh, O. Oralkan, A. S. Ergun, M. Karaman, and B. T. Khuri-Yakub, “Integration of 2-D CMUT arrays with front-end electronics for volumetric ultrasound imaging,” IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq. Contr., vol. 55, no. 2, pp. 327-342, Feb. 2008. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4460868

7.      F. L. Degertekin, R. O. Guldiken, M. Karaman, “Annular-ring CMUT arrays for forward-looking IVUS: transducer characterization and imaging,” IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq. Contr., vol. 53, no. 2, pp. 474-482, Feb. 2006. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1593387

8.      I. Cicek, A. Bozkurt, M. Karaman, “Design of a front-end integrated circuit for 3-D acoustic imaging using 2-D CMUT Arrays,” IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq. Contr., vol. 52, no. 12, pp.2235-2241, Dec. 2005. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1563266

9.      J. A. Johnson, M. Karaman, B. T. Khuri-Yakub, “Coherent Array Imaging Using Phased Subarrays—Part I: Basic Principles,” IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq. Contr., vol. 52, no. 1, pp. 37-50, Jan. 2005. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1397349

10.   J. A. Johnson, O. Oralkan, A. S. Ergun, U. Demirci, M. Karaman, B. T. Khuri-Yakub, “Coherent Array Imaging Using Phased Subarrays—Part II: simulation and experimental results,” IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq. Contr., vol. 52, no. 1, pp. 51-64, Jan. 2005. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1397350

11.   U. Demirci, A. S. Ergun, O. Oralkan, M. Karaman, B. T. Khuri-Yakub, “Forward-Viewing annular CMUT arrays for medical imaging,” IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq. Contr., vol. 51, no. 7, pp. 887-895, July 2004. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1320749

12.   O. Oralkan, A. S. Ergun, J. A. Johnson, M. Karaman, B.T.Khuri-Yakub, “Volumetric acoustic imaging using two-dimensional capacitive micromachined transducer arrays," IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq. Contr., vol. 50, no. 11, pp. 1581-1594, Nov. 2003. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1251142

13.   O. Oralkan, A. S. Ergun, J. A. Johnson, M. Karaman, U. Demirci, K. Kaviani, T.Lee, B.T.Khuri-Yakub, “Capacitive micromachined ultrasonic transducers: next generation arrays for acoustical imaging?,” IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq. Contr., vol.49, no.11, pp. 1596-1610, Nov. 2002. (IEEE UFFC Society Outstanding Paper Award). http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1049742

14.   J. A. Johnson, O. Oralkan, U. Demirci, A. S. Ergun, M. Karaman, and B. T. Khuri-Yakub, “Medical imaging using capacitive micromachined ultrasonic transducer arrays,” Ultrasonics, vol. 40, pp. 471-476, May 2002. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=??

15.   M. Kozak, M. Karaman, “Digital phased array beamforming using single-bit delta-sigma conversion with non-uniform oversampling,” IEEE Trans. Ultrason.,  Ferroelect., Freq. Contr., vol.48, no. 4, pp. 922-931, July 2001. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=935709

16.   M. Kozak, M. Karaman, I. Kale, “Efficient architectures for time-interleaved oversampling delta-sigma converters,” IEEE Trans. Circuits and Systems, Part-II: Analog and Digital Signal Process, vol. 47, no.8, pp. 802-810, Aug. 2000. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=861422

17.   B. Tavlı, M. Karaman, “Correlation processing for correction of phase distortions in subaperture imaging,” IEEE Trans. Ultrason.,  Ferroelect., Freq. Contr., vol. 46, no. 6, pp. 1477-1488, Nov. 1999. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=808871

18.   M. Karaman, B. Tavlı, “Efficient ultrasonic synthetic aperture imaging,” Electronics Letters, vol. 35, no. 16, pp. 1319-1320, Aug. 1999. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=790024

19.   M. Karaman, H. Ş. Bilge, M. O'Donnell, "Adaptive multi-element synthetic aperture imaging with motion and phase aberration correction," IEEE Trans. Ultrason.,  Ferroelect., Freq. Contr., vol. 45, no. 4, pp. 1077-1086, July 1998. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=710591

20.   M. Karaman, M. O’Donnell, “Subaperture processing for ultrasonic imaging,” IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq. Contr., vol. 45, no. 1, pp. 126-135, Jan. 1998. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=646917

21.   M. K. Kıymık, I.Gurler, O. Hasekioglu, M.Karaman, “Ultrasonic imaging based on multiple beamforming with coded excitation,” Signal Processing, vol.58, pp.107-113, 1997.http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1397350

22.   M. Karaman, P. -C. Li, M. O’Donnell, “Synthetic aperture imaging for small scale systems,” IEEE Trans. Ultrason.,  Ferroelect., Freq. Contr., vol. 42, no. 3, pp. 429-442, May 1995. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=384453

23.   M. Karaman, M. A. Kutay, G. Bozdagı, “An adaptive speckle suppression filter for medical ultrasonic imaging,” IEEE Trans. Medical Imaging, vol. 14, no. 2, pp. 283-292, June 1995. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=387710

24.   M. Karaman, H. Köymen, A. Atalar, M. O’Donnell, “Influence of missing array elements on phase aberration correction for medical ultrasound,” IEEE Trans. Ultrason.,  Ferroelect., Freq. Contr., vol. 41, no. 5, pp. 613-620, Sep. 1994. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber= 308496 (B)

25.   M. Karaman, A. Atalar, H. Köymen, “VLSI circuits for adaptive digital beamforming in ultrasound imaging,” IEEE Trans. Medical Imaging, vol. 12, no. 4, pp. 711-720, Dec. 1993. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=251122

26.   M. Karaman, A. Atalar, H. Köymen, M. O’Donnell, “A phase aberration correction method for ultrasound imaging,” IEEE Trans. Ultrason.,  Ferroelect., Freq. Contr., vol. 40, no. 4, pp. 275-282, July 1993. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=251275

27.   M. Karaman, L. Onural, A. Atalar, “Design and implementation of a general-purpose median filter unit in CMOS VLSI,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 25, no. 2, pp. 505-513, Apr. 1990. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=52178

28.   M. Karaman, L. Onural, “New radix-2-based algorithm for fast median filtering,” Electronics Letters, vol. 35, no. 11, pp. 723-724, May 1989. http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=24102&tag=1

 

Diğer Uluslararası Dergi Makaleleri (SCI Olmayan)

1.      B. T. Khuri-Yakub, A. S. Ergun, Y. Huang, C.-H. Cheng, O. Oralkan, J. Johnson, G. A. F. W. van der Steen, R. A. Baldewsing, F. L. Degertekin, S. Emelianov, M. E. Frijlink, Y. Furukawa, D. Goertz, M. Karaman, P.T. Khuri-Yakub, K. Kim, F. Mastik, T. Moriya, Ö. Oralkan, Y. Saijo, J. A. Schaar, P. W. Serruys, S. Sethuraman, A. Tanaka, H. J. Vos, R. Witte, M. O’Donnell, “IVUS beyond the horizon,” EuroIntervention, Issue 5, vol. 2, no. 1, pp. 132-142, 2006. http:/www.europcronline.com/eurointervention/5th_issue/23 (Indexed in  Medline/PubMed)

2.      H. Çelebi, M. Gündüzalp, M. Karaman, ”Segmentation of ultrasonic images using fuzzy sets,” Mathematical and Computational Applications, vol.1, no.2, pp. 29-34, 1996. http://mcajournal.cbu.edu.tr/volume15/vol1no2p29.pdf (Indexed in Scopus, EI Compendex, INSPEC, Cambridge Scientific Abstracts, Mathematical Reviews, EBSCO)

3.      F. N. Uçar, M. Karaman, ”A cost effective method for ultrasound volumetric imaging,” Mathematical and Comput. Appl., vol.1, no.2, pp. 127-132, 1996. http://mcajournal.cbu.edu.tr/volume1/vol1no2p127.pdf (Indexed in Scopus, EI Compendex, INSPEC, Cambridge Scientific Abstracts, Mathematical Reviews, EBSCO).

 

Editörlü Kitaplarda Bölümler

1.      B. T. Khuri-Yakub, A. S. Ergun, Y. Huang, C.-H. Cheng, O. Oralkan, J. Johnson, G. G. Yaralioglu, and M. Karaman, "Micromachined ultrasonic transducers and their use for 2-D and 3-D imaging," in Acoustical Imaging 27, 2003.

2.      H. Çelebi, K. Oztoprak, M. Karaman, “Ultrasonic image segmentation based on fuzzy clustering,” in New Trends in Artificial Intelligence and Neural Networks, Ed.: T.Ciftcibasi, M.Karaman, V.Atalay, Publisher: EMO, Ankara, pp. 68-72, 1997.

3.      M. Karaman, A. Atalar, H. Koymen, “Optimization of dynamic receive focusing in ultrasound imaging,” Acoustical Imaging, vol. 19,  Ed.: H. Ermert and H.-P. Harjes, pp. 225-229, Plenum Press, New York, 1992.

4.      M. Karaman, A. Atalar, C. Aykanat, “A front-end digital hardware architecture for real-time ultrasound imaging,” Communication, Control and Signal Processing, Ed.: E.Arikan, pp.1612-1618, Elsevier Science Publishers, B.V., Ankara, 1990.

5.      M. Karaman, L. Onural, A. Atalar, “Design and implementation of a general purpose median filter in VLSI,” VLSI Signal Processing III, Ed.: R.W. Brodersen and H.S. Moscovitz, pp. 111-119, IEEE Press, New York, 1988.

 

Uluslararası Konferans Bildirileri (Tam Metinli)

1.      C.Tekes, J. Zahorian, S. Satir, T. Xu, M. Karaman, M. Rashid, G. Gurun, J. Hasler, L. Degertekin, "CMUT-based volumetric ultrasonic imaging array design for forward looking ICE and IVUS applications," Proc. of SPIE Medical Imaging Vol. 8675, 8675-10, 2013.

2.      G. Gurun, J. Zahorian, C. Tekes, M. Karaman, P. Hasler, F. L. Degertekin, "An analog beamformer for integrated high-frequency medical ultrasound imaging," Proc. of IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BiCAS 2011), San Diego, Nov. 10-12, 2011.

3.      C. Tekes, M. Karaman, F. L. Degertekin, "Experimental study of dual-ring CMUT array optimization for forward-looking IVUS," Proc. of IEEE Int. Ultrasonics Symposium, Orlando, Oct. 18-21, 2011.

4.      C. Tekes, M. Karaman, F. L. Degertekin, "Simulated Annealing Based Optimization of Dual-Ring Arrays for Forward-Looking IVUS and ICE Imaging," Proc. of IEEE Int. Ultrasonics Symposium, 2010.

5.      M. Hochman, J. Zahorian, S. Satir, G. Gurun, T. Xu, M. Karaman, P. Hasler, F. L. Degertekin, "CMUT-on-CMOS for Forward-Looking IVUS: Improved Fabrication and Real-Time Imaging," Proc. of IEEE Int. Ultrasonics Symposium, 2010.

6.      A.Sisman, M. Karaman, G. Gurun, F. . Degertekin, "Solid-State SL-IVUS Arrays Based on Non-Uniform Aperture Sampling," Proc. of IEEE Int. Ultrasonics Symposium, 2010.

7.      C. Tekes, M. Karaman, L. Degertekin, “Co-array Optimization of CMUT Arrays for Forward-Looking IVUS”, IEEE Int. Ultrasonics Symposium, 20-23 Sep. Rome, 2009.

8.      A. Sisman, J. Zahorian, G. Gurun, M. Karaman, M. Balantekin, F. L. Degertekin, P. Hasler, "Evaluation of CMUT annular arrays for side-looking IVUS," IEEE Int. Ultrasonics Symposium, 20-23 Sep. Rome, 2009.

9.      G. Gurun, A. Şişman, P. Hasler, M. Karaman, F. L. Degertekin, P. Hasler, "A tunable analog delay element for high-frequency dynamic beamforming," IEEE Ultrasonics Symposium, 20-23 Sep. Rome, 2009.

10.   G. Gurun, M. S. Qureshi, M. Balantekin, R. Guldiken, J. Zahorian, S.-Y. Peng, A. Basu, M. Karaman, P. Hasler, L. Degertekin, ”Front-end CMOS electronics for monolithic integration with CMUT arrays: circuit design and initial experimental results,” Proc. IEEE Int. Ultrason. Symp., Japan, 2008.

11.   I. O. Wygant, J. H. Lee, A. Nikoozadeh, O. Oralkan, M. Karaman, and B. T. Khuri-Yakub, "An integrated circuit with transmit beamforming and parallel receive channels for 3D ultrasound imaging: testing and characterization," Proc. IEEE Ultrason. Symp., pp. 25-28, New York, 2007.

12.   J. Zahorian, R. Guldiken, G. Gurun, S. Qureshi, M. Balantekin, L. Degertekin, S. Carlier, A. Sisman, M. Karaman, "Annular CMUT Arrays for Side Looking Intravascular Ultrasound Imaging", Proc. IEEE Ultrason. Symp., pp. 84-88, New York, 2007.

13.   R. Guldiken, J. Zahorian, G. Gurun, S. Qureshi, M. Balantekin, C. Tekes, P. Hasler, M. Karaman, S. Carlier, L. Degertekin, "Forward Looking IVUS Imaging using a Dual-Annular-Ring CMUT Array: Experimental Results," Proc. IEEE Ultrason. Symp., pp. 1247-1250, New York, 2007 (Best Student Paper Award).

14.   I. O. Wygant, H. J. Lee, A. Nikoozadeh, Ö. Oralkan, M. Karaman, and B. T. Khuri-Yakub, "An integrated circuit with transmit beamforming and parallel receive channels for real-time three-dimensional ultrasound imaging," Proc. IEEE Ultrason. Symp., pp. 2186-2189, Vancouver, Canada, 2006.

15.   I. Wygant, M. Karaman, Ö. Oralkan, and B. T. Khuri-Yakub, "Volumetric imaging using fan-beam scanning with reduced redundancy 2D arrays," Proc. IEEE Ultrason. Symp., pp. 2190-2193, 2006.

16.   I. O. Wygant, M. Karaman, O. Oralkan, and B.T. Khuri-Yakub, "Beamforming and hardware design for a multi-channel front-end lintegrated circuit for real-time 3D catheter-based ultrasonic imaging," Proc. of SPIE Med. Imag. Conf., vol. 6147, pp.1-8, 2006.

17.   R. Guldiken, J. Zahorian, M. Balantekin, F. L. Degertekin, C. Tekeş, A. Sişman, M. Karaman, “Dual-Annular-Ring CMUT array for forward-looking IVUS imaging,” Proc. IEEE Ultrason. Symp., pp. 698-701, Vancouver, Canada, 2006.

18.   F. L. Degertekin, M. Karaman, R. O. Guldiken, “FL-IVUS imaging using an annular-ring CMUT array,” Proc. IEEE Ultrason. Sympos., Rotherdam, Nedtherland,  2005.

19.   I. O. Wygant, X. Zhuang, D.T. Yeh, S. Vaithilingam, A. Nikoozadeh, O. Oralkan, A. S. Ergun, M. Karaman, and B. T. Khuri-Yakub, "An endoscopic imaging system based on a two-dimensional cMUT array: real-time imaging results," Proc. Of IEEE Ultrasonics Symposium, vol.2, pp. 792- 795, Rotherdam, Nedtherland,  2005.

20.   A. Bozkurt, M. Karaman, “A lumped circuit model for radiation impedance of a 2D CMUT array element,” IEEE Ultrason. Sympos., Rotherdam, Nedtherland,  2005.

21.   I. O. Wygant, D. T. Yeh, X. Zhuang, A. Nikoozadeh, O. Oralkan, A. S. Ergun, M. Karaman, and B. T. Khuri-Yakub, “A miniature real-time volumetric ultrasound imaging system,” Proc. of SPIE Medical Imaging 2005: Ultrasonic Imaging and Signal Processing, vol. 5750, pp. 26-36, 2005.

22.   F. L. Degertekin, R. O. Guldiken, M. Karaman, “Micromachined capacitive transducer arrays for intravascular ultrasound imaging,” Proceedings of 2005 SPIE Symposium on MOEMS Display and Imaging Systems, Special Session on Bioimaging, vol. 5721, pp. 104-14, 2005. (invited).

23.   O. Oralkan, X. Zhuang, I. O. Wygant, D. T. Yeh, A. Nikoozadeh, A. S. Ergun, M. Karaman, B. T. Khuri-Yakub, “Integrated ultrasonic imaging systems based on CMUT arrays: recent progress,” IEEE Ultrason. Sympos., Montreal, Canada, 2004.

24.   J. A. Johnson, O. Oralkan, M. Karaman, P.T. Khuri-Yakub, “Phased subaray imaging for low-cost wideband coherent array imaging,” IEEE Ultrason. Sympos., Hawai, USA, 2003.

25.   H. Ş. Bilge, M. Karaman, T. Ciftcibasi, “New techniques in underwater ucoustic imaging for unmanned underwater vehicle,” In Proc. of 6th AFCEA International Seminar on Technology for Effective Defense,  The Association for Communications, Electronics, Intelligence and Information Systems Professionals (AFCEA), pp. 43-56, Ankara, Turkey, 7-8 May 2003.

26.   J. A. Johnson, M. Karaman, B. T. Khuri-Yakub, ``Image formation and restoration using multi-element synthetic array processing,” SPIE Medical Imaging: Conf. 4687 - Ultrasonic Imaging and Signal Processing, San Diego, California, USA, Feb. 23-28 , 2002.

27.   J. A. Johnson, M. Karaman, P.T. Khuri-Yakub, “Phased subaray processing for underwater 3D acoustic imaging,” Proc. of MTS/IEEE Oceans Conf., Mississippi, USA, 2002.

28.   O. Oralkan, A. S. Ergun, J. A. Johnson, M. Karaman, B.T. Khuri-Yakub, “Underwater acoustic imaging using CMUT arrays,” Proc. of MTS/IEEE Oceans Conf., Mississippi, USA, 2002.

29.   H. S. Bilge, M. Karaman, “Subarray delta-sigma beamforming for low-cost underwater acoustic imaging,” Proc. of MTS/IEEE Oceans Conf., Mississippi, USA, 2002.

30.   J. A. Johnson, M. Karaman, P. T. Khuri-Yakub, ``Synthetic phased array image formation and restoration," Proc. of IEEE Int. Conf. Acoustics, Speech and Signal Proc., (ICASSP'02), Orlando, Florida, USA, 2002.

31.   O. Oralkan, A. S. Ergun, C. -H. Chengi, J. A. Johnson, M. Karaman, T. H. Lee, B. T. Khuri-Yakub, “Volumetric imaging using 2D capacitive micromachined ultrasonic transducer arrays (CMUTs): initial results,” Proc. of IEEE Ultrason. Sympos., Munich, Germany, 2002.

32.   H. Ş. Bilge, M. Karaman “Subarray delta-sigma beamforming for ultrasonic imaging,” Proc. of IEEE Ultrson. Symp., Munich, Germany, 2002.

33.   A. S. Ergun, Y. Huang, C. -H. Cheng, O. Oralkan, J. A. Johnson, H. Jagannathan, U. Demirci, G. Yaralıoğlu, M. Karaman, and B. T. Khuri-Yakub, “Broadband capacitive micromachined ultrasonic transducers ranging from 10 KHz to 60 MHz for imaging arrays and more,” Proc. of IEEE Ultrson. Symp., Germany, Oct. 2002.

34.   U. Demirci, O. Oralkan, J. A. Johnson, A. S. Ergun, M. Karaman, B. T. Khuri-Yakub, “Capacitive micromachined ultrasonic transducer arrays for medical imaging: experimental results," Proc. of IEEE Ultrason. Sympos.,  Atlanta, Georgia, USA, 2001.

35.   M. Karaman, P. T.Khuri-Yakub, “Low-cost front-end processing for large array systems," 17th Int. Congress on Acoustics (ICA'2001), Rome, Italy, Sep.2-7, 2001.

36.   J. A. Johnson, O. Oralkan, U. Demirci, A.S. Ergun, M. Karaman, P.T. Khuri-Yakub, "An ultrasonic volumetric scanner for image-guided surgery," Proc. of Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS'01), Berlin, Germany, June 27-30, 2001.

37.   O. Oralkan, X. C. Jin, K. Kaviani, A. S. Ergun, F. L. Degertekin, M. Karaman, B. T. Khuri-Yakub, ``Initial pulse-echo imaging results with one-dimensional capacitive micromachined ultrasonic transducer arrays," Proc. of IEEE Ultrason. Sympos.,  San Juan, Puerto Rico, 2000.

38.   M. Karaman, M.Kozak, “Digital beamforming using non-uniform oversampling delta-sigma conversion,” Proc. of 1999 IEEE Ultrson. Symp., Neveda, USA, 1999.

39.   M.Karaman, B.Tavlı, “Motion estimation using selective signal redundancy in subaperture processing,” Proc. of 1998  IEEE Ultrson. Symp., pp. 1615-1618, Sendai, Japan, 1998.

40.   B. Tavlı, M. Karaman, “An efficient motion estimation technique for ultrasonic subaperture imaging,” Proc. of 1998  IEEE EMBS Conf., pp. 816-819, Hong-Kong, 1998.

41.   H. Ş. Bilge, M. Karaman, M. O’Donnell, “Motion estimation using common spatial frequencies in synthetic aperture imaging,” Proc. of IEEE Ultrson. Symp., pp.1551-1554, San Antonio, Texas, USA, 1996.

42.   F. N. Uçar, M. Karaman, “Beam space processing for low cost scanners,” Proc. of IEEE Ultrson. Symp., pp. 1349-1352, San Antonio, Texas, USA, 1996.

43.   M. Karaman, “Ultrasonic imaging based on spatial interpolation,” Proc. of IEEE Int. Conf. Image Proces. (ICIP’96), pp. 745-748, Lausanne, Switzerland, 1996.

44.   H.Ş.Bilge, M.Karaman, “Correlation analysis of ultrasonic speckle for motion estimation,” Proc. of IEEE Digital Signal Processing Workshop, pp. 211-214, Loen, Norway, 1996.

45.   M.Karaman, P.-C.Li, M.O’Donnell, “Array processing for hand-held scanners,” Proc. of  IEEE Ultrson. Symp., pp. 1543-1546, Cannes, France, 1994.

46.   M. Karaman, A. Atalar, H. Köymen, M. O’Donnell, “Reduction of effects of inactive array elements in phase aberration correction technique,” Proc. of IEEE Ultrson. Symp., pp. 1155-1158, Baltimore, USA, 1993.

47.   M. A. Kutay, M. Karaman, G. Bozdağı, “Enhancement of images corrupted with signal dependent noise: application to ultrasound imaging,” SPIE’s Symp. On Visual Commun., Image Proces., Cambridge, USA, SPIE vol. 2094, pp. 316-323, 1993.

48.   M. Karaman, A. Atalar, H. Köymen, M. O’Donnell, “Experimental analysis of a computationally efficient phase aberration correction technique,” Proc. of IEEE Ultrson. Symp., pp. 619-622, Tucson, Arizona, USA, 1992.

49.   M. Karaman, A. E. Kolağasıoğlu, A. Atalar, “A VLSI receive beamformer for digital ultrasound imaging,” Proc. of IEEE Int. Conf. Acoust., Speech, Signal Proces., pp. V.657-660, San Francisco, CA, USA, 1992.

50.   M. Karaman, A. Atalar, H.Köymen, “Adaptive digital beamforming for real-time phased array ultrasound imaging,” Proc. of IEEE Ultrson., pp. 1207-1210, Orlando, Florida, USA, 1991.

51.   M. Karaman, L. Onural, A. Atalar, “Design and implementation of a general purpose VLSI median filter unit and its applications,” Proc. of  IEEE Int. Conf. Acoust., Speech, Signal Proces., pp. 2548-2551, UK, 1989.

52.   M. Karaman, L. Onural, A. Atalar, “A general purpose VLSI median filter unit and its applications for image processing,” Proc. of Mediterranean Electrotechnical Conf., pp. 366-369, Lisbon, Portugal, 1989.

53.   M. Karaman, C. Aykanat, “Fault models for CMOS integrated circuits,” Proc. of  4th Int. Symp. On Computer and Information Sciences, pp. 125-131, Çeşme, İzmir, Turkey, 1989.

54.   İ. H.Torunoğlu, İ. E. Ungan, S. Topcu, M. Karaman, İ. Dalgıç, A. Atalar, “A CMOS VLSI layout editor,” Proc. of  2nd Int. Symp. On Computer and Information Sciences, pp. 596-608, İstanbul, Turkey, 1987.

 

Uluslararası Konferans Bildirileri (Yalnızca Özet)

1.      S. Satir, G. Gurun, J. Zahorian, M. Karaman, F. L. Degertekin, "Annular Array CMUT System for IVUS Imaging," 9th Int. Wrkshopt on MUTs, Lithuania, 20th-21th May 2010.

2.      J. Zahorian, G. Gurun, M. Hochman, S. Satir, A. Sisman, P. Hasler, M. Karaman and F.L. Degertekin, “Annular CMUT arrays and integrated electronics for intravascular ultrasound imaging,” MUT2009 Workshop, Besancon, France, May 28-29, 2009.

3.      O. Oralkan, I. O. Wygant, X. Zhuang, A. Nikoozadeh, H. J. Lee, N. Jamal, S. Vatilingham, M. Karaman and P. T. Khuri-Yakub, “Two-Dimensional Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer Arrays with Integrated Front-End Electronic Circuit”, MUT 2007 Workshop, Antalya, Turkey, 2007.

4.      S. G. Tanyer, M. Karaman, İ. Öztürk, “Analysis of wave propogation in inhomogeneous media using FDTD metdod and its applications,” Day on Diffraction’98, Saint Petersburg, Russia, June 1998.

5.      A. M.Ağıldere, C. N. Tarhan, G. Bozdağı, A. Demirağ, B. Demirhan, M. Karaman, M. Haberal, “Differentiation of acute rejection and cyclosporin toxicity by the help of dynamic MR imaging in renal transplant patients,” European Cong. of Radiology, Vienna, Austria, 1999 (Suppl. vol.9/1, European Radiology, Springer 1999).

6.      A. M. Ağıldere, C. N. Tarhan, M. Karaman, A. Demirağ, G. Bozdağı, H. T. Sencar, M. Haberal, “Evaluation of the causes of renal allograft dysfunction by dynamic MR,” 20th Int. Cong. of Radiology, Abstracts Book: pp.20-21, New Delhi, India, Sept. 1998.

7.      A. M. Ağıldere, C. N. Tarhan, A. Demirağ, M. Karaman, G. Bozdağı, M. Haberal, “Evaluation of the causes of renal allograft dysfunction by dynamic MR,” 25th Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association, Abstracts Book: p. 364, Rimini, Italy, June 1998.

 

Ulusal Konferans Bildirileri (Tam Metinli)

1.      C. Tekeş, M. Karaman, “Damar içi öne bakan ultrasonik görüntüleme için eşdeğer dizi örnekleme yöntemleri,” Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT), İzmir, 2009. 

2.      A. Şişman, M. Karaman, “Damariçi yanal kesit görüntüleme için farklı prob yapılarının incelenmesi,” Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT), İzmir, 2009. 

3.      C. Tekeş, M. Karaman, “Ultrasonik görüntülemede eşdeğer dizi eniyilenmesi,” Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT), İstanbul, 2007. 

4.      A. Şişman, M. Karaman, “Üç boyutlu ultrasonik görüntüleme için dizisel işaret işleme”,  Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT), İstanbul, 2007.

5.      M. Karaman, B. Bozgeyik, U.Bayazıt, F.Gürgen , “Bir evreuyumlu akustik görüntüleme yöntemi,” Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SİU'2003), İstanbul, Haziran 2003.

6.      H. Ş. Bilge, M. Karaman, “Alt dizilimden dinamik odaklama ile alınan sinyallerin sigma delta cevirici ile örneklenerek etkin bir yöntemle işlenmesi,'' Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SİU'2002), Pamukkale, Denizli, Haziran 2002.

7.      M. Karaman, M. A. Abul, S. Onart, H. Ş. Bilge, ''Evreuyumlu görüntüleme sistemleri için demetleme yöntemleri,''  Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SİU'2000), Kemer Antalya, Haziran 2000.

8.      H. Ş. Bilge, N. Güven, L. Özparlak, M. Karaman, ''Delta-Sigma örneklemeli sinyallerin sayısal işlenmesine dayalı evreuyumlu görüntüleme'' Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SİU'2000), Kemer Antalya, Haziran 2000.

9.      B. Kepenekçi, H. Ş. Bilge, M. Karaman, ''Beneksel gürültülü imgeler için bir bölütleme yöntemi,'' Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SİU'2000), Kemer, Antalya, Haziran 2000.

10.   F. B. Tek, H. Ş. Bilge, M. Karaman, ''Beneksel gürültünün uyarlanır sizgeçlenmesi,'' Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SİU'2000), Kemer, Antalya, Haziran 2000.

11.   M. Kozak, M. Karaman, “Bir delta-sigma çevirici yapısı,” 6. Sinyal işleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, s. 302-309, Ankara, 1998.

12.   B. Tavlı, M. Karaman, “Verimli bir hareket tahmin yöntemi,” 6. Sinyal işleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, s. 322-327, Ankara, 1998.

13.   H. T. Sencar, M. Karaman, “Tıbbi tanı için esneklik görüntülemsi,” 6. Sinyal işleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, s. 393-397, Ankara, 1998.

14.   İ. Çebi, M. Karaman, “Maliyet verimli bir yapay dizi görüntüleme yöntemi,” 6. Sinyal işleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, s. 400-405, Ankara, 1998.

15.   S. G. Tanyer, M. Karaman, İ. Öztürk, “Ultrason görüntülemede sisteminin homojen olmayan ortamda FDTD yöntemi ile İncelenmesi,” 6. Sinyal işleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, s. 346-351, Ankara, 1998.

16.   M. Karaman, “Paralel yapay demetleme ile ultrasonik görüntüleme”, 4. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, s.409-414, Kemer, Nisan 1996.

17.   H. Ceylan, M. Karaman, “Ultrasonik görüntüleme için değişken odaklı bir demetleme yöntemi”, 4. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, s.415-420, Kemer, Antalya, Nisan 1996.

18.   F. N. Uçar, M. Karaman, “Ultrasonik görüntüleme için alt dizisel sinyal işleme”, 4. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, s.421-426, Kemer, Nisan 1996.

19.   H. Ş. Bilge, M. Karaman, “Yapay demetlemeye dayalı ultrasonik görüntülemede hareket tahmini”, 4. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, s.427-432, Kemer,  Nisan 1996.

20.   M. Keklikoğlu, A. N. Berçin, M. Karaman, “Malzemelerin hasarsız testinde titreşim sinyallerinin yapay sinir ağları ile incelenmesi”, 4. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, s.12-16, Kemer,  Nisan 1996.

21.   M. A. Kutay, M. Karaman, G. Bozdağı, “Ultrasonik görüntülemede benek azaltılması için uyarlamalı bir süzgeçleme yöntemi,” Elektrik Mühendisleri 5. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, s.881-884, Trabzon, 1993.

22.   M. E. Alpay, L. Öktem, M. Karaman, G. Bozdağı, “Uyarlamalı morfolojik süzgeçleme ile ultrasonik görüntülemede benek azaltılması,” 1. Sayısal İşaret İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, s.88-92, İstanbul, 1993.

23.   M.Karaman, A.Atalar, H.Köymen, “Ultrasonik görüntülemede alış odaklamasının eniyilenmesi,” Elektrik Mühendisleri 4. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 586-587, İzmir, 1991.

24.   M. Karaman, A. Atalar, H. Köymen, “Radyal ve raster noktalara odaklamalı ultrasonik sector taram yöntemlerinin karşılaştırılması,” Bilkon’91, s.245-248, Ankara, 1991.

25.   M. Karaman, et al., “Ultrasonik görüntüleme için bir tümleşik devre yongasının tasarımı,” Bilkon’91, s.297-300, Ankara, 1991.

26.   M. Karaman, L. Onural, A. Atalar, “Genel amaçlı bir ortanca süzgeci biriminin VLSI tasarımı ve gerçekleştirilmesi,” ODTÜ 30. Yıl Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.36-39, Ankara, 1989.

27.   İ. H. Torunoğlu, İ. E. Ungan, S. Topcu, M. Karaman, İ. Dalgıç, A. Atalar, “Bir VLSI layout editörü,” Elektrik Mühendisleri 2.Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, s.447-450, Ankara, 1987.

28.   M. Karaman, A. Ş. İnan, “Bir MOS transistörün sayısal yöntemler kullanılarak bilgisayarla simülasyonu,” Elektrik Mühendisleri 2. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, s.167-170, Ankara, 1987.

 

Editörlü Kitap

·         T. Ciftcibasi, M. Karaman, V. Atalay, New Trends in Artificial Intelligence and Neural Networks, Publisher: EMO, Ankara, 1997.

 

Uluslararası Patent ve Patent Başvuruları

Tescil Edilmiş

·         J. A. Johnson, M. Karaman, B. T. Khuri-Yakub, “Apparatus and method for phased subarray imaging,” Issued US Patent, 7972271.

İncelemede Olan Başvuru

·         F. L. Degertekin, M. Karaman, "Compact, Energy-Efficient Ultrasound Imaging Probes Using CMUT Arrays With Integrated Electronics," US Patent Application, 13/471,426, Filed: 14 May 2012.

·         F. L. Degertekin, G. Gurun, M. Karaman, P. Hasler, "Compact, Energy-Efficient Ultrasound Imaging Probes Using CMUT Arrays With Integrated Electronics," US Patent Application, 13/412,465, Filed: 05 March 2012.