Bana Yöneltilen Sorular ve Yanıtları

Sorular:
1.Web sitenizdeki ders notları dersler için yeterli midir? Önerdiğiniz ders kitabını da almak gerekir mi?
2.Ben ..... Üniversitesinde öğretim üyesiyim/öğrenciyim. Ders notlarınızı kendi dersimde kullanabilir miyim?
3.Siz benim danışmanım değilsiz; yine de size gelip belli bir konuda danışabilir miyim?
4.Takıldığım bir problem var, e-posta ile çözmeme yardımcı olur musunuz?
5.Object-Oriented Programming (OOP) dersinde neden C++ öğretiyorsunuz? Java (ya da C#) daha iyi olmaz mı?
6.Object-Oriented Programming (OOP) dersi için hangi derleyiciyi ve platformu önerirsiniz?
7.Sınavda beklediğimden düşük bir not aldım (hatalarımı merak ediyorum). Gelip kağıdımı görebilir miyim?
8.Ödev/proje teslim tarihini erteleyebilir misiniz?
9.Sınav tarihini değiştirebilir misiniz?
10.Bilgisayar Mimarisi dersinin çok zor olduğu söyleniyor, doğru mu?
11.Benim yıliçi notlarım düşüktü, bugünkü final sınavım da kötü geçti, ama bu dersten geçmem lazım (okulum uzuyor, ailem kızıyor, okuldan bıktım vs.) bana yardımcı olur musunuz?
Güncelleme devam ediyor ....


Sorular ve Cevapları:


1. Web sitenizdeki ders notları dersler için yeterli midir? Önerdiğiniz ders kitabını da almak gerekir mi?
Ders notlarının asıl hazırlanma amacı dersin anlatılmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmaktır. Öğretim üyesi tahtaya yazarak zaman harcamaz, öğrenci de not tutmak yerine öğretim üyesini dinleyebilir. Ben ders notlarını mümkün olduğu kadar geniş tutarak, öğrencilerin dersten sonra da başvuruda bulunacakları bir kaynak hazırlamayı amaçladım. Ancak yine de ders notlarım dersi izlemeden konun öğrenilmesini sağlayacak kaynaklar değildir. Konuları tam anlamıyla kavramak için dersleri izlemek, gerekirse ders notlarının yanına bazı açıklamalar yazmak ve derste sorulan sorular üzerine açıklanan noktalara dikkat etmek gereklidir. Derste başarılı olmak için önerdiğim kitabı almak zorunlu değildir. Ancak üniversite düzeyinde anlatılan bir konuyu kavramak için tek bir kaynağa bağlı kalmadan değişik kaynaklardan yararlanılarak araştırma yapılmalıdır. Önerdiğim kitaplar konun daha iyi anlaşılması, ek problemler içermesi ve gerektiğinde başvuru kaynağı olarak kullanılması açısından önemlidir. Kitabı satın almasanız bile kütüphaneden almanızı öneriririm. Günümüzde basılı kitaplara ek olarak Internet'te de bir çok elektronik kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklar ilgili derslerin web sayfalarında belirtilmektedir.
Sorular
2. Ben ..... Üniversitesinde öğretim üyesiyim/öğrenciyim. Ders notlarınızı kendi dersimde kullanabilir miyim?
Ders notlarımı web siteme koyarken İTÜ dışından erişimle ilgili hiç bir kısıtlama getirmedim. Konuya ilgi duyanların, hazırladığım kaynaklardan yararlanmasından memnuniyet duyarım. Öğrencilerin kendi bilgilerini arttırmak için ders notlarını kullanmalarında bir sakınca yoktur. Ancak kendi öğreniminizin dışında, örneğin ders vermek amacıyla ya da bir yayında (basılı veya elektronik) kullanacaksanız etik açıdan referans (kaynak) göstermeniz gerekir. Önerim, benim sayfama bağlantı koymanızdır. Çünkü ben ders notlarımı ilerleyen teknolojiye ve derslerde edindiğim anlatım deneyimine göre sürekli güncelliyorum.
Creative Commons License
Ders notlarımın lisansı bana aittir. Lisans: Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Sorular
3. Siz benim danışmanım değilsiz; yine de size gelip belli bir konuda danışabilir miyim?
Her dönem başında haftalık çalışma çizelgemi ve öğrencilerle görüşme saatlerimi web sitemde duyuruyorum. Bu saatler için randevu alıp gelebilirsiniz.
Sorular
4. Takıldığım bir problem var, e-posta ile çözmeme yardımcı olur musunuz?
Zamanım kısıtlı olduğundan bu tür yardımlar için tez/bitirme öğrencilerime ve ardından verdiğim derslerimle ilgili problemlere öncelik veriyorum. Eğer zamanım yeterli olursa başka problemlerle ilgili olan e-postalara da cevap yazmaya çalışıyorum. Eğer böyle bir e-mektubunuza yanıt veremediysem önemsemediğimden değil zaman bulamadığımdandır.
Sorular
5. Object-Oriented Programming (OOP) dersinde neden C++ öğretiyorsunuz? Java (ya da C#) daha iyi olmaz mı?
Bu soru bir yanlış anlamadan kaynaklanıyor. Dersin adından da anlaşılacağı gibi ben C++ (ya da Java, C#) değil nesneye dayalı programlama (OOP) yöntemini öğretmeye çalışıyorum. Bu derste sadece örnekleri C++ ile veriyorum. Java (C#) da olabilirdi. Zaten yüksek lisansta verdiğim “Nesneye dayalı modelleme ve tasarım” dersinde (bkz Nesneye dayalı modelleme ve tasarım) örnekleri Java ile veriyorum. OOP felsefesini kavramış olan biri bu felsefeyi destekleyen herhangi bir dili de kolaylıkla öğrenebilir. Zaten ileride, günümüzde öğretilen programlama dillerinden başkalarının çıkması da olası. Yapılan işe ve uygulamaya göre değişik dillerin hepsinin kullanım yeri var. Bence önemli olan felsefeyi ve düşünce biçimini kavramaktır. Dilin ya da platformun mekanik kuralları kolaylıkla öğrenilebilir. Satranç oynamak gibi, taşların hareketlerini öğrenmek kolaydır, bunlar kitaptan da öğrenebilir, ama usta bir oyuncu olmak için düşünce yapısını deneyim ile geliştirmek gerekir.
Konu ile ilgili bir yazı: Computer Science Education
Örneklerimi C++ ile vermekte beni cesaretlendiren durumlardan biri de C++'dan diğer dillere geçmenin kolay olmasıdır. Bitirme ödevi aşamasında bile Java’ya (veya C#’a) kolaylıkla geçen öğrencilerim oldu (bkz Tamamlanan Tezler).
Üniversitelerde programlamaya hangi bölümde hangi dille başlanacağı bütün dünyada hala tartışılan ve belli bir sonuca ulaşmamış bir konudur.
Sorular
6. Object-Oriented Programming (OOP) dersi için hangi derleyiciyi ve platformu önerirsiniz?
Derste verilen örnekler, derleyici ve platformdan bağımsız olarak C++'nın son standardına göre yazılmıştır. Bu nedenle örnekler, ISO/IEC 14882 (Son sürüm: 2011) standardını destekleyen herhangi bir derleyici ile herhangi bir işletim sistemi (Windows veya Unix/Linux) altında derlenip çalıştırılabilir.
Sorular
7. Sınavda beklediğimden düşük bir not aldım (hatalarımı merak ediyorum). Gelip kağıdımı görebilir miyim?
Lisans derslerimin sınav kağıtlarını okunduktan sonra dersin yardımcısına bırakıyorum. Onun görüşme saatlerinde kağıtlarınızı görebilirsiniz. Çoğunlukla sınavlardan sonra soruların çözümlerini web sayfasında duyuruyorum. Kağıdınızı görmeye gitmeden önce mutlaka çözümleri alıp inceleyiniz. Eğer ben çözümleri duyurmadıysam kendiniz soruların doğru cevaplarını hazırlayınız.
Eğer kağıdınızı inceledikten sonra aldığınız notta bir hata olduğunu düşünüyorsanız dersin yardımcısına gerekli bilgileri verin; ben kağıdınızı tekrar incelerim.
Yüksek lisans derslerimin sınav kağıtları ise bende durmaktadır. Yüksek lisans öğrencileri benden randevu alarak kağıtlarını görebilirler.
Sorular
8. Ödev/proje teslim tarihini erteleyebilir misiniz?
Hayır.
Projelerin (ödevlerin) teslim tarihlerini belirlerken o projenin (ödevin) ne kadar sürede yapılabileceğini ve başka derslerden de ödevleriniz (hatta sınavlarınız) olduğunu dikkate alıyorum. Projelerde teslim tarihinin katı olmasının nedeni belli kısıtlara uyarak disiplin altında çalışmanızı sağlamaktır. Çalışma dünyasında (gerçek dünyada) da projelerinizi iş yoğunluğunuza rağmen belli süreler içinde yetiştirmeniz gerekecektir. Derslerde amacım sizi mühendislik dünyasına mümkün olduğu kadar hazırlamaktır, eziyet etmek değil.
Projenizi (ödevinizi) teslim gününde yapabildiğiniz kadarıyla teslim edin.
Sorular
9. Sınav tarihini değiştirebilir misiniz?
Yıliçi sınavlarının tarihlerini dersler başladıktan sonra ilk iki hafta içinde ilgili dersin web sayfasında duyuruyorum. İki yıliçi sınavı yapılan derslerin sınavlarını 6. ve 12. (+/- 1) haftalara, tek sınav yapılan derslerin yıliçi sınavını da 8. ya da 9. haftaya yerleştiriyorum. Haftaların seçiminde, o dönemki tatiller ve derste işlemeyi öngördüğüm konular etkili oluyor. Bu nedenle sınavların tarihilerini çok esnek olarak belirleyemiyorum. Yine de sınav tarihiyle ilgili bir problem olduğunu düşünüyorsanız tarihleri duyurduğum hafta içinde bunu bildirirseniz tarihleri düzenlemeye çalışırım. Duyurudan bir hafta sonra ise tarihleri değiştirmem mümkün olmamaktadır.
Dönem sonu sınavlarının tarihleri ise otomasyon sistemi tarafından belirlenmektedir. Bu konuda benim bir etkim olmamaktadır.
Sorular
10. Bilgisayar Mimarisi dersinin çok zor olduğu söyleniyor, doğru mu?
İnsanlar biribirlerini korkutmaktan hoşlanıyorlar. Aslında bu da bir bakıma iyi oluyor ve ders için çaba harcanmasını sağlıyor.
2003-2004 öğretim yılında Bilgisayar Mimarisi dersini benden alan 70 kişiden 10 kişinin dönem sonu notu FF olmuş, 48 kişi ise AA-CC arası not alıp koşulsuz geçmiş. Kabaca baktığımızda dersi alan öğrencilerin yaklaşık %86'sı dersi geçmiş, %69'u da koşulsuz geçmiş. Yakından incelediğimde, FF alan 10 kişinin ikisi hiç bir derse ve sınava gelmemiş. Bir kişi yılsonu sınavına girmemiş, biri boş kağıt vermiş, biri hiç bir ödevi yapmamış, biri sadece bir ödev vermiş, diğeri de sınav notları düşük olmasına rağmen dört ödevden sadece ikisini teslim etmiş. Dönem sonu sınavına girmeyen ve boş kağıt veren öğrencileri değerlendirme dışı bıraktığımızda dersten geçme oranının %91 olduğunu görüyoruz.
Elbette bütün bunlar dersin kolay olduğu anlamına gelmiyor; gerekli çaba gösterildiğinde bu dersten geçilebildiği gösteriyor.
Bilgisayar Mimarisi dersinin öğrencilere zor gelmesinin bir kaç nedeni var. Bu ders bölümümüzün donanımla ilgili son dersi ve önceki donanım derslerinde ( Lojik Devreleri, Donanım Organizasyonu, Mikroişlemci Sistemleri ve ilgili laboratuvarlar) anlatılan konularla yakından ilgili. Bu nedenle geçmiş derslerdeki konuları da iyi anlamış olmak ve unutulan bilgileri tazelemek gerekiyor. Dersi zor yapan nedenlerden biri de tasarıma dayalı bir ders olmasıdır. Sadece belli bilgileri ezberleyip sınavda başarılı olmak mümkün değil. Mutlaka o bilgileri problem çözerken (tasarım yaparken) nasıl kullanacağınızı da kavramış olmanız gerekir. Bunu kavramak için de mümkün olduğu kadar çok problem çözmek gerekir. Dersin web sayfasında eski yıllara ait soruları, çözümleri ve uygulamaları veriyorum. Bazen öğrencilerim dersle ilgili daha fazla alıştırmaya ve çözülmüş probleme gerek olduğunu söylüyorlar. Onlara kısmen katılıyorum ve önümüzdeki dönemlerde uygulama sayısını arttırmayı düşünüyorum.
Sonuç olarak Bilgisayar Mimarisi dersi ile ilgili olarak öğrencilerime önerim; önceki donanım derslerinde ve laboratuvarlarında edindikleri bilgilerini tazelemeleri ve tasarıma yatkın düşünmeye yönlenmeleridir.
Sorular
11. Benim yıliçi notlarım düşüktü, bugünkü final sınavım da kötü geçti, ama bu dersten geçmem lazım (okulum uzuyor, ailem kızıyor, okuldan bıktım vs.) bana yardımcı olur musunuz?
Nasıl olabilirim? Artık yapılabilecek şeyler tükenmiş. Eğer bu dersle ilgili bir problemin olduğunu yıl içinde bana söyleseydin dersi çalışmanda sana yardımcı olurdum. Analayamadığın yerleri ve soruları bana ya da dersin yardımcısına sorabilirdin.
Bütün notlar belli olduktan sonra ben sadece sınıf ortalamasına ve öğrencilerin sıralamasına göre harfli notları belirliyorum. Düşük ortalamaya sahip bir öğrencinin sırasını yükseltmem mümkün olmaz.
Senin için üzgünüm; öğrencilerimin kalması beni memnun etmez ancak artık yapacak bir şey yok.
Sorular
Güncelleme devam ediyor ....
[ Dr. Feza BUZLUCA ]