H. Turgut Uyar

BitBucket GitLab GitHub SourceForge LinkedIn SlideShare

adres:
telefon: 0212 2853632
e-posta:
uyar [AT] itu edu tr — GnuPG KeyID: 0x1E18F231

İTÜ Akademi sitesindeki sayfam

Haftalık planım

Kış Bahçesi

Dersler

Introduction to Information Systems
Belge işleme, HTML/CSS, resim işleme, veri işleme, programlamaya giriş.
Introduction to Scientific and Engineering Computation
Algoritmalar. Denetim akışı yapıları. Türetilmiş veri tipleri, vektörel veri tipleri. Soyutlama. Temel giriş/çıkış işlemleri. Basit sayısal yöntemler.
Discrete Mathematics
Sayma, önermeler, yüklemler, tanıtlama yöntemleri, kümeler, bağıntılar, fonksiyonlar, çizgeler, ağaçlar, cebirsel yapılar.
Database Management Systems
Bağıntı modeli, SQL, uygulama geliştirme, nesne-bağıntı eşleştirmesi, normalizasyon, varlık-ilişki modeli, eşzamanlı çalışma, NoSQL.
System Programming
İşletim sistemi çekirdeği, çekirdek modülleri, aygıt sürücüler.
Bilişim Etiği
Profesyonel etik, mahremiyet, fikri mülkiyet, bilişim teknolojisinin toplumsal etkileri.
Functional Programming
Rekürsiyon, cebirsel veri tipleri, kalıp eşleştirme, yüksek mertebeden fonksiyonlar, fonksiyonel veri yapıları, üşengeç hesaplama, monadlar.
Bitirme ödevleri
Öğrencilerimin geçmiş yıllarda tamamladıkları bitirme ödevleri ve önümüzdeki dönemler için proje fikirleri.

Belgeler

Programlamaya Giriş Ders Notları
Programlamaya giriş dersleri için C programlama dili üzerine kurulu notlar.
Sunumlar
Derslerde kullandığım sunumların kaynak dosyaları.
Flask Application Development Tutorial
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri dersi projesi için hazırlanmış, Flask ile uygulama geliştirmeyi anlatan bir belge.
Wicket Application Development Tutorial
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri dersi projesi için hazırlanmış, Apache Wicket ile uygulama geliştirmeyi anlatan bir belge.

Projeler

pygenstub
Python kaynak kodundan tip belirtim dosyası türetme aracı.
Piculet
XML (ve HTML) belgelerinden XPath sorgularıyla veri çekme.
Calico
Komut satırı programları için giriş-çıkış sınayıcı.
katkıda bulunduğum: IMDbPY
IMDb sayfalarından veri çekmek için HTML ayrıştırıcıları.

İlgi Alanları

  • Sezgisel Optimizasyon
  • Alana Özgü Diller