List of Publications:

UZUNER, F., TEMİZ, V. ve GEDİKTAŞ, M. "Çeşitli Katkılı ve Katkısız Polimerlerin Polimer/Çelik Temas Durumunda Sürtünme ve Aşınma Özelliklerinin Deneysel Tayini" 6. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi., pp 285-294, ODTÜ, Ankara 1994.

 TEMİZ,V. ve ARAN, A., “Yüksek Öğretimde Kalite ve Akreditasyon”, V. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu, TMMOB, pp 107-116, Y.T.Ü. Kasım 2003.

 PARLAR, Z. ve TEMİZ, V., “Alumina Katkılı PTFE Kaymalı Yatakların Tribolojik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi“, 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi, pp 815-823, Pamukkale Üniv., Denizli, Nisan 2004.

ERTUĞRUL, Ş. ve TEMİZ, V., “Hidrolik/Pnömatik Bir Boya Robotunun Eğitim Amaçlı Endüstriyel Kontrolü”, 12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu UMTS2005, pp 559-564, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Haziran 2005.

PARLAR, Z., KOCABAL, Y.Z., TEMİZ, V. ve DERBENTLİ, T., “Üniversitelerde Staj Uygulamaları ve Sanayi-Üniversite İşbirliği Açısından Önemi”, USİMP, Universite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, pp 155-163, Adana, Haziran 2008.

TEMİZ, V., UZUNER, F. and GEDİKTAŞ, M. "The Effect of Fillers and Filling Ratio on the Friction and Wear Characteristics of Polytetrafluoroethylene" , 7. International Machine Design and Production Conference, pp 389-399, METU, Ankara 1996.

GEDİKTAŞ, M., TEMİZ, V. "Untersuchungen über den Reibungswert von Dichtungs-elementen",  Festschrift G. Pahl , pp 3-10, Juni 1990.

GEDİKTAŞ, M. und TEMİZ, V., "Tribologische Eigenschaften der Gleitlagerbüchsen aus Polymerwerkstoffen in wässriger Umgebung", Gedenkkolloquium Wolfgang Beitz, pp 277-290, Springer-Verlag, 1999.

TEMİZ, V. and PARLAR, Z., “An Experimental Study on the Tribological Properties of Internally   Lubricated  and  Unlubricated  Polyamide 6”,   Int.  Conf. on   Lubrication Techniques, pp 126-133, BU, October 1999.

TEMİZ, V. and GEDİKTAŞ, M., “An Experimental Study on the Tribological Behaviour of Dry Rubbing Polymer Journal Bearings”, Balkantrib’2002, 4th Int.Conf. on Tribology, pp 529-537, Erciyes University, Kayseri, Turkey, June 2002.

TEMİZ, V. and PARLAR, Z., “The Effect of Internal Lubrication and Graphite Filler on the Friction and Wear Properties of Cast Polyamide 6”, Balkantrib’2002, 4th Int.Conf. on Tribology, pp 497-503, Erciyes University, Kayseri, Turkey, June 2002.

TEMİZ, V. and PARLAR, Z., “The Effect of Surface Temperature on the Friction and Wear Properties of Polyamide 4.6”, Mediterraneantrib’2002, 2nd Int.Conf. on Tribology, pp 145-152, Erciyes University, Kayseri, Turkey, June 2002.

TEMİZ, V. and PARLAR, Z., “Experimental Analysis of Friction and Wear Characteristics of Dry Sliding PTFE Journal Bearings”, 6th Biennial Conf. On Engineering Design and Analysis, ASME International, ADM-002, Istanbul Technical University, Turkey, July 2002.

PARLAR, Z. and TEMİZ, V., “Tribological Performance of Cast Polyamide Under Relatively High Temperatures”, 6th Biennial Conf. On Engineering Design and Analysis, ASME International, ADM-014, Istanbul Technical University, Turkey, July 2002.

TEMİZ, V. and PARLAR, Z., “The Effect of Operating Temperature on the Tribological Properties of Filled and Unfilled Polyimide”, 10th International Conf. On Machine Design and Production, pp 319-331, METU, Cappadocia, Turkey, September 2002.

PARLAR, Z. and TEMİZ. V., “An Experimental Study of Tribological Characteristics of Al2O3 Filled PTFE Journal Bearings”, 9th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT2005, pp 1089-1092, Antalya, TURKEY, September 2005.

SÜZEN, E., TEMİZ, V. and PARLAR, Z., “An Experimental Analysis of the Friction  Characteristics of Compression Packing Materials”, 12th International Conf. On Machine Design and Production, pp 509-518, METU, Kuşadası, Turkey, September 2006.

ALTINKAYNAK , A., PARLAR, Z. and TEMİZ, V, “The effect of filled materials on friction induced noise in polyamide”, Inter-Noise 2007, İstanbul, in07-210

ERKAN, T.,, PARLAR, Z. and TEMİZ, V, “Effect of surface roughness on friction induced noise in cast polyamide”, Inter-Noise 2007, İstanbul, in07-207

ERBİL, E., PARLAR, Z., TEMİZ, V., “Performance Characteristics of Polyurethane Foam Gaskets”, 12th International Research/Expert Conference TMT 2008, August 2008, Istanbul, TMT08-212

KERKÜKLÜ, Y., PARLAR, Z., TEMİZ, V., İMRAK, E.C., “The Effects Of The Shaft Surface Roughness On Performance Of The Rotary Shaft Seals”, The 13th International Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design, August 2008, Slovakia

ÜNGÖR, M.Y., TEMİZ, V., PARLAR, Z., “Performance Characteristics Of Reciprocating Seals”, The 13th International Conference on Machine Design and Production, September 2008, İstanbul, Turkey

TEMİZ, V. and GEDİKTAŞ, M., “An Experimental Study on the Tribological Behaviour of Dry Rubbing Polymer Journal Bearings”, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.10, No.4, pp518-528, 2004.

ERBİL, E., PARLAR, Z., TEMİZ, V., “Performance Characteristics of Polyurethane Foam Gaskets”, Archives of Materials Science, Vol. 28, No. 1-4, pp 40-44, 2007

TEMİZ, V. ve YENİLMEZ, A., "Rulmanlı Yataklarda Yeni Ömür Teorileri" , Makine Market, Sayı 27, pp 88-90, Şubat 1999.

GEDİKTAŞ, M., TEMİZ, V., PALABIYIK, İ.M. ve BAYKARA, C., "Lineer Hareketli Sızdırmazlık Elemanlarında Yağ Kaçağı, Yağ Filmi Kalınlığı ve Sürtünme Kuvvetinin Ölçülmesi", Makine Market, Sayı 28, pp 142-146, Mart 1999.

 TEMİZ, V., PALABIYIK, İ.M. ve BAYKARA, C., “Yüzey Pürüzlülüğü ve Ölçüm Parametreleri”, Makine Market, Sayı 32, pp 108-113, Ağustos 1999.

TEMİZ, V., PARLAR, Z., “Anizotropinin Yeni Suni Malzemelerin Geliştirilmesi ve Parça Tasarımında Bir Prensip Olarak Uygulanması”, Makine Market, Sayı 34, pp 106-110, Ekim 1999.

TEMİZ, V., PARLAR, Z., “Kuru Sürtünmede Oluşan Sürtünme Isısının İncelenmesi”, Makine Market, Sayı 35, pp 118-121, Kasım 1999.

GEDİKTAŞ, M., PARLAR, Z., TEMİZ, V. “The Effect of Internal Lubrication and Operating Temperature on the Tribological Characteristics of Cast Polyamide 6”, Prof. Dr. Mustafa GEDİKATAŞ anı kitabı, Eylül 2007, İstanbul

GEDİKTAŞ, M. , TEMİZ, V.,  PALABIYIK, İ.M. ve PARLAR, Z. Makina Elemanları Problemleri, Çağlayan Kitabevi, 1999.