Kişisel Bilgiler Şumnu  1964 doğumlu, evli, 2 çocuklu.
İlgi Alanları Polimer malzemeler ve bunların tribolojisi, Sızdırmazlık Sistemleri ve Elemanları, Kaymalı Yataklar, Yuvarlanmalı (Rulmanlı) Yataklar, Triboloji.
Verdiği Dersler Makina Elemanları I, Makina Elemanları II, Plastik Malzemelerle Konstrüksiyon, Güç İletimi, Polimer Esaslı Kompozitlerle Konstrüksiyon, Uygulamalı Makina Projesi, Havacılık Tasarım Elemanları.

           AKADEMİK DERECELER:

1986  Lisans  

İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi.

1989 Yüksek Lisans 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez: U-Ring Yağ Keçelerinin Fonsiyonel Karakteristiklerinin Deneysel Tayini.

1998 Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez: Çeşitli Katkılı ve Katkısız Polimer Yatakların Sürtünme ve Aşınma Karakteristiklerinin Deneysel Tayini.

1998 Öğr. Gör. İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Konstrüksiyon Anabilim Dalı
1999  Yard. Doç. İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Konstrüksiyon Anabilim Dalı