2019/2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Dersleri

MAK342 Makina Elemanları II

MAK4030 Konstrüksiyonda İleri Konular

MAK403 Uygulamalı Makina Projesi

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM KURULU KARARI

i-) Dersin yılsonu başarı notunun AA olabilmesi için, yılsonundaki ham notun en az 80 (100 üzerinden) olması gereklidir.

ii) Yılsonundaki ham notu 45’in  (100 üzerinden) altında olan öğrencinin başarı notu kesinlikle FF’dir.

iii) Dersin yılsonu sınavına girmek için  (vize şartı),  derse en az %70 devam etmiş olmak gereklidir.