POPÜLER BİLİMSEL YAZILAR| POPULAR SCIENCE ARTICLES IN TURKISH

 

2013

Taymaz, T.

2011

Taymaz, T., Yolsal-Çevikbilen, S., Çubuk, Y. (2011). Kabuktaki Kargaşa – 2011 Van Depremleri, ATLAS Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi, Sayı 225, sayfa 100-106, Aralık 2011.

2009

Seda Yolsal ve Tuncay Taymaz (2009). 6 Nisan 2009 L’Aquila-İtalya Depremi. NTV Bilim, sayfa 12, Mayıs 2009.

 

Serpil Yıldız ve Tuncay Taymaz (2009). 1999 Depreminin 10. yılının ardından: iki deprem, iki deneyim. NTV Bilim, sayfa 110-127, Ağustos 2009.

2006

Taymaz, T. ve Yolsal, S. (2006). Fay Hattında Çılgınlık. ATLAS Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi, No: 2006/06, sayfa 174-177, Haziran 2006.

Çağlar, İ. ve Taymaz, T. (2006). Doğu Anadolu'da Depremin Elektromanyetik Röntgeni Çekiliyor. TÜBİTAK Bilim ve Teknik, sayı. 459, sayfa 68-70, Şubat 2006.

Çağlar, İ. Taymaz, T., Yolsal, S. ve Avşar, Ü. (2006). Aktif Tektoniğin İkramı: Sıfır Zararlı Jeotermal Enerji, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, sayı. 464, sayfa 50-52, Temmuz 2006.

2005

Taymaz, T., Tan,O., Yolsal, S., Yalçıner, A., Karakuş, H., Özer, C., Kuran, U.  (2005). Bizde de Olur mu? 26 Aralık 2004 Mw ~ 9.1 Kuzey Sumatra (Endonezya) Depremi ve Tsunami Oluşumu, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, sayı: 446, sayfa: 38-44, Ocak 2005 - Deprem ve Tsunami 

Taymaz, T., Tan,O., Yolsal, S., Yalçıner, A. ve Kuran, U. (2005). 28 Mart 2005 Kuzey Sumatra Depremi. TÜBİTAK Bilim ve Teknik, No: 449, p. 4-5. Nisan 2005.

Taymaz, T., Tan., O. ve Yolsal, S. (2005). 17-21 Ekim 2005 Sığacık Körfezi-İzmir Depremleri ve Uluslararası EGELADOS Projesi, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, sayı. 456, sayfa 10-11, Kasım 2005.

Taymaz, T. ve Yolsal, S. (2005). 26 Aralık 2004 Kuzey Sumatra Depremi (Mw ~9.1). Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, No: 438, sayfa 55-57.

2003

Taymaz, T., Tan,O. ve Yolsal, S. (2003). Türkiye'nin Levha Tektoniği. TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Sayı: 432 (Kasım 2003), Sayfa: 64.

2002

Taymaz, T. ve Tan,O. (2002). Maymundağı ve Denizli Havzasına Dikkat. Cumhuriyet Bilim Teknik, Sayı: 778 (16 Şubat 2002), Sayfa: 6.

Taymaz, T. ve Tan,O. (2002). Göller Bölgesi'nin Depremselliği: Sultandağı Depremi. TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Sayı: 412 (Mart 2002), Sayfa: 54-55.

2001

Taymaz, T. ve Tan, O. (2001). 16 Ocak 2001 (Md=4.2) İstanbul Depremi, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, No: 399 (Şubat 2001), pp 26-28.

Taymaz, T, Tan, O. ve Yolsal, S. (2001). 13 Ocak 2001 (Mw=7.6) EL Salvador Depremi, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, No: 399 (Şubat 2001), p.  30-32.

Taymaz, T, Tan, O. ve Yolsal, S. (2001). 26 Ocak 2001 (Mw=7.6; Ms=7.9) Guajarat-Ahmedabat (Hindistan) Depremi, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, No: 400 (Mart 2001).

Taymaz, T. ve Dağıstanlı, M.A. (2001). Türkiye'nin Kritik Deprem Noktaları,  ATLAS Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi, Mayıs 2001.

Taymaz, T. (2001). Marmara Depreminin Otopsi Raporu, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, No: 403 (Haziran 2001), p. 26-27.

2000

Güney, A.B. ve Taymaz, T. (2000). Marmara'da Deprem Etkinliklerine Bir Bakış: Marmara Bölgesi ve Çevresinin 17 Ağustos1999 Gölcük Depremi Öncesi ve Sonrası Deprem Etkinliklerine Bir Bakış. Cumhuriyet Bilim-Teknik, No: 703 (9 Eylül 2000), pp 19-20-21.

Taymaz, T. (2000). Çankırı Depremini Gölcük Depremi Etkiledi: 6 Haziran 2000 Orta (Çankırı) Depremi (Mw=6.0) ve Çevresinin Depremselliği Kuzey Anadolu Fayı'nın Deprem Potansiyeli ve Fay Düzlemi Çözümleri, Cumhuriyet Bilim-Teknik, No: 707, (7 Ekim 2000), pp. 20-21.

Taymaz, T. (2000). Orta (Çankırı) Depremi ve Kuzey Anadolu Fayı, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, No: 396 (Kasım 2000), p 98-99.

Taymaz, T. ve Tan, O. (2000). Sultandağı Depremi ve Göller Bölgesinin Depremselliği. Cumhuriyet Bilim-Teknik, No: 719 (30 Aralık 2000), pp. 18-19.

1999

Taymaz, T. (1999). Türkiye'nin Gerçeği Deprem: Marmara Bölgesi'nin Aktif Tektoniği ve Ulusal Deprem Agı'nın Kurulmasının Zorunluluğu Üzerine. Cumhuriyet Bilim-Teknik, No: 650 (4 Eylül 1999), p 6-7 ve 23.

Taymaz, T. (1999). İstanbul Depremleri: Bugünkü Durum ve Geçmişteki İki Büyük Deprem. Cumhuriyet Bilim-Teknik, No: 651 (11 Eylül 1999), p 8-11.

Taymaz, T. (1999). Atina ve Çevresinde N'oluyor? Cumhuriyet Bilim-Teknik, No: 652 (16 Eylül 1999), p 18-19.

Taymaz, T. (1999). Büyük Marmara Fayı: Niçin, Nerede ve Ne Olabilir? (Xavier Le Pichon, Tuncay Taymaz, A.M. Celal Şengör), Cumhuriyet Bilim-Teknik, No: 661 (20 Kasım 1999), p 8-11.

Taymaz, T. (1999). Marmara Bölgesi'nin Aktif Tektoniği:1999 Gölcük-Düzce Depremleri. Cumhuriyet Bilim-Teknik, No: 662 (27 Kasım 1999), p 12-13.

Taymaz, T. (1999). Deprem Erken Bilgi Sistemi. Cumhuriyet Bilim-Teknik, No: 665 (18 Aralık 1999), pp 12-13 ve 21.

Taymaz, T. (1999). Marmara Bölgesi'nin Aktif Tektoniği: 1999 Gölcük-Düzce Depremleri. İTÜ-VAKIF Dergisi, No: 30 (Aralık 1999), pp 32-36.

Taymaz, T. (1999). 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Depremlerinin Yüzey Kırıkları ve Sismolojik Özellikleri (Ömer Emre, Tuncay Taymaz, Tamer Yigit Duman, Ahmet Doğan). İTÜ-VAKIF Dergisi, No: 30 (Aralık 1999), pp 42-48.

Taymaz, T. (1999). Ulusal Standart Deprem İstasyonları Ağı, Erken Uyarı Sistemi ve Deprem Bilgi Bankası. İTÜ-VAKIF Dergisi, No: 30 (Aralık 1999), pp 75-78.

Taymaz, T. (1999).  Marmara Bölgesi'nin Aktif Tektoniği: Gölcük-Düzce Depremleri, Ulusal Standart Deprem İstasyonlari Ağı, Erken Uyarı Sistemi ve Deprem Bilgi Bankası, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, No: 385 (Aralık 1999), pp 44-47.

Taymaz, T. (1999). 1999 Gölcük ve Düzce Depremlerinin Yüzey Kırıkları ve Sismolojik Özellikleri. (Ömer Emre, Tuncay Taymaz, Tamer Yiğit Duman, Ahmet Doğan). TÜBİTAK Bilim ve Teknik, No: 386 (Ocak 2000), pp 38-42.

1998

Taymaz, T. (1998). İTÜ'de Hangi Bölüm Ne Kadar Üretken? (How Productive is the Individual Departments at İTÜ?), Cumhuriyet Bilim-Teknik, No: 566 (24 Ocak 1998), pp 16.

Taymaz, T. (1998). İTÜ Daha Çok Çalışmalı ! (İTÜ Should Work More!), Cumhuriyet Bilim-Teknik, No: 576 (Nisan 1998), p 16.

1997

Taymaz, T. (1997). Dinamik Yerküremiz ve Depremler (Our Dynamic Earth and Earthquakes), Cumhuriyet Bilim-Teknik, No: 525 (12 Nisan 1997), p 10.

1995

Taymaz, T. (1995). Turkiye'nin Gerçeği: Deprem (Turkey's Reality: Earthquakes), Cumhuriyet Bilim-Teknik, No: 447 (14th October 1995), pp 8-11.

Taymaz, T. (1995). Marmara Bölgesinin Aktif Tektoniği (Active Tectonics of the Sea of Marmara Region NW Turkey), Cumhuriyet Bilim-Teknik, No: 450 (4th November 1995), pp 6-7.