Doç.Dr. Erol Şenocak                                 

İstanbul Teknik Üniversitesi,  Makina Fakültesi,  Gümüşsuyu, 34437 İstanbul  
Tel: (212) 293 1300 / 2722   
Faks: (212) 245 0795   
E-posta: senocak@itu.edu.tr

Lisans: İTÜ, Uçak Müh., 
Y.Lisans: Michigan, Uçak Müh.
Doktora: Michigan, Uçak Müh.

Çalışma Alanı: Yapıların analizi, Kompozit Malzemelerin Mekaniği,
Sonlu Elemanlar Yöntemi, Yapısal Optimizasyon, 
Zamana Bağlı Yüksek Hızda Deformasyon Davranışları

FEM SOLUTIONS

HW#4    SOLUTIONS

HW#5     SOLUTIONS