ÖZGEÇMİŞ

1. KİŞİSEL BİLGİLER

Adı ve Soyadı                                : Ahmet Duran ŞAHİN

Medeni Hali                                  : Evli ve iki çocuk babası

İş Adresi                                        : İstanbul Teknik Üniversitesi

                                                 Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

                                                              80626 Maslak-İstanbul-Türkiye

       Tel                                                : 212- 285 31 27, 0 555 721 17 51

Ev Adresi                                      : Atakent Mah. Türkler Cad., No:2 A-8,

                                                 Ümraniye – İstanbul-Turkey

E - mail                                         : sahind@itu.edu.tr      

Bildiği Yabancı Diller                   : İngilizce

2. EĞİTİM DURUMU

 

 2006-                                       :Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji

                                                   Mühendisliği Bölümü.

 

1996-2002                         :Doktora, İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji

                                                   Mühendisliği Bölümü.

1994-1996                                 : Yüksek Lisans , İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji             

                                 Mühendisliği  Bölümü.              

1989-1994                               : Lisans , İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji              

Mühendisliği  Bölümü (Bir yıl İngilizce hazırlık dahil).

 

3. İŞ TECRÜBESİ

Aralık 1994-2002                    : Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji             

                                 Mühendisliği  Bölümü,  İstanbul-Türkiye.

 

           2002-2006                    : Dr. Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji             

                                                  Mühendisliği  Bölümü,  İstanbul-Türkiye.

 

            2006-                           :Doç. Dr.

 

Yurtdışı Deneyimi                 :Ekim, 2004-Nisan, 2005 University of Ontario, Institute of Technology, Canada doktora sonrası araştırma.

 

Yönetim Deneyimi                 : 2006-     ; İTÜ, Meteoroloji Müh. Bölüm Başkan Yardımcılığı

 

4. ARAŞTIRMA ALANLARI

 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

·    İklim-Enerji ilişkileri

·    Rüzgar Enerjisi

·    Güneş Enerjisi

·    Rüzgar-Güneş Hibrit Sistemleri

·    Ekserji

 

Meteorolojik ve İstatistiksel  Modelleme

 

 

 

5. BİLİMSEL YAYINLARI

 TEZLER

1- Lisans                                 : “ Rüzgar Enerjisi Hesaplamalarında Yeni Bir Yöntem”, 

                                                  İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji Müh. Böl., İstanbul,   

                                                  Haziran, 1994.

2- Yüksek Lisans                    : “Aylık Ortalama Güneş Işınımı Hesaplamalarında Ardışık 

                                                  Yerine Koyma Yöntemi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen 

                                                  Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Haziran, 1996.                                            

3- Doktora                               : “Türkiye Rüzgarlarının Alan-Zaman Modellemesi”, İstanbul

Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Ocak, 2002.

 

 

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A24. Şahin, A.D., “A Review of Research and Development of Wind Energy in Turkey” CLEAN-Soil Air Water, 36, 9, 734-742 (2008).

 

A23. Üstüntaş, T. and Şahin, A.D., “Wind Turbine Power Curve Estimation Based on Cluster Center Fuzzy Logic Modeling” Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 96, 5, 611-620 (2008).

 

A22. Sırdaş, S. and Şahin, A.D., “Relationship Between Drought and Solar Irradiaiton Variable” Hydrological Process, 22, 10, 1460-1472 (2008).

 

A21. Tarawneh, Q.Y. and A.D. Şahin, “ Solar Irradiance Polygon Concept and Application for Jordan” Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, 30(10), 932-941 (2008).

 

A20. Şahin, A.D. “A New Formulation for Solar Irradiation and Sunshine Duration Estimation”  International Journal of Energy Research, 31, 109-118, (2007).

 

A19.. Şahin, A.D., Dincer, I and Rosen M.A. “Thermodynamic Analysis of Solar Photovoltaic Cell Systems” Solar Energy Materials and Solar Cell, 91, 153-159, (2007).

 

A18. Şahin, A.D., Dincer, I and Rosen M.A. “New Spatio-Temporal Wind Exergy Maps” Journal of Energy Resources Technology, 128, 194-202, 2006.

 

A17. Şahin, A.D., Dincer, I and Rosen M.A. “Thermodynamic Analysis of Wind Energy” International Journal of Energy Research, 30, 8, 553-566 (2006).

                                               

A16. Şahin, A.D. and Şen, Z. “A New Spatial Prediction Model and its Application to Wind Records” Theoretical and Applied Climatology, 79, 45-54 (2004).

 

A15. Şahin, A.D. “Progress and Recent Trends in Wind Energy” Progress in Energy and Combustion Science-An International Review Journal, 30, 501-543 (2004).

 

A14. Şen, Z., A. Öztopal ve  A.D. Şahin. "Solar Irradiation Estimation from Sunshine Duration by Geno-Fuzzy Partial Approach" Energy Sources, 26, 4, 377-386 (2004).

 

A13. Tarawneh, Q.Y. ve A.D. Şahin, "Regional Wind Energy Assessment Technique with Applications" Energy Conversion and Manegement, 44, 1563-1574, (2003).

 

A12. Şahin, A.D. "Hourly wind velocity exceedence maps of Turkey", Energy Conversion and Manegement. 44, 549-557, (2003).

 

A11. Şahin, A.D. ve Z. Şen, "First order Markov chain approach to wind speed modeling" Wind Engineering and Industrial Aerodynamic, 89, 3-4,  263-270 (2001).

 

A10. Şen, Z., A. Öztopal ve A.D. Şahin, "Application of genetic algorithm for determination of Angström equation coefficients." Energy Conversion and Manegement. 42, pp. 217-231, 2001.

 

A9. Şahin, A.D., M. Kadıoğlu, ve Z. Şen, "Monthly clearness index values of Turkey by harmonic analysis approach." Energy Conversion and  Manegement, 42, 933-940 (2001).

 

A8. Şen, Z. ve A.D. Şahin, "Spatial interpolation and estimation of solar irradiatiation by  cumulative semivariograms" Solar Energy, 71, 11-21, (2001).

 

A7. Şahin, A.D. ve Z. Şen, "Wind energy directional spatial correlation functions and applications for prediction" Wind Engineering, 24, 3, (2000).

 

A6. Öztopal, A., A.D. Şahin, Z. Şen ve N. Akgün, "On the regional wind energy potential of Turkey." Energy , 25, 189-200, (2000).

 

A5. Şen, Z. ve A.D. Şahin, "Solar irradiation polygon concept and application in Turkey" Solar Energy , 68, 1, 57-68 (2000).

A4. Şen, Z. ve A.D. Şahin, "Comment on local-scale variability of solar radiation in a mountainous region." Journal of Applied Meteorology, 37, 7, 740-741 (1998).

A3. Şahin, A.D. ve Z. Şen, "Statistical analysis of the Angström formula coefficients and application for Turkey." Solar Energy , 62, 1, 29-38 (1998).

A2. Şen, Z. ve A.D. Şahin, "Regional wind energy evaluation in some parts of Turkey." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 74-76, 7, 345-353 (1998) .

A1. Şen, Z. ve A.D. Şahin, "Regional assessment of wind power in western Turkey by the  cumulative semivariogram method." Renewable Energy,12, 2 (1997).

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

B7. Şahin, A.D. and Sırdaş, S. A new graphical approach between solar irradiation variables and drought. Inter. Con. Environmental Problems of  Mediterranean Region, 2002, Nicosia, Northern Cyprus.

 B6. Şen, Z. and Şahin, A.D., Refined wind energy calculation formulation. World Renewable Energy Congress-VI, pp. 2328-2331, Brighton, UK, 2000.

 

B5.  Şahin, A.D. ve Z. Şen, "Parametric wind energy calculation formulation," World Renewable Energy Congres, 1897-1900, Florence, Italy, 1998.

 

B4. Şahin, A.D., A. Gündüz ve Z. Şen, "Wind energy potential calculations in the Marmara Region of Turkey," Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production-SWEMP’98, 9-12, Ankara, Turkey, 1998.

 

B3. Şahin, A.D., "Cluster analysis of solar radiation in Turkey through Angström equation," The 3rd. International  Conference on New Energy Systems and Conversions. 131-136,  Kazan, Russia, 1997.

 

B2. Şahin, A.D. ve Z. Şen, "Refined wind energy formulation and its application in Turkey," The Second International Conference on New Energy Systems and Conversions. 357-360, İstanbul, 1995.

B1. Şen, Z., S. Topçu, ve A.D. Şahin, "Spatial radiation field variability in Turkey," The Second International Conference on New Energy Systems and Conversions. 203-210, İstanbul, 1995.

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

C11. Şahin, A.D. “Güneş Işınımı Modellemesinde Yeni Bir Yöntem”, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 188-197, Isparta, 2006.

 

C10. Sırdaş, S., A. Öztopal ve A.D. Şahin, "Yapay Sinir Ağları ile Rüzgar Şiddetinin Alansal   Modellemesi", IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Cilt II, 409-420, İstanbul, 2002.

 

C9. Öztopal, A., C. Kahya ve A.D., Şahin, "Yapay sinir ağları ile rüzgar şiddeti modellemesi", III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyum, 415-422, İstanbul, 2000.

 

C8. Koçak, K., Z. Şen, ve A.D., Şahin, "Hız süreklilik eğrilerinin rüzgar verilerine uygulanması", III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyum, 299-308, İstanbul, 2000.

 

C7. Şahin, A.D. ve A. Kılıç, "Toplam ışınım eldesinde konumsal ve zamansal model oluşturulması", III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyum, 75-80, İstanbul, 2000.

 

C6. Yiğit, Ö.A., A.D. Şahin, ve Z. Şen, "Ege Bölgeri rüzgar enerjisi potansiyeli ve risk analizi", I. Çevre ve Teknoloji Sempozyumu, 459-471, İstanbul, 2000.

 

C5. Tan, E. ve A.D. Şahin, "Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli", III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyum, 59-68, İstanbul, 2000.

 

C4. Gündüz, A., A.D., Şahin ve Z. Şen, "Marmara Bölgesi rüzgar enerjisi planlamasına giriş. II. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 91-98, İstanbul, 1997.

 

C3. Şahin, A.D. ve Z. Şen, "Batı Anadolu Bölgesinde rüzgar değişkenlerinin alansal normal dağılım grafik modelleri", II. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 83-90, İstanbul, 1997.

 

 

C2. Şahin, A.D. ve M. Kadıoğlu, M., 18-20 Haziran Karadeniz sellerinin enerji ve enerji kararsızlık indeksi analizi. Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler Sempozyumu, 7-9 Ekim, 1997, Ankara.

 

C1. Şahin, A.D., "Aylık ortalama güneş ışınımı hesaplamalarında ardışık yerine koyma yöntemi ile elde edilen katsayılar arasındaki Konumsal ve zamansal İlişki", II. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 181, İstanbul, 1997.

D. Diğer yayınlar (Ulusal Sempozyum Kitabı Editörlükleri) :

 

D6. Şen Z. Ve Şahin A.D., VII. Ulusal Trmiz Enerji Sempozyumu, 17-19 Aralık, 2008, İstanbul.

D5. Kadıoğlu M. ve Şahin, A.D. IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 25-28 Mart, 2008, İstanbul.

D4. Şen, Z, F. Karaosmanoğlu, A.D., Şahin,  A., Öztopal, A. ve M. Çetinkaya,  V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiri Kitabı. 26-28 Mayıs, 2004, İstanbul, ISBN: 975-6455-7-1.

D3. Şen, Z., F. Karaosmanoğlu, A.D., Şahin,  A., Öztopal, A. ve M. Çetinkaya,  IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiri Kitabı. 16-18 Ekim, 2002, İstanbul, ISBN: 975-92794-9-0/7-9.

D2. Şen, Z., F. Karaosmanoğlu, A.D. Şahin, ve E. Tan, "III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiri Kitabı", Basıldığı Yer: İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası,  2000.

D1. Şen, Z. ve A.D., Şahin, "II. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiri Kitabı", Basıldığı Yer: İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, 1997.

 

E. KİTAP BÖLÜMÜ

Kitap: Badescu V. (Ed.), Modeling Solar Radiation at the Earth’s Surface

Bölüm: Ahmet Duran Şahin and Zekai Şen, Solar Irradiation Estimation Methods from Sunshine and Cloud Cover Data. pp. 145-173, Springer Berlin Heidelberg, DOI: 10.1007/978-3-540-77455-6, ISBN: 978-3-540-77454-9 (Print) 978-3-540-77455-6 (Online), 2008.

 

 

F. ÖDÜLLER

 

2006, TÜBİTAK-TEŞVİK, Mühendislik Bilimleri Dalında.

2007, İstanbul Teknik Üniversitesi Onur Plaketi.

2007, JCI-TOYP, Türkiye, Fen ve Teknik Gelişmeler Birinciliği

 

G. HAKEMLİK YAPTIĞI DERGİLER

 

G1. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamic

G2. Energy

G3. International Journal of Energy Research

G4. Exergy

G5. Water Resources Managment

G6. Hydrological Sciences

G7. Energy and Building

 

H. SEMPOZYUM GÖREVLERİ

·         VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 17-19 Aralık, 2008, İstanbul,Türkiye.

·         Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı

·         V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 26-28 Mayıs, 2004, İstanbul, Türkiye.

· Organizasyon Komitesi Üyesi

·  Sempozyum Sekreteri

·         IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 16-18 Ekim, 2002, İstanbul, Türkiye.

· Organizasyon Komitesi Üyesi

·  Sempozyum Sekreteri       

·         III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 15-17 Kasım, 2000, İstanbul, Türkiye.

· Organizasyon Komitesi Üyesi

·  Sempozyum Sekreteri

·         II. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 6-8 Ocak, 1997, İstanbul, Turkiye.

· Organizasyon Komitesi Üyesi

· Sempozyum Sekreteri

 

I. PROJELER

 

H3. Şahin A.D. Rüzgar-güneş hibrit sistemlerinin giriş, çıktı, kayıplarının ve verimliliklerinin istanbul şartlarında  alan-zaman ve ekserji yöntemlerleriyle genel bir modellemesi, 2008, TÜBİTAK

H2. Şahin AD. Rüzgar Türbinlerinde Kısa Süreli Güç Çıkışlarının Alan-Zaman Modellemesi, İTÜ Araştırma Fonu Projesi, 2004, Proje Yürütücüsü.

H1. Şahin AD. Türkiye Rüzgarlarının Alan-Zaman Modellemesi, İTÜ Fen Bilimleri Araştırma Projesi, 1999-2002, Araştırıcı.

 

6. TEMSİLCİLİKLER

1999-2001 Fakülte spor kurulu üyeliği

1997-1999 Meteoroloji Müh. Araştırma Görevlileri Temsilcisi

1997-1998 Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Araştırma Görevlileri Birim Temsilcisi